Biuletyn
Powrót do strony głównej
Nr 1/2005(62) styczeń

ISSN: 1507-7187

Wydawca:
Stowarzyszenie Bibliotekarzy
Polskich. KWE

Redaktor naczelny:
Bożena Bednarek-Michalska

Redaktor prowadzący:
Bożena Bednarek-Michalska
Lidia Derfert-Wolf

Korekta:
Beata Antczak
Izabella Milewska-Warta
Zuzanna Zakrzewska

Redakcja techniczna:
Łukasz Kaleta
Szymon Matuszewski
Aleksander Radwański

Rozmiar: 77 bajtówSzkolenia dla użytkowników

Felieton "na cztery ręce"

Artykuły

Lidia Derfert-Wolf
     Information literacy - koncepcje i nauczanie umiejętności informacyjnych
Maria Anna Jankowska
     Powszechna edukacja informacyjno-komunikacyjna jako atrybut bibliotekarstwa akademickiego
John Crawford, Christine Irving
     Aktualne działania Glasgow Caledonian University Szkocji i innych instytucji zmierzające do wypracowania programu information literacy
Enid Pryce-Jones, Janice Bell
     Edukacja użytkownika na UCE
Ewa Piotrowska, Renata M. Zając
     Szkolenie użytkowników w Bibliotece Głównej Akademii Pedagogicznej w Krakowie

Badania, teorie, wizje

Bożena Bednarek-Michalska, Jolanta Szewczak, Urszula Zaborska
     Strategia szkoleniowa Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu - szkolenia pracowników
Małgorzata Krawczyk
     Rozwój i znaczenie funkcjonowania wymiany publikacji na przykładzie wybranych bibliotek polskich i zagranicznych

Komunikaty

Irena Augustynowska
     Możliwości potwierdzenia znajomości języka obcego

Sprawozdania

Bożena Bednarek-Michalska
     Szkolenia bibliotekarzy, archiwistów i muzealników w Europie - warsztaty Calimery
Marzena Marcinek
     Zjazd Absolwentów Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UJ z okazji 30-lecia utworzenia kierunku i Jubileuszu pracy naukowej i dydaktycznej prof. dr hab. Wandy Pindlowej

Warto wiedzieć

Lidia Derfert-Wolf
     Information literacy - linki

Prawo

Tadeusz Zarzębski
     Przepisy Prawne nr 19


Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska. - Nr 1/2005 (62) styczeń. - [Warszawa]: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich K[omisja] W[ydawnictw] E[lektronicznych],2005. - Czasopismo elektroniczne. - Szkolenia dla użytkowników. - Tryb dostępu: http://www.ebib.pl/2005/62/index.php. - ISSN 1507-7187