EBIB 
Nr 1/2006 (71), Zasoby bibliotek - prezentacja, informacja, nowości. Sprawozdanie
 Poprzedni artyku Nastpny artyku   

 


Anna Wałek
studentka III roku
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa

Konferencja ?Internet w Bibliotekach? okiem studentów Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa


12 grudnia 2005 roku o godzinie 15.00 w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich we Wrocławiu rozpoczęła się trzecia konferencja Internet w Bibliotekach pod tytułem: Zasoby elektroniczne: podaż i popyt.

Pierwszą, poniedziałkową sesję wprowadzającą prowadził dr Henryk Szarski. Tego dnia poruszono między innymi dwa niezwykle istotne aspekty funkcjonowania bibliotek cyfrowych, a mianowicie finanse i prawa autorskie. Bożena Bednarek-Michalska wygłosiła referat na temat funduszy na budowanie zasobów elektronicznych w Polsce. Zwróciła uwagę na możliwości pozyskiwania i wykorzystania funduszy z różnych źródeł. Dr Stanisław Jakubowski w referacie pt. Biblioteki internetowe szansą dla niewidomych i słabo widzących czytelników wskazał szerokie, nie w pełni wykorzystywane możliwości bibliotek cyfrowych w zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym. Ostatni referat pierwszego dnia konferencji zatytułowany Prawo autorskie a biblioteka cyfrowa wygłosiła dr Sybilla Stanisławska-Kloc. Po zakończeniu wszystkich wystąpień odbyła się dyskusja, w której wzięło udział wielu uczestników konferencji. Szereg pytań i propozycji dotyczyło kwestii finansowych, a także problematycznych zagadnień prawnych.

Sesja 13 grudnia, prowadzona przez prof. Mirosława Górnego, upłynęła pod hasłem Metodyka budowy zasobów cyfrowych. Głos zabrali między innymi prof. Marek Niezgódka, prezentujący temat Biblioteka Wirtualna Nauki, koncepcja platformy technologicznej zasobów wiedzy oraz Przemysław Szymański mówiący o budowie zasobów Polskiej Biblioteki Internetowej. Temat ten wzbudził wiele kontrowersji i poświęcono mu sporą część późniejszej dyskusji. W tym dniu wystąpiła również Ingrid Töteberg z Niemiec, przedstawiająca Bibliotekę Elektroniczną Digitale Bibliothek (DigiBib). Uczestnicy konferencji mieli możliwość przyjrzenia się rozwiązaniom wprowadzanym przez naszych zachodnich sąsiadów, a także zapytania o to, w jaki sposób rozwiązują oni problemy finansowe, prawne i organizacyjne. Po obiedzie odbyła się sesja posterowa.

14 grudnia Anna Filipowicz prowadziła sesję pod tytułem Odbiorcy zasobów cyfrowych. Najwięcej uwagi poświęcono programowi Ikonka. Dyskutowano nad jego przebiegiem, celowością i efektami. Konferencję zakończyło wystąpienie Anny Komperdy na temat polskich bibliotek w Internecie.

Jako studentka, dopiero zapoznająca się z problematyką bibliotek cyfrowych, które są przedmiotem mojej specjalizacji, miałam okazję zagłębienia się w zagadnienia dotąd mi nieznane, przedstawiane z punktu widzenia ludzi zaangażowanych w tworzenie bibliotek cyfrowych. Głosy praktyków i specjalistów bardzo pomogły mi uporządkować wiedzę, popartą konkretnymi przykładami. Szczególnie zainteresowała mnie kwestia praw autorskich, które wciąż wzbudzają wielkie emocje, są przedmiotem nieporozumień, postrzeganym niejednokrotnie jako czynnik hamujący rozwój zasobów cyfrowych. Niezwykle interesujące były też konkretne prezentacje projektów bibliotek cyfrowych, oprogramowania stosowanego w procesie ich organizowania, a także głosy w dyskusji mówiące o przyszłości, perspektywach i problemach polskich bibliotek cyfrowych. Interesująca była możliwość skonfrontowania realiów polskich z prezentacją Ingrid Töteberg o niemieckiej Digitale Bibliothek.

Pomoc w przygotowaniu konferencji i udział w niej dostarczyły, mnie i moim koleżankom, cennych doświadczeń oraz pozwoliły skonfrontować wiedzę teoretyczną na temat bibliotek cyfrowych, zdobytą na zajęciach, z praktyczną stroną ich funkcjonowania. Konferencja Internet w Bibliotekach dała mi szansę poznania wielu niezwykle interesujących ludzi, dla których zasoby cyfrowe są nie tylko codzienną pracą, ale i pasją.

Myślę, że tego typu spotkania są ważnym i potrzebnym forum wymiany poglądów, opinii, przedstawienia osiągnięć, a dla studentów źródłem wiedzy nieco innej od tej książkowej, zdobywanej w toku studiów.

 Początek stronyKonferencja ?Internet w Bibliotekach? okiem studentów Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa / Anna Wałek// W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska. - Nr 1/2006 (71) grudzień/styczeń. - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2006. - Tryb dostępu: http://www.ebib.info/2006/71/walek.php. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187