Biuletyn
Powrót do strony 
głównej
nr 4/2008(95) maj

ISSN: 1507-7187

Wydawca:
Stowarzyszenie Bibliotekarzy
Polskich. KWE

Redaktor naczelny:
Bożena Bednarek-Michalska

Redaktor prowadzący:
Bożena Grocholska
Iwona Sójkowska

Korekta:
Beata Antczak-Sabala
Izabella Milewska-Warta
Sylwia Wołek-Biernat

Redakcja techniczna:
Joanna Broniarczyk
Maciej Dynkowski

ebib.redakcja@oss.wroc.pl


Aktywna prowincja

Felieton wstępny

Artykuły

Genowefa Dżuła
     Pomysły promujące czytelnictwo w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Bełchatowie
Witold Król
     Krośnieńska Biblioteka Publiczna jako lider promocji
czytelnictwa w południowo-wschodniej Polsce
Joanna Błaszyk
     Region i regionalizm w działalności bibliotek
Filip Podgórski
     Aktywność bibliotek niemieckich
Małgorzata Filipczak
     Wielkie zadania małych bibliotek – jak to robią w USA

Badania, Opinie

Zyta Szymańska
     Czego oczekujemy od bibliotek (kilka uwag użytkownika – bibliografa)
Maria H. Kamińska
     Kształcenie infobrokerów w Polsce

Sprawozdania

Barbara Szczepańska
     Spotkanie ekspertów EBLIDA ds. prawa informacyjnego Paryż, 15-16 kwietnia 2008 r.
Karolina Troka-Wycinek
     Londyńskie Targi Książki – sprawozdanie
Anna Suchecka, Jagoda Szostak, Radosław Molenda
     Sprawozdanie z konferencji Informacja w świecie cyfrowym

Prawo

Tadeusz Zarzębski
     Przepisy prawne nr 26


Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska - Nr 4/2008 (95) maj. - [Warszawa]: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich K[omisja] W[ydawnictw] E[lektronicznych],2010. - Czasopismo elektroniczne. - Aktywna prowincja. - : http://www.ebib.info/2010/95/index.php. - ISSN 1507-7187