Biuletyn
Powrót do strony glównej
Nr 6/2006(76) czerwiec

ISSN: 1507-7187

Wydawca:
Stowarzyszenie Bibliotekarzy
Polskich. KWE

Redaktor naczelny:
Bozena Bednarek-Michalska

Redaktor prowadzacy:
Bozena Grocholska

Korekta:
Sylwia Wolek-Biernat
Joanna Kmiecinska
Zuzanna Zakrzewska

Redakcja techniczna:
Joanna Broniarczyk
Szymon Matuszewski
Aleksander Radwanski

ebib.redakcja@oss.wroc.pl


Rozmiar: 77 bajtówW drodze do biblioteki

Felieton poetycki z droga w tle

Artykuły

John Michalski
     Prywatna przejażdżka
Anna Uniejewska
     Na szlaku bibliotek krajowych i zagranicznych
Barbara Główka
     Informacja w bibliotece uczelnianej. Refleksje osobiste
Jadwiga Wojtczak
     W stronę słońca
Katarzyna Lukjan
     Droga do biblioteki: wczoraj, dziś, jutro
Aleksander Radwański
     Bibliotekarstwo ekstremalne

Sprawozdania

Edyta Kotyńska, Grażyna Twardak
     95. Deutscher Bibliothekartag. Kongres Bibliotekarzy Niemieckich w Dreźnie
Anna Biernacka-Bryk
     Współczesna biblioteka ? przewodnikiem po świecie informacji
Jadwiga Wielgut-Walczak
     Galeria Jednej Książki
Olga Kalińska
     Jaka ma być dobra biblioteka publiczna?

Prawo

Bolesław Rek
     Sumowanie zamówień na książki ? fantom ciągle żywy


Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska. - Nr 6/2006 (76) czerwiec. - [Warszawa]: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich K[omisja] W[ydawnictw] E[lektronicznych],2006. - Czasopismo elektroniczne. - W drodze do biblioteki. - Tryb dostępu: http://www.ebib.info/2006/76/index.php. - ISSN 1507-7187