EBIB
Materiały konferencyjne
nr 19

ISBN: 978-83-921757-5-9

Wydawca:

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, KWE

Organizatorzy:
Biblioteka Główna Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy
Biblioteka Politechniki Krakowskiej

Rada Programowa:
dr hab. Ewa Głowacka,
prof. UMK
dr hab. Jadwiga Sadowska,
prof. UWr
dr hab. inż. Dariusz Boroński,
prof. nadzw. UTP
mgr Teresa Skibicka,
UTP
mgr Lidia Derfert-Wolf,
UTP
mgr Marek M. Górski,
BPK

Komitet organizacyjny:
Lidia Derfert-Wolf, UTP - Przewodnicząca
Renata Borońska, UTP
Dorota Buzdygan, BPK
Ewa Okońska, UTP
Elżbieta Tomczak, UTP
Elżbieta Traczykowska, UTP
Grażyna Urbaniak, UTP

Redakcja:
Lidia Derfert-Wolf
Barbara Szczepańska

Redaktor serii:
Barbara Szczepańska

Korekta:
Beata Antczak-Sabala
Izabella Milewska-Warta

Redakcja techniczna:
Joanna Broniarczyk

redakcja.ebib@gmail.com


BazTech


Sesja I
Wprowadzenie do dziedzinowych baz danych

Marek Niezgódka
Bazy bibliograficzne i pełnotekstowe w kontekście otwartej nauki
Jadwiga Sadowska
Polskie dziedzinowe bibliograficzne bazy danych w perspektywie lokalnej i globalnej
Ewa Głowacka
Kryteria oceny i wyboru baz danych
Małgorzata Kowalska
Zasoby czasopiśmiennicze w polskich bibliotekach cyfrowych i bibliograficznych bazach danych - koegzystencja, konkurencja czy kooperacja?
Krzysztof Szubski
Ocena czasopism naukowych na potrzeby oceny parametrycznej jednostek naukowych
Grzegorz Racki
Dwuznaczny urok listy czasopism punktowanych
Hanna Celoch
Bibliograficzne bazy danych szybką ścieżką w obiegu informacji naukowej
Wanda Klenczon
Indeksowanie zawartości treściowej w bibliograficznych bazach danych
Maria Garczyńska
Bibliografie publikacji pracowników szkół wyższych w Polsce

Sesja II
Przegląd polskich dziedzinowych baz bibliograficznych

Anna Osiewalska
Bibliografie czasopism naukowych Biblioteki Głównej UEK jako źródło danych dla analiz bibliometrycznych
Aneta Drabek
"Polska Literatura Humanistyczna" - "Arton" - baza bibliograficzna czy indeks cytowań?
Beata Domosławska, Zyta Szymańska
"Polska Bibliografia Literacka" on-line. Tworzenie bazy, ograniczenia, innowacje i dalszy rozwój
Marzena Przybysz
"Polska Bibliografia Bibliologiczna" - bibliograficzna baza danych
Dorota Szumilas
Dziedzinowe bazy bibliograficzne Biblioteki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Michał T. Szczepański, Tomasz Chmielak
BazHum: baza zawartości czasopism humanistycznych. Dokonania i perspektywy
Ewa Włostowska, Jacek Głębocki
"Polska Bibliografia Lekarska" Głównej Biblioteki Lekarskiej w roku swojego trzydziestolecia
Jolanta Przyłuska
Czy repozytorium zastąpi bazę bibliograficzną - doświadczenia małej wyspecjalizowanej biblioteki medycznej
Mariusz Polarczyk, Renata Tomaszewska
Baza Danych AGRO - 16 lat działalności na rzecz nauki i edukacji
Dorota Gazicka-Wójtowicz
"Bibliografia Geografii Polskiej" w wersji on-line - 10 lat doświadczeń
Bronisława Maria Kopczyńska-Jaworska, Inga Kuźma, Małgorzata Wilbik
Problemy dotyczące klasyfikacji i opisu w branżowej bazie bibliograficznej na przykładzie internetowej
„Bibliografii Etnografii Polskiej”
Maria Błażejewska, Joanna Kapusta, Elżbieta Karpińska-Pawlak
Bibliograficzne bazy danych Ośrodka INT Instytutu Zaawansowanych Technologii Wytwarzania w Krakowie
Beata Niedbalec
System informacyjno-wyszukiwawczy PEDAGOG - baza z dziedziny pedagogiki. Stan obecny i koncepcje dalszej rozbudowy
Danuta Sebastjan, Magdalena Pilińska
Bibliograficzne bazy danych Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu: EDUKACJA - baza bibliograficzna artykułów z czasopism, Dolny Śląsk - edukacja regionalna
Ewa Piotrowska, Renata M. Zając
Baza danych z zakresu pedagogiki, psychologii, literatury pięknej, bibliotekoznawstwa i socjologii
Jowita Sobiczewska, Edyta Trębicka
"Problemy Niepełnosprawnych" - bibliograficzna baza danych

Sesja III
Bibliograficzne bazy danych - zagadnienia szczegółowe i pokrewne

Lidia Derfert-Wolf
W kierunku bazy pełnotekstowej - inicjatywy BazTech
Alek Tarkowski, Jakub Szprot
System YADDA - oprogramowanie dla repozytoriów cyfrowych
Renata Wójcik
"Bibliografia Zawartości Czasopism" - stan obecny i perspektywy rozwoju
Ewa Lang, Joanna Radzicka
"Bibliografia Publikacji Pracowników Politechniki Krakowskiej" - próba stworzenia nowoczesnej bazy danych
Jacek Głębocki, Grzegorz Pietruszewski
Integracja bibliografii dorobku naukowego z systemem przepływu informacji naukowej
Lista uczestników


Strony konferencji


Elsevier


3M


EBSCO


AKME


ARFIDO


Aleph Polska


ExLibris


Wolters Kluwer / OVID


SirsiDynix


RefWorks


Knovel


Emerald


Splendor


Suweco


Thomson Reuters


Bibliotheca RFID
(c) 2009 EBIB