EBIB 
Nr 1/2006 (71), Zasoby bibliotek - prezentacja, informacja, nowości. Sprawozdanie
 Poprzedni artyku Nastpny artyku   

 


Urszula Klin
Koło Naukowe Studentów Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Uniwersytetu Jagiellońskiego

Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji kół naukowych ?Program studiów z zakresu informacji naukowej i bibliotekoznawstwa? ? założenia i realizacja
W dniu 26 pazdziernika 2005 r. Kolo Naukowe Studentów Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellonskiego zorganizowalo Ogólnopolska Konferencje Studenckich Kól Naukowych Bibliotekoznawców pt. Program studiów z zakresu informacji naukowej i bibliotekoznawstwa – zalozenia i realizacja. Konferencja odbyla sie w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, w gmachu Kampusu Uniwersytetu Jagiellonskiego w Krakowie.Fot. 1. Prezes Kola Naukowego Studentów INiB UJ Urszula Klin z Katarzyna Radecka w trakcie prowadzenia konferencjiFot. 2. Uczestnicy konferencji oraz dr Michal Zajac (UW) i dr Krzysztof Jasko (UJ)

Wzielo w niej udzial 120 uczestników: oprócz gospodarzy przybyli przedstawiciele kól naukowych pokrewnych Instytutów z Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Slaskiego, Akademii Pedagogicznej, a takze Uniwersytetu Wroclawskiego.Fot. 3. Uczestnicy konferencji

Calosc obrad podzielono na dwa bloki tematyczne. Pierwszy pt. Programy nauczania realizowane w Instytutach Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa obejmowal problematyke systemów nauczania w poszczególnych Instytutach.

Pierwsza czesc tematyczna rozpoczal referatem 30 lat bibliotekoznawstwa na Uniwersytecie Slaskim Damian Ziólkowski. Prelegent przedstawil historie Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Slaskiego, jego strukture, program studiów oraz dzialalnosc Kola Naukowego.Fot. 4. Prof. dr hab. Andrzej Linert, prof. dr hab. Jacek Wojciechowski i dr Maria Próchnicka podczas obrad konferencji

Nastepnie Barbara Kuzniar zaprezentowala tok nauczania na Uniwersytecie Jagiellonskim w referacie pt. Program studiów w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa na Uniwersytecie Jagiellonskim. Cecha charakterystyczna tego programu nauczania jest ksztalcenie specjalistów w dziedzinie informacji naukowej. Program studiów informacji naukowej i bibliotekoznawstwa na UJ jest podzielony na cztery bloki tematyczne: przedmioty kierunkowe, przedmioty ksztalcenia ogólnego, jezyki obce i zajecia terenowe. W referacie kolezanka z UJ omówila równiez specjalizacje wybierane przez studentów pierwszego roku studiów magisterskich.

Kolejny referat pt. Prezentacja podstawowych zalozen programów studiów w Instytucie Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych, Uniwersytet Warszawski przedstawila Katarzyna Poziomecka. Jej praca poswiecona byla strukturze programu na studiach licencjackich, magisterskich i podyplomowych ze szczególnym uwzglednieniem tzw. bloku EDU (przedmioty uniwersyteckiego przygotowania pedagogicznego) oraz specjalizacji wybieranych przez studentów studiów drugiego stopnia.

Pierwszy blok tematyczny zakonczyla swoim wystapieniem Kamila Dabrowa. W prezentacji Program nauczania na Akademii Pedagogicznej przedstawila szczególowo podstawowe oraz kierunkowe przedmioty wykladane w Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej AP w Krakowie. We wszystkich instytutach, z których prelegenci przedstawiali programy studiów w trakcie konferencji, funkcjonuje dwustopniowy tryb studiów dziennych: 3-letnie studia licencjackie oraz 2-letnie studia magisterskie uzupeniajace. Prócz tego prowadzi sie równiez studia podyplomowe.

Sesja pierwsza zostala zakonczona gorliwa dyskusja uczestników. Poruszono kwestie dotyczaca tego, jak my, studenci informacji naukowej i bibliotekoznawstwa wyobrazamy sobie przyszlosc po ukonczeniu naszych studiów. Prócz tego dyskutowano o tym, czego brakuje w programie studiów i czy mamy swiadomosc, ile pracy nas czeka, abysmy zostali brokerami informacji. W dyskusji wzieli udzial studenci oraz dr M. Zajac i prof. dr hab. A. Sitarska.Fot. 5. Prof. dr hab. Anna Sitarska w trakcie dyskusji na konferencji

W kolejnym bloku tematycznym studenci informacji naukowej i bibliotekoznawstwa przedstawiali referaty dotyczace problematyki miedzynarodowych programów stypendialnych. Sesje druga rozpoczela po pietnastominutowej przerwie Przewodniczaca Kola Naukowego Studentów Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UJ – Urszula Klin, studentka III roku INiB.

Pierwszy referat pt. Dzialalnosc Erasmus Student Network w Polsce zaprezentowala Agnieszka Sapiejka (studentka UJ). Referat dotyczyl dzialalnosci Erasmus Student Network (ESN) bedacej europejska organizacja studencka. Przedstawiono glówne cele ESN, którymi miedzy innymi jest wspieranie miedzynarodowej wymiany studenckiej. ESN International ma 180 sekcji w 26 krajach Europy i wspiera rozwój programów miedzynarodowych wymian studenckich, zwlaszcza Programu Sokrates/Erasmus oraz organizuje konferencje miedzynarodowe, promujace mobilnosc studentów.

Drugi referat wyglosil student Uniwersytetu Warszawskiego - Julian Rzewuski. Jego temat brzmial: Miedzynarodowe szkoly letnie studentów bibliotekoznawstwa - 14 lat tradycji wspólpracy miedzynarodowej. Przedstawil on Miedzynarodowa Szkole Letnia jako impreze cykliczna, w której uczestnicza studenci Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW, w tym czlonkowie Kola Naukowego, od 1991 r., czyli od momentu jej zainicjowania. Szkoly te pozwalaja studentom nie tylko na bezposredni kontakt z jezykiem angielskim, ale równiez pomagaja zrozumiec inne kultury, tradycje, obyczaje, swiatopoglad.

Kolejny referat pt. Realizacja programu Erasmus/Socrates w oczach stypendysty wyglosila Justyna Jasiewicz (studentka UW). Referat ten byl oparty na doswiadczeniach studentki zdobytych podczas wyjazdu na stypendium do Deventer w Saxion Hogeschool (Holandia). Podczas tego pobytu poznala nowy system nauczania dotyczacy informacji naukowej i bibliotekoznawstwa. W Holandii program studiów ukierunkowany jest bardziej na zaspokajanie potrzeb spoleczenstwa informacyjnego niz na historie i ogólna dzialalnosc biblioteki. Wedlug Justyny Jasiewicz ten system nauczania ma na celu promowanie uslug informacyjnych biblioteki, które absolwent studiów informacji naukowej i bibliotekoznawstwa bedzie uwzglednial w swojej przyszlej pracy.

Ostatni z kolei referat odczytany byl przez Patrycje Hrabiec (studentke AP w Krakowie) oraz Aleksandre Bilska (studentke UJ). Dotyczyl on letniej szkoly bibliotekoznawstwa w Wielkiej Brytanii wedlug projektu prof. Franka Hogga. Obie studentki podczas konferencji opowiadaly o trzytygodniowym, letnim pobycie w Anglii, który mial miejsce w czerwcu 2005 r. Pomyslodawca i organizatorem tego projektu jest prof. Frank Hogg - miedzynarodowy konsultant do spraw bibliotek. W polu jego glównych zainteresowan leza biblioteki szkolne, dlatego tez jednym z wymagan, które musialy spelnic studentki przed wyjazdem, bylo zapisanie sie do Stowarzyszenia Bibliotek Szkolnych na minimum trzy lata.

Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kól Naukowych Bibliotekoznawców pt. Program studiów z zakresu informacji naukowej i bibliotekoznawstwa – zalozenia i realizacja zostala zakonczona przemówieniem prof. dr hab. Andrzeja Linerta oraz wreczeniem dyplomów z podziekowaniami dla prelegentów i organizatorów konferencji. Zgodnie z zamierzeniami uczestnicy konferencji nie zatrzymali sie na etapie prezentacji programów studiów, ale wzieli tez udzial w dyskusji i wymianie wlasnych doswiadczen. Na zakonczenie konferencji Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UJ zadeklarowal sie do wspólpracy z bratnim Instytutem Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW w sprawie organizowania kolejnych, podobnych konferencji naukowych.Fot.6. Wspólne zdjecie wszystkich uczestników - gospodarzy i gosci - na zakonczenie konferencji

Szczególowy material zaprezentowany w wystapieniach podczas Ogólnopolskiej Konferencji pt. Program studiów z zakresu informacji naukowej i bibliotekoznawstwa – zalozenia i realizacja znajdziecie Panstwo na stronie internetowej http://www.inib.uj.edu.pl/kolo_naukowe/index.html.

 Początek stronySprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji kół naukowych ?Program studiów z zakresu informacji naukowej i bibliotekoznawstwa? ? założenia i realizacja / Urszula Klin// W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska. - Nr 1/2006 (71) grudzień/styczeń. - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2006. - Tryb dostępu: http://www.ebib.info/2006/71/klin.php. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187