Biuletyn EBIB 6/1999 (6) październik, Bazy biblioteczne

Biuletyn
Powrót do strony głównej
nr 6/1999(6) październik

ISSN: 1507-7187

Wydawca:
Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Redaktor naczelny:
Szymon Matuszewski

Redaktor prowadzący:
Zbigniew Zakrzewski

redakcja.ebib@gmail.com


Bazy biblioteczne

Felieton wstępny

Artykuły
Zbigniew Zakrzewski
     Czy możemy mieć dobre bazy biblioteczne?
Zbigniew Zakrzewski
     Jak to się robi w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie
Zbigniew Zakrzewski
     Tworzenie baz katalogowych - Vademecum dla początkujących
Lidia Derfert-Wolf, Elżbieta Tomczak, Szymon Matuszewski
     Baza danych o zawartości polskich czasopism technicznych dla początkujących
Elżbieta Petrović
     Bazy danych rozpowszechniane w sieci w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie - trzy lata rozwoju (1996-1998)
Agnieszka Seidel-Grzesińska
     MIDAS - system katalogowania zabytków kultury materialnej

Sprawozdania:
Barbara Szczepańska
     Informacje i refleksje na temat konferencji INFOBAZY '99

Komunikat:
Anna Filipowicz
     Warto wiedzieć ...


Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Szymon Matuszewski - Nr 6/1999 (6) październik. - [Wrocław]: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1999. - Czasopismo elektroniczne. - Bazy biblioteczne. - : http://www.ebib.pl/1999/6/index.php. - ISSN 1507-7187