EBIB 
Nr 8/2005 (69), Informacja w ochronie zdrowia. Warto wiedzieć
 Poprzedni artykuł   

 


Ewa Busse-Turczyńska
Biblioteka Główna
Akademia Medyczna im. prof. Feliksa Skubiszewskiego w Lublinie

Informacja medyczna w Internecie


Wybrane organizacje

Światowa Organizacja Zdrowia
http://www.who.int/en/

Zdrowie i prawa człowieka
http://www.who.int/hhr/en/

Światowa Organizacja Zdrowia - Biuro Łącznika w Polsce
http://www.who.un.org.pl/

Światowa Federacja Stomatologii
http://www.fdiworldental.org/home/home.html

UNICEF - Polska
http://www.unicef.pl/index.html

Komisja Europejska - Zdrowie Publiczne
http://europa.eu.int/comm/health/index_en.htm

Europejskie Stowarzyszenie Bibliotek Medycznych (EAHIL European Association for Health Information and Libraries)
http://www.eahil.net/

(Amerykańskie) Stowarzyszenie Bibliotek Medycznych (Medical Library Association)
http://www.mlanet.org/

Narodowy Fundusz Zdrowia
http://www.nfz.gov.pl/new/

Ministerstwo Zdrowia
http://www.mzios.gov.pl/

Medical/ Health Sciences Libraries
http://www.lib.uiowa.edu/hardin/hslibs.html

Polskie biblioteki medyczne
http://ebib.oss.wroc.pl/linki/listanew.php?qtype=typ&letter=7&lang=pl

Narodowa Biblioteka Medycyny USA - United States National Library of Medicine
http://www.nlm.nih.gov/

Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM)
http://www.inserm.fr/fr/

Polskie Stowarzyszenie Pacjentów
http://www.sppnn.org.pl/index1.html

Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny
http://www.ifmsa.amg.gda.pl/

Amerykańskie Stowarzyszenie Studentów Medycyny (American Medical Students Association)
http://www.amsa.org/

Francuskie Stowarzyszenie Studentów Medycyny (Association nationale des etudiants en médicine en France)
http://www.anemf.org/

Organizacje pozarządowe
http://osektorze.ngo.pl/x/736

Krajowe Centrum ds. AIDS
http://www.aids.gov.pl/

Centrum zapobiegania AIDS (Center for AIDS Prevention)
http://www.caps.ucsf.edu/

Hospicja i opieka paliatywna
http://www.opiekapaliatywna.org/

Klasyfikacje i słowniki haseł

Międzynarodowa klasyfikacja chorób i problemów zdrowotnych
http://www.portalmed.pl/xml/bazy/icd10

Tezaurus medyczny Medical Subject Headings (MeSH)
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=mesh

Ogólnodostępne bazy danych

MedlinePlus
http://medlineplus.gov/

PubMed
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi

The Merck Manual of Medical Information
http://www.merck.com/mmhe/index.html

Wybrane portale medyczne

Zdrowie publiczne i prawa pacjenta
http://www.infoobywatel.gov.pl/zis/index.html
http://dmoz.org/World/Polska/Zdrowie/Zdrowie_publiczne/

Wybrane portale z Biblioteki Śląskiej Akademii Medycznej
http://biblioteka.slam.katowice.pl/Portale.htm

Wybrane portale i serwisy z Biblioteki AM w Poznaniu
http://test.bg.am.poznan.pl/inne/serwisy.php

gazeta.pl/zdrowie
http://serwisy.gazeta.pl/zdrowie/0,0.html

Medycyna alternatywna
http://www.resmedica.pl/alternatywna.html

 Początek stronyInformacja medyczna w Internecie / Ewa Busse-Turczyńska// W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska. - Nr 8/2005 (69) październik. - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2005. - Tryb dostępu: http://www.ebib.pl/2005/69/warto.php. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187