EBIB 
Nr 1/2005 (62), Szkolenia dla użytkowników. Sprawozdanie
 Poprzedni artykuł Następny artykuł   

 


Bożena Bednarek-Michalska
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Biblioteka Główna

Szkolenia bibliotekarzy, archiwistów i muzealników w Europie - warsztaty Calimery


calimera logoCALIMERA jest to europejski program finansowany w ramach Programu IST, który ma za zadanie budować współpracę między bibliotekami, muzeami i archiwami, promować najlepsze doświadczenia z praktyki zawodowej tych instytucji. Program ten ma zidentyfikować aktywne grupy bibliotekarzy, archiwistów i muzealników poszczególnych krajów Europy działające w obszarach zainteresowań wymienionych wyżej instytucji i promować wśród nich nowe technologie informacyjne.

W ramach tego programu są organizowane seminaria, konferencje i warsztaty, które omawiają gorące tematy związane z zastosowaniem nowych technik w pracy bibliotekarzy, muzealników i archiwistów. Seminarium zorganizowane w Aarhus miało na celu przeanalizowanie sytuacji w poszczególnych krajach Europy w zakresie stosowania nowych metod i technik do szkoleń pracowników oraz pokazanie nowych dróg rozwoju dla ustawicznej edukacji.

uczestnicy
© do fotografii należy do organizatorów

Do Aarhus zaproszono 21 osób z 13 krajów Europy:
Bosnia and Herzegovina: Amela Lalic, Trainer Centre for Continuing Education,
Croatia: Sanjica Faletar, Research Assistant J.J. Strossmayer University,
Denmark: Kirsten Dyhrberg Grønne, Project Manager The association "Danish Photos", Bente Jensen (speaker), Archivist, MA (Master of Arts) Aalborg City Archive, Gitte Larsen (speaker), Chief Consultant The Royal Danish School of Library and Information Science, Søren Nipper (speaker), Manager of E-training Department UNI*C, Marie Østergård, Project Consultant Aarhus Public Libraries,
Finland: Outi Nummi, Training Officer Finnish Museum Association, Kristina Virtanen, Project Manager Helsinki City Library,
Germany: Paul S. Ulrich, Librarian Berlin Central and Regional Library,
Hungary: Mihály Pálvölgyi (speaker), Professor Berzsenyi College,
Lithuania: Ramune Petuchovaite (speaker), Lecturer Vilnius University, Faculty of Communication,
Norway: Aage Engesæther (speaker), Museum Director De Heibergske Samlinger, Sogn Folkemuseum,
Poland: Bożena Bednarek-Michalska (speaker), Deputy Director Nicholas Copernicus University Library,
Romania: Dan Mihai Matei, Director Cimec, the Institute of Cultural Memory,
Serbia Montenegro: Gordana Ljubanovic (speaker), Head of Training Centre Library of Serbia,
Slovenia: Breda Karun, National co-ordinator of county library system Slovenian National and University Library, Helena Pecko-Mlekus, Head of Education and Training Centre National and University Library,
United Kingdom: Neil Bowerbank (speaker), Head of E-strategy North East Museums, Libraries and Archive Council.

Pierwszym mówcą był Gitte Larsen z The Royal School of Library and Information Science w Danii. Jego wystąpienie oscylowało wokół trendów i perspektyw ustawicznego kształcenia oraz pytania, czy metody i formy kształcenia bibliotekarzy są takie same, jak w wypadku innych grup zawodowych. Mr. Søren Nipper, pracownik duńskiego Ministerstwa Edukacji, wrócił do historii i opisał metody oraz formy kształcenia, jakie obowiązywały w tym kraju w poprzednich latach, by potem przejść do nowoczesnych zastosowań i pokazać różnice w podejściu, podkreślając zwłaszcza rolę e-learningu w nowej erze.

Pozostali mówcy przedstawiali po kolei sytuację w swoich krajach ze wskazaniem na nowe metody i nowoczesne technologie stosowane w kształceniu. Przedstawicielka Polski przedstawiła założenia i realizację projektu BIBWEB - Fundacji Bertelsmanna, BUW i SBP - który już w kraju się zadomowił i jest znany wszystkim bibliotekarzom. Projekt wzbudził zainteresowanie, ponieważ był jedynym tego typu przedsięwzięciem z krajów Europy rozwijającej się.

W sobotę wszyscy uczestnicy mieli okazję zwiedzić Innovation Lab w Katrinebjerg, Aarhus. Peter Dreyer - pracownik laboratorium - przedstawił najnowsze projekty realizowane czy testowane w instytucji i pokazał wynalazki związane z nowymi technologiami informacyjnymi, m.in.: elektroniczny papier (ink paper), elektroniczną książkę firmy Sony (prototyp do testowania). Wszystkim bardzo podobała się atmosfera panująca w tym laboratorium - zupełnie niebiurowa, rutynowa czy naukowa, raczej "luzacka" i "odlotowa", jak przystało na innowacyjny charakter tego miejsca.

testowanie książki elektronicznej
© do fotografii należy do organizatorów

Bibliotekarze jak widać powyżej z wielkim przejęciem testowali książkę elektroniczną, mimo iż była napisana w języku japońskim.

Po wystąpieniach wszystkich uczestników w 1 i 2 dniu seminarium odbyły się warsztaty, na których próbowano znaleźć wspólne linie, jakie mogą łączyć biblioteki, muzea czy archiwa, wspólne projekty, które można realizować, czy problemy, w jakich należałoby się wesprzeć. Wynikiem burzy mózgów był diagram powiązań łączących instytucje poszczególnych krajów.

rich picture
© do fotografii należy do organizatorów

Głównymi organizatorkami tego spotkania były Anne-Marie Schmidt & Kristina Virtanen z Aarhus Public Libraries & Helsinki City Library. Szczegóły związane z seminarium i warsztatami można znaleźć na stronie Calimery http://www.calimera.org/, która udostępnia wszelkie dokumenty związane ze swoimi zrealizowanymi zadaniami.

Sprawozdanie opracowała: Bożena Bednarek-Michalska, Toruń, grudzień 2004 r.

 Początek strony// W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska. - Nr 1/2005 (62) styczeń. - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2005. - Tryb dostępu: http://www.ebib.pl/2005/62/.php. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187