Powrót do strony głównej

ISSN: 1507-7187

Wydawca:
Stowarzyszenie Bibliotekarzy
Polskich. KWE

Redaktor naczelny:
Bożena Bednarek-Michalska

Redaktor prowadzący:
Aleksander Radwański

Korekta:
Beata Antczak,
Marek Jurowski,
Hanna Kalinowska,

Redakcja techniczna:
Aleksander Radwański

Opracowanie graficzne:
Stanisław Skórka,
Aleksander Radwański


Rozmiar: 77 bajtów

Felieton budowniczego

Artykuły

Artykuły - inne tematy

Badania, teorie, wizje

Sprawozdania

Teksty źródłoweBiuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska. - Nr 7/2003 (47) lipiec/sierpień. - [Warszawa]: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich K[omisja] W[ydawnictw] E[lektronicznych],2003. - Czasopismo elektroniczne. - Społeczeństwo informacyjne - co i jak budujemy?. - Tryb dostępu: http://www.ebib.pl/2003/47/index.php. - ISSN 1507-7187