Biuletyn
Powrót do strony głównej
nr 6/2008(97) sierpień/wrzesień

ISSN: 1507-7187

Wydawca:
Stowarzyszenie Bibliotekarzy
Polskich. KWE

Redaktor naczelny:
Bożena Bednarek-Michalska

Redaktor prowadzący:
Barbara Szczepańska

Korekta:
Izabella Milewska-Warta
Iwona Sójkowska
Sylwia Wołek-Biernat

Redakcja techniczna:
Joanna Broniarczyk
Maciej Dynkowski

redakcja.ebib@gmail.com


Alternatywnie o Open Access

Felieton wstępny

Nature Publishing Group i wolny dostęp do zasobów elektronicznych (Open Access) - artykuł sponsorowany

Artykuły

Richard Poynder
     Open Access – pożegnanie recenzowania?
Marek Nahotko
     Open Access – zagrożenia i szanse dla bibliotekarzy
Marek Nahotko
     Zalety i wady Open Access – mity i rzeczywistość
Harald von Hielmcrone
     Krytyczne uwagi o Open Access
Richard Poynder
     Open Access – dyskusja o kosztach

Badania, Teorie, Wizje

Ewa Piotrowska
     Biblioteki uniwersyteckie w krajach arabskich Zatoki Perskiej
Barbara Janczak, Małgorzata Dudziak-Kowalska
     Katalog przedmiotowy Biblioteki Głównej AGH i jego przydatność w ocenie użytkowników

Sprawozdania

Joanna Potęga, Katarzyna Ślaska
     Europeana – portal europejskiego dziedzictwa kulturowego

Komunikaty

     Uwagi Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich skierowane do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
     
Pilotaż Komisji Europejskiej dla Open Access


Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska - Nr 6/2008 (97) sierpień/wrzesień. - [Warszawa]: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich K[omisja] W[ydawnictw] E[lektronicznych],2010. - Czasopismo elektroniczne. - Alternatywnie o Open Access . - : http://www.ebib.info/2010/97/index.php. - ISSN 1507-7187