Biuletyn
Powrót do strony głównej
Nr 3/2004(54) marzec

ISSN: 1507-7187

Wydawca:
Stowarzyszenie Bibliotekarzy
Polskich. KWE

Redaktor naczelny:
Bożena Bednarek-Michalska

Redaktor prowadzący:
Grażyna Lewandowicz-Nosal
Beata Łaszewska-Radwańska
Aleksander Radwański

Korekta:
Izabella Milewska-Warta
Sylwia Wołek-Biernat
Beata Antczak

Redakcja techniczna:
Łukasz Kaleta
Szymon Matuszewski
Aleksander Radwański

Rozmiar: 77 bajtówCzytelnictwo
dzieci i młodzieży

Felieton wspierający

Artykuły

Grażyna Lewandowicz-Nosal
     Badania czytelnictwa dzieci i młodzieży w latach 90. XX wieku. Przegląd publikacji
Zofia Zasacka
     Co czytają gimnazjaliści?
Iwona Podlasińska
     Czytelnictwo najmłodszych
Ewa Pietraszek
     Wypromujmy modę na czytanie
Anna Janus, Elżbieta Józwowicz, Katarzyna Rejdak
     Biblioteki modelowe dla młodych klientów

Badania, teorie, wizje

Lidia Ippoldt
     Czytelnictwo dzieci niepełnosprawnych umysłowo w świetle badań
Małgorzata Dudziak-Kowalska, Barbara Janczak
     Doskonalenie zawodowe bibliotekarzy w zakresie katalogowania przedmiotowego. (przykładowy model szkolenia)
Bogumiła Grzelczak
     Analiza wykorzystania księgozbioru wypożyczalni Biblioteki Głównej Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej przez wybraną grupę studentów

Technologie

Andrzej Kamiński
     Koha – nowozelandzki system biblioteczny typu Open Source

Listy

Tomasz Lesniak
     Dzisiejsza Szwecja - wielokulturowa i wielojęzyczna
     MNiI o udziale bibliotek w tworzeniu PBI

Komunikaty

Anna Ogonowska
     Jak informować o Internecie, czyli kilka uwag na temat pracy informacyjnej z dokumentami elektronicznymi

Sprawozdania

Grzegorz M. Święćkowski
     Sprawozdanie z konferencji Informacja naukowa bibliotek medycznych w Polsce

Wystawy

Jacek Czarnik
     Elementarze prapradziadków. 1800–1955
     Nabytki Biblioteki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w latach 2001-2003


Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska. - Nr 3/2004 (54) marzec. - [Warszawa]: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich K[omisja] W[ydawnictw] E[lektronicznych],2004. - Czasopismo elektroniczne. - Czytelnictwo dzieci i młodzieży. - Tryb dostępu: http://www.ebib.pl/2004/54/index.php. - ISSN 1507-7187