Biuletyn
Powrót do strony głównej
nr 2/2009(102) marzec

ISSN: 1507-7187

Wydawca:
Stowarzyszenie Bibliotekarzy
Polskich. KWE

Redaktor naczelny:
Bożena Bednarek-Michalska

Redaktor prowadzący:
Łukasz Kaleta
Maciej Dynkowski

Korekta:
Katarzyna Kozak
Iwona Sójkowska
Sylwia Wołek-Biernat
Zuzanna Helis

Redakcja techniczna:
Joanna Broniarczyk
Maciej Dynkowski

redakcja.ebib@gmail.com


Open source a biblioteki

Felieton wstępny

Artykuły

Dominik Mirosław Piotrowski
     Wdrożenie systemów zarządzania treścią w bibliotekach
Piotr Marcinkowski
     Wikipedia - czarny sen bibliotekarzy
Magdalena Brewczyńska, Agata Safian
     Wolne oprogramowanie w bibliotece pedagogicznej
Tomasz Maleńczuk
     Open Journal Systems

Badania, Teorie, Wizje

Lidia Bannach-Szewczyk, Wojciech Szramowski, Barbara Wojdyła
     Konserwacja XIV-wiecznego kodeksu pergaminowego Sacramentale Guilelmusa de Monte Lauduno i Liber de instruccione simplicium sacerdotum Johannesa Merkelina

Sprawozdania

Witold Król
     Międzynarodowa konferencja naukowa Uniwersum piśmiennictwa wobec komunikacji elektronicznej – omówienie wybranych referatów wygłoszonych podczas trzech pierwszych sesji
Iwona Sójkowska
     Seminarium Jubileuszowe w Jeleniej Górze, czyli 10. urodziny EBIB-u

Komunikaty

Agnieszka Piwowar
     4 pory książki w Kędzierzynie-Koźlu
Irena Augustynowska, Beata Święcicka
     Największa biblioteka Dolnej Saksonii – SLUB

Recenzja

Zbigniew Żmigrodzki
     Antologia kodeksów


Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska - Nr 2/2009 (102) marzec. - [Warszawa]: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich K[omisja] W[ydawnictw] E[lektronicznych],2010. - Czasopismo elektroniczne. - Open source a biblioteki. - : http://www.ebib.info/2010/102/index.php. - ISSN 1507-7187