Biuletyn
Powrót do strony głównej
Nr 8/2005(69) październik

Sponsor numeru

ISSN: 1507-7187

Wydawca:
Stowarzyszenie Bibliotekarzy
Polskich. KWE

Redaktor naczelny:
Bożena Bednarek-Michalska

Redaktor prowadzący:
Ewa Busse-Turczyńska
Dagmara Sawicka

Korekta:
Beata Antczak
Izabella Milewska-Warta
Joanna Kmiecińska

Redakcja techniczna:
Joanna Broniarczyk
Łukasz Kaleta
Aleksander Radwański

Rozmiar: 77 bajtówInformacja w ochronie zdrowia

„Niedoinformowany, zawsze ubezpieczony”. Felieton zapowiadający

Max Elektronik. Prezentacja sponsora

Artykuły

Diana Grimwood-Jones
     Zapewnianie społeczeństwu informacji z zakresu ochrony zdrowia
Anna Uryga, Lucjan Stalmach
     Biblioteki medyczne w Polsce – rozdźwięk pomiędzy postępem technologicznym a praktyką zawodową
Ewa Busse-Turczyńska
     Dostęp online do informacji o zdrowiu na internetowych stronach bibliotek
Anastazja Śniechowska-Karpińska
     Czy Internet zastąpi Goździkową?. Informacje na temat ochrony zdrowia w serwisie dla pacjentów U.S. National Library of Medicine i na stronach WWW w języku polskim
Małgorzata Kisilowska
     Międzynarodowa Klasyfikacja Praktyki Pielęgniarskiej - narzędzie zarządzania wiedzą w opiece zdrowotnej
Anna Grygorowicz, Elżbieta Kraszewska
     Trójmiejskie biblioteki szpitalne a dostęp do informacji o ochronie zdrowia

Badania, teorie, wizje

Halina Lewsza
     Biblioterapia wobec problemów dzieci z rodzin dysfunkcjonalnych
Małgorzata Tarka
     Przygotowanie studentów Akademii Morskiej w Szczecinie do samodzielnego korzystania z biblioteki

Sprawozdania

Stefan Kubów
     Rola biblioteki naukowej w tworzeniu społeczeństwa wiedzy. VII Ogólnopolska Konferencja Bibliotek Niepaństwowych Szkół Wyższych
Małgorzata Kaczarowska
     IFLA 2005, czyli odkrywcza podróż bibliotekarzy

Warto wiedzieć

Ewa Busse-Turczyńska
     Informacja medyczna w Internecie


Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska. - Nr 8/2005 (69) październik. - [Warszawa]: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich K[omisja] W[ydawnictw] E[lektronicznych],2005. - Czasopismo elektroniczne. - Informacja w ochronie zdrowia. - Tryb dostępu: http://www.ebib.pl/2005/69/index.php. - ISSN 1507-7187