EBIB 
Nr 1/2006 (71), Zasoby bibliotek - prezentacja, informacja, nowości. Sprawozdanie
 Poprzedni artyku Nastpny artyku   

 


Michał Gajec
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie

Sprawozdanie z konferencji ?Biblioteki - depozytariusze narodowego dziedzictwa?




W dniu 16 grudnia 2005 r. w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie odbyła się ogólnopolska konferencja Biblioteki - depozytariusze narodowego dziedzictwa. Była ona ukoronowaniem obchodów 60-lecia WBP w Krakowie i została zorganizowana w ramach projektu Dokumenty życia społecznego – świadectwo naszych czasów. Projekt ten był realizowany w okresie od maja do grudnia 2005 r. W jego ramach przeprowadzono modernizację Pracowni Dokumentów Życia Społecznego WBP w Krakowie zajmującą się gromadzeniem, opracowywaniem i udostępnianiem dokumentów życia społecznego, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów o charakterze regionalnym, dotyczących dziedzictwa kulturowego i kulturalnego Krakowa i Małopolski. W programie konferencji poświęconej ww. tematyce znalazły się wystąpienia: dr Anety Firlej–Buzon z Uniwersytetu Wrocławskiego, dr Kamili Follprecht reprezentującej Archiwum Państwowe w Krakowie oraz mgr Beaty Kurek zajmującej się dokumentami życia społecznego w Bibliotece Jagiellońskiej. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele bibliotek publicznych i naukowych z całego kraju, pracownicy naukowi, muzealnicy oraz reprezentanci towarzystw regionalnych z obszaru Małopolski.
Spotkanie uświetnił swoją obecnością przedstawiciel Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Andrzej Jezierski. Wśród zaproszonych gości znalazł się także radny Województwa Małopolskiego Andrzej Telka.

Honorowy patronat nad tym wydarzeniem objęli: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Kazimierz Michał Ujazdowski oraz Marszałek Województwa Małopolskiego Janusz Sepioł. Medialny patronat nad konferencją sprawowały: EBIB Elektroniczna Biblioteka, Telewizja Regionalna – Kraków, Radio Kraków oraz Dziennik Polski.

Na drugą część konferencji, wieńczącą jubileusz 60-lecia Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie, złożyły się: uroczyste wystąpienie oraz wykład dr. Artura Paszko – dyrektora WBP w Krakowie, zatytułowany Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość WBP, a także prezentacja specjalnie z tej okazji wydanej publikacji zatytułowanej: Pracownicy Wojewódzkiej Biblioteki w Krakowie w latach 1945–2005. Jest to niezwykły dokument pokazujący historię biblioteki przez pryzmat ludzi związanych z tą instytucją od czasu jej powstania aż do dziś.

W dalszej kolejności uczestnicy konferencji wzięli udział w panelu dyskusyjnym, poświęconym zagadnieniu przyszłości bibliotek w Unii Europejskiej, zatytułowanym: Biblioteki w Unii – perspektywy i wizje, prowadzonym przez mgr Annę Wiśniewską.

W trakcie konferencji zasłużeni bibliotekarze z terenu województwa małopolskiego otrzymali medale Gloria Artis przyznane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W czasie uroczystości odznaczono: Halinę Fleszar z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie oraz Marię Sosin, dyrektorkę Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Sączu.

Atrakcją wieczoru był występ Mieszanego Chóru Mariańskiego pod dyr. Jana Rybarskiego. W czasie wspaniałego godzinnego koncertu chór zaprezentował publiczności pieśni i kolędy z całego świata. Na koniec wszystkich zaproszono na symboliczną lampkę wina.


   
 Początek strony



Sprawozdanie z konferencji ?Biblioteki - depozytariusze narodowego dziedzictwa? / Michał Gajec// W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska. - Nr 1/2006 (71) grudzień/styczeń. - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2006. - Tryb dostępu: http://www.ebib.info/2006/71/gajec.php. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187