Biuletyn
Powrót do strony głównej
Nr 5/2004(56) maj

ISSN: 1507-7187

Wydawca:
Stowarzyszenie Bibliotekarzy
Polskich. KWE

Redaktor naczelny:
Bożena Bednarek-Michalska

Redaktor prowadzący:
Marek Jurowski

Korekta:
Beata Antczak
Sylwia Wołek-Biernat
Izabella Milewska-Warta

Redakcja techniczna:
Marek Jurowski
Aleksander Radwański

Rozmiar: 77 bajtówPublic relations w bibliotekach

Felieton prowadzącego

Artykuły

Krzysztof Szkoła
     Public relations w instytucjach non-profit
Maria Wanke-Jerie, Małgorzata Wanke-Jakubowska
     Duży sukces małym kosztem
Marek Jurowski
     Jednolita identyfikacja wizualna
Marian Huczek
     Public relation a wizerunek biblioteki
Dagmara Sawicka
     Obalić mity
Lidia Derfert-Wolf
     Jak to robią w bibliotekach amerykańskich (i nie tylko) czyli o „Kampanii na rzecz Bibliotek Akademickich i Naukowych” - @ your library®
Małgorzata Dudziak-Kowalska
     Internetowe strony WWW bibliotek jako element public relations

Artykuły - inne tematy

Waldemar Tychek
     Normalizacja – de lege curiosum
Andrzej Ociepa
     Biblioteka w oczach młodych wrocławian
Sławomir Kosieliński
     Epitafium Juniora

Prezentacje

Zofia Kilarska
     Studenci Instytutu Bibliotekoznawstwa i Dziennikarstwa a własna biblioteka uczelniana

Badania, teorie, wizje

Andrzej Koziara
     Model technologiczny katalogu narodowego

Sprawozdania

Agata Fręś
     Śmiechoterapia
Anna Piasecka
     Ferie z książką 2004
Marek Jurowski, Joanna Zoń
     Święto bibliotek w Toruniu

Komunikaty

Jacek Czarnik
     Runy i Wikingowie
     Statystyki Forum EBIB

Prawo

Tadeusz Zarzębski
     Przepisy prawne nr 17


Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska. - Nr 5/2004 (56) maj. - [Warszawa]: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich K[omisja] W[ydawnictw] E[lektronicznych],2004. - Czasopismo elektroniczne. - Public relations w bibliotekach. - Tryb dostępu: http://www.ebib.pl/2004/56/index.php. - ISSN 1507-7187