Biuletyn EBIB 3/1999 (3) czerwiec, Wprowadzenie do badań nad funkcjonowaniem bibliotek

Biuletyn
Powrót do strony głównej
nr 3/1999(3) czerwiec

ISSN: 1507-7187

Wydawca:
Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Redaktor naczelny:
Szymon Matuszewski

Redaktor prowadzący:
Anna Osiewalska

Korekta:
Jadwiga Wielgut-Walczak
Joanna Grześkowiak
Monika Niemirowska
Marek Jurowski

redakcja.ebib@gmail.com


Wprowadzenie do badań nad funkcjonowaniem bibliotek

Felieton wstępny

Artykuły
Wiktor Gawarecki
     Studenci bibliotekoznawstwa a biblioteki...
Wiktor Gawarecki
     O pieniądzach dla bibliotek raz jeszcze...
Beata Łaszewska-Radwańska
     Współpraca bibliotek szkolnych i publicznych
Anna Osiewalska, Jacek Osiewalski
     Próba oceny efektywności kosztowej polskich bibliotek akademickich
Anna Osiewalska, Krzysztof Dradra, Szymon Matuszewski
     GUS o bibliotekach naukowych
Jolanta Sobielga
     Kilka uwag o ekonomicznych aspektach badań nad funkcjonowaniem biblioteki
Anna Sokołowska-Gogut
     Czy potrzebne są nam badania porównawcze?

Polemika:
Zbigniew Zakrzewski
     "HINC OMNIA" - nowy budynek BUW

Listy do redakcji:
     Życzenia dla bibliotekarzy

Komunikaty:
K. Szotkowska
     Oferta dla polskich bibliotek
W. Dziadkiewicz
     "Biblioteka elektroniczna dzisiaj" Informacja o II Konferencji Górnośląskiego Konsorcjum Bibliotek Naukowych
Barbara Szczepańska
     Wystawa "Technika w starodruku"
Anna Osiewalska
     LibEcon 2000 w Polsce
Anna Filipowicz
     Warto wiedzieć ...


Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Szymon Matuszewski - Nr 3/1999 (3) czerwiec. - [Wrocław]: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1999. - Czasopismo elektroniczne. - Wprowadzenie do badań nad funkcjonowaniem bibliotek. - : http://www.ebib.pl/1999/3/index.php. - ISSN 1507-7187