Biuletyn
Powrót do strony głównej
nr 8/2009(108) listopad

ISSN: 1507-7187

Wydawca:
Stowarzyszenie Bibliotekarzy
Polskich. KWE

Redaktor naczelny:
Bożena Bednarek-Michalska

Redaktor prowadzący:
Lidia Derfert-Wolf
Marzena Marcinek

Korekta:
Beata Antczak-Sabala
Izabela Milewska-Warta
Iwona Sójkowska

Redakcja techniczna:
Joanna Broniarczyk
Maciej Dynkowski

redakcja.ebib@gmail.com


Finanse w bibliotece

Felieton wstępny

Artykuły

Małgorzata Jezierska
     Finansowanie bibliotek publicznych
Lidia Derfert-Wolf, Marek Górski, Artur Jazdon
     Finansowanie bibliotek uczelni publicznych. Analiza wybranych wskaźników z lat 2002-2007
Bogumiła Urban
     Finanse bibliotek niepaństwowych szkół wyższych - zarys tematyki
Elżbieta Wykrzykowska
     Finansowanie bibliotek pedagogicznych
Zdzisław Gębołyś
     Sponsoring i fundraising biblioteczny - między teorią a praktyką

Komunikat

Andrzej Koziara, Małgorzata Waga
     Dostosowanie zasobu Śląskiej Biblioteki Cyfrowej do rozszerzonego dostępu internetowego - RID

Recenzja

Justyna Gongała
     Podróże... : antologia poetek-bibliotekarek - recenzja

Sprawozdania

Anna Marcol
     X Salon Książki Polonijnej w Częstochowie
Joanna Kulik
     Sprawozdanie z II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Technologie informacyjne oparte na wiedzy", Chorzów 22 września 2009 r.
Bożena Krężel
     Podsumowanie doświadczeń z warsztatu „Technologie informacyjne istotnym czynnikiem promocji kultury i szerzenia pluralizmu kulturowego”

Prawo

Tadeusz Zarzębski
     Przepisy prawne nr 30


Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska - Nr 8/2009 (108) listopad. - [Warszawa]: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich K[omisja] W[ydawnictw] E[lektronicznych],2010. - Czasopismo elektroniczne. - Finanse w bibliotece. - : http://www.ebib.info/2010/108/index.php. - ISSN 1507-7187