EBIB 
Nr 7/2005 (68), Dwa kroki do przodu. Komunikat
 Poprzedni artykuł Następny artykuł   

 


Beata Stankiewicz
Biblioteka Instytutu Filologii Germańskiej
Uniwersytet Szczeciński

Internet jako pomoc w nauce języka niemieckiego


Rozwój technologii stwarza nowe możliwości nauki języków obcych. Nie musimy ograniczać się do tradycyjnych kursów, które też stosują nowoczesne metody nauczania. Mamy do wyboru inne rozwiązania: kursy multimedialne na CD-ROM-ach, nauczanie na odległość - kursy wysyłkowe (np. ESKK) czy też naukę przy pomocy telefonii komórkowej lub Internetu. Pojawiają się również szkoły języków obcych oferujące, obok tradycyjnych kursów, kursy internetowe.

W artykule skupimy się tylko na nauce języka niemieckiego za pomocą Internetu. W sieci możemy ćwiczyć gramatykę, wymowę, rozwiązywać krzyżówki w językach obcych czy też rozmawiać na niemieckich czatach.
Wystarczy wpisać w którejkolwiek przeglądarce internetowej hasło "język niemiecki" (to samo dotyczy innych języków, a szczególnie angielskiego), a otrzymamy wielką liczbę wyników - linków do różnych instytucji edukacyjnych, szkół językowych, wirtualnych słowników, ściąg, testów, kursów, korepetycji itp. Każda większa, szanująca się instytucja językowa posiada własną stronę WWW. Znajdziemy też linki do portali internetowych, które powstały z myślą o nauce języków przez Internet i kuszą bogatą, różnorodną ofertą. Większość portali tworzy tzw. "newslettery" powiadamiające zarejestrowanych użytkowników o nowościach pojawiających się w serwisie. Popularne staje się bezpłatne wysyłanie codziennych lub cotygodniowych lekcji e-mailem do użytkowników.

Na przykład serwis słówka www.slowka.pl codziennie, od poniedziałku do piątku, wysyła e-maila, zawierającego jedno słowo i jedno wyrażenie. Dostępne w serwisie języki to niemiecki, angielski, francuski, a wkrótce pojawi się rosyjski, niderlandzki i włoski. Po wejściu na stronę WWW można odsłuchać nagranie z poprawną wymową wyrażeń. Nowością serwisu są testy, generowane co tydzień dla sprawdzenia znajomości słówek z poprzedniego tygodnia, oraz forum językowe, na którym można wymieniać opinie na temat nauki języków obcych, egzaminów językowych oraz problemów z tłumaczeniami trudnych zwrotów. W podobny sposób działają mini lekcje, wysyłane SMS-em na telefon komórkowy, z tą różnicą, że należy opłacić abonament.

Niewątpliwą zaletą nauki przez Internet jest niska cena i wygoda: wystarczy dostęp do sieci i chęci. Serwisy działają 24 godziny na dobę, jest to więc dobre rozwiązanie dla osób niemających czasu na zajęcia stacjonarne. Podstawową zaletą ćwiczeń interaktywnych jest to, że po rozwiązaniu zadania otrzymujemy od razu informację zwrotną, czy podana odpowiedź jest poprawna, czy nie, a w przypadku błędnej odpowiedzi uzyskujemy odpowiedź poprawną.

Sceptycy podchodzą do tych form nauki ostrożnie, bo czy można się nauczyć w ten sposób prawidłowego akcentu? Jak sprawdzić, czy dany kurs nie zawiera błędów? I oczywiście, czy posiadamy umiejętność samodzielnej pracy i wewnętrzną dyscyplinę? Z pewnością można traktować zasoby internetowe jako uzupełnienie innych metod. Należy zwracać uwagę na to, kto jest autorem strony (istotne są informacje dotyczące nazwiska i wykształcenia/ kompetencji twórców strony), jaka instytucja jej patronuje. Warto również poradzić się osoby znającej biegle język, najlepiej lektora danego języka.

Jedną z form uczenia się języków obcych jest nauczanie tandemowe. Niezbędne materiały i informacje na ten temat znajdziemy na stronie Uniwersytetu w Bochum http://www.slf.ruhr-uni-bochum.de. eTandem Europa to projekt finansowany przez Europejską Komisję w ramach Europejskiego Roku Językowego 2001. Celem projektu było zwrócenie uwagi jak największej liczby mieszkańców Europy na możliwość uczenia się języka obcego w eTandemie oraz ułatwienie im dostępu do tej metody. Program jest skierowany do wszystkich, którzy chcą się uczyć języków obcych, bez względu na wiek, miejsce zamieszkania oraz poziom znajomości języka obcego. Serwis zapewnia bezpłatne pośrednictwo w znalezieniu partnera językowego, dla którego język, przyswajany przez nas, jest językiem ojczystym. Uzyskamy tu również bezpłatne pomoce do nauki w eTandemie oraz wskazówki dla nauczycieli. Do pracy w eTandemie można zastosować dowolne, dostępne media telekomunikacyjne: e-mail, telefon, konferencja wideo, fax, list, czat, SMS itd. Materiały dotyczące nauczania tandemowego znajdziemy też na stronach Philpps-Universität Marburg - http://www.uni-marburg.de/fb09/igs/daf/TWIN/twinmat.html.
Są tu informacje o tym, czym jest nauczanie tandemowe oraz materiały do samodzielnej nauki.

Wprawdzie brak ćwiczeń on-line, ale za to mamy dobrze wytłumaczone poszczególne zagadnienia gramatyczne, szczególnie te, które sprawiają najwięcej trudności obcokrajowcom uczącym się niemieckiego, m.in. dotyczące czasów niemieckich, trybów i strony biernej, czasowników modalnych, posiłkowych. Jest to wprowadzenie do gramatyki na poziomie podstawowym i średnio zaawansowanym. Do każdego zagadnienia załączono ćwiczenia, ale nie do każdego ćwiczenia podano rozwiązanie. Z założenia materiały te mają służyć jako pomoc w nauczaniu tandemowym i do utrwalania gramatyki niemieckiej.

Deutsch interaktiv http://deutsch.interaktiv.prv.pl/ to strona opracowana przez pracownika IFG UAM w Poznaniu od lat zajmującego się komputerowo wspomaganym nauczaniem języków obcych. Strona Deutsch Interaktiv była pierwotnie przeznaczona tylko do użytku wewnętrznego jako zbiór pomocy dydaktycznych wykorzystywanych przez autora w codziennej pracy ze studentami. Po rozszerzeniu serwisu o materiały przydatne szerszemu kręgowi odbiorców, od poziomu średnio zaawansowanego po nauczycieli języka niemieckiego, została udostępniona w sieci. Główną część serwisu stanowią interaktywne ćwiczenia językowe dotyczące m.in. użycia rodzajników, trudniejszych przymiotników, tautonimów, czasowników rozdzielnie- i nierozdzielnie złożonych, zwrotów z określonym stopniem trudności (Mittelstufe I, Mittelstufe II, Oberstufe). Są to testy wyboru: jeden z wielu i wiele z wielu oraz teksty z lukami; niektóre ćwiczenia mają wbudowane teksty towarzyszące (część z nich jako zewnętrzne pliki ładowane z osobnych okien).

Poza tym serwis w zakładce "Materialien" zawiera m.in. listę zwrotów idiomatycznych i utartych zwrotów (Redensarten), leksykon mowy młodzieżowej (Lexikon der Jugendsprache), a w zakładce "Linki" połączenia z innymi stronami oferującymi interaktywne materiały do ćwiczeń.

DaF-Portal http://www.daf-portal.de/index.php powstał w 2001 r. jako niezależny finansowo i instytucjonalnie serwis dla pedagogów, studentów i wszystkich zainteresowanych przedmiotem DaF. Pomysł serwisu powstał w czasie licznych warsztatów internetowych dla nauczycieli DaF. W ciągle rosnącej bazie danych są gromadzone aktualne raporty, terminy, linki i materiały ze świata DaF. Dla osób uczących się języka szczególnie ciekawa może być zawartość zakładki "Übungen und Tests" http://www.daf-portal.de/uebungen/index.php, która zawiera ćwiczenia (gramatyczne, leksykalne, fonetyczne), testy (informacje i przykładowe ćwiczenia do poszczególnych egzaminów DaF - odsyłacze do stron WWW Instytutu Goethego) oraz materiały do nauki języka niemieckiego.

Serwis Deutsch-als-Fremdsparche.de http://www.deutsch-als-fremdsprache.de/ powstał pod patronatem Institut für Internationale Kommunikation w Duesseldorfie. Inicjatorami i twórcami serwisu są germaniści i lektorzy/ nauczyciele DaF nie tylko z Niemiec.

Baza danych ćwiczeń tego serwisu (Übungsdatenbank) zawiera obecnie ponad 800 ćwiczeń on-line i arkuszy ćwiczeń (Arbeitsblättern). Dotyczą one wszystkich poziomów znajomości języka. Wyszukiwanie w bazie możliwe jest według hasła, formy i typu ćwiczenia oraz ćwiczonej sprawności.

Deutsche Grammatik on-line http://www.learn-german-online.net/learning-german-resouces/grammatik.htm#gram to strona sponsorowana przez instytut językowy TREFF PUNKT w Bambergu. Oprócz informacji dotyczących poszczególnych działów kultury, serwis zawiera materiały do nauki języka niemieckiego: źródła do zrozumienia i wyćwiczenia niemieckiej gramatyki. Dwa podstawowe działy to: wyjaśnienia gramatyczne - linki do stron po angielsku, hiszpańsku, francusku, włosku i niemiecku oraz ćwiczenia on-line (odsyłacze do stron innych autorów).

Strona Michaela Möbiusa z Uniwersytetu w Helsinkach www.dlc.fi/~michi1/uebungen/ zawiera ćwiczenia z zakresu DaF o różnym stopniu trudności. Ćwiczenia dotyczą słownictwa, gramatyki i krajoznawstwa. Poza tym są tu ciekawe linki do innych stron dla uczących się języka niemieckiego, skonstruowane przez nauczycieli uniwersyteckich np. z Wiednia czy Kopenhagi.

Zakładka "pomoc", dotycząca gramatyki, zawiera objaśnienia tylko do tej części materiału gramatycznego, z którą są związane ćwiczenia na tej stronie WWW. Znajdziemy tu także wyjaśnienia, dlaczego autor podaje takie, a nie inne rozwiązania ćwiczeń. W zakładce "pomoc leksykalna" jest odsyłacz do Wortschatzlexikon www.wortschatz.uni-leipzig.de.

Kolejną stronę z ćwiczeniami interaktywnymi stworzyła Kathleen Munro http://www.uq.net.au/ %7Ezzkmunr1/german/exercises/index.htm. Autorka jest nauczycielką niemieckiego od 11 lat (Institut of Modern Languages, University of Queensland, Australia). Na stronie znajdziemy m.in.: ponad 3 tys. ćwiczeń interaktywnych, posortowanych tematycznie, gramatycznie i ze względu na stopień trudności, ponad 250 dowcipów posortowanych tematycznie, ponad 250 "łamaczy językowych", wskazówki językowe ułatwiające zapamiętanie rodzajników i form liczby mnogiej rzeczowników oraz linki do stron niemieckich.

Materiały do gramatyki na stronach Instytutu Goethego http://www.goethe.de/lks/deindex.htm. Na tej stronie można znaleźć informacje do szeroko pojętych tematów: sztuka, społeczeństwo, media i informacje, kształcenie, materiały dla uczniów i nauczycieli języka niemieckiego. Z wielu odnośników zwróćmy uwagę na dwa:

 • nauka niemieckiego z jetzt.de http://www.goethe.de/z/jetzt/deindex.htm: zawiera teksty z zadaniami, teksty do czytania, teksty z wideo, forum dyskusyjne, czat oraz teksty dydaktyczne, nadsyłane przez użytkowników serwisu, a do tych tekstów zadania i artykuły;
 • opisy egzaminów http://www.goethe.de/dll/prf/pba/zmp/bst/deindex.htm, rodzaje egzaminów językowych, opisy wymagań (części, z jakich składa się egzamin), przykładowe zadania egzaminacyjne.

Materiały do nauki niemieckiego Nancy Thuleen http://www.nthuleen.com/teach.html. Autorka studiowała literaturę niemiecką na University of Wisconsin w Madison, a następnie została na tejże uczelni jako asystent. Strona jest wynikiem jej wieloletniej pracy jako nauczycielki języka niemieckiego i oferuje materiały opracowywane do lekcji. Jest to zbiór ponad 100 arkuszy ćwiczeń i materiałów kursowych z objaśnieniami po niemiecku i/ lub angielsku.

Zakładka "teach" zawiera: gramatykę (wszystkie poziomy DaF oraz niektóre tematy dla zaawansowanych, ćwiczenia i quizy podzielone według zagadnień gramatycznych), słownictwo (ćwiczenia dotyczące słownictwa, interaktywne quizy do poszczególnych zagadnień gramatyczno-leksykanych i wykazy słownictwa z niektórych podręczników DaF), pisanie (wybrane projekty i pomysły na wypracowania dla wszystkich poziomów znajomości języka), informacje o kulturze (materiały m.in. dotyczące niemieckiej historii, muzyki, geografii i polityki), teksty piosenek i inne.

Deutsche Internet Übungen http://www.uncg.edu/~lixlpurc/publications/NetzUeb.html - autorem jest profesor języka niemieckiego w College of Arts and Sciences, University of North Carolina Greensboro, USA - Andreas Lixl-Purcell. Za pośrednictwem tej strony oferuje dostęp do ćwiczeń z niemieckiego językoznawstwa i krajoznawstwa, na poziomie przedmiotu DaF. Mają one służyć poszerzeniu horyzontów krajoznawczych, zwiększeniu umiejętności pisania oraz utrwalaniu struktur gramatycznych.
Autor zgromadził linki do wielu stron, które według niego mogą pomóc w rozwijaniu ww. umiejętności; wśród linków są m.in. kursy DaF, pomoce do lekcji, ćwiczenia on-line.

Gramatyczny serwis informacyjny Grammis http://hypermedia.ids-mannheim.de/grammis/ powstał w Institut für Deutsche Sprache w Mannheim. Celem projektu jest ułatwienie nauki gramatyki niemieckiej, uczynienie jej także przyjemną i interesującą. To jednocześnie systematyczna gramatyka oraz terminologiczny, gramatyczny i ortograficzny słownik. Jest to kompendium gramatyczne, ale różni się od gramatyki książkowej m.in. użyciem animowanych ilustracji, przykładów dźwiękowych, a oprócz podziałów tradycyjnych są możliwe też kategorie dynamiczne tworzone przez użytkownika samodzielnie.

"Systematyczna gramatyka" oferuje uporządkowaną i opracowaną multimedialnie wiedzę gramatyczną, ujętą w trzech płaszczyznach: teksty ogólne, szczegółowe i pogłębiające.
"Słownik terminologiczny" wyjaśnia gramatyczne wyrażenia fachowe i odsyła do dalszych tekstów w "gramatyce systematycznej" albo do właściwej literatury.
"Słownik gramatyczny" opisuje słówka pomocnicze, takie jak: przyimki, słowa łączące, afiksy oraz wybrane czasowniki.
"Bibliografia gramatyczna" obejmuje publikacje dotyczące gramatyki współczesnej, które ukazały się od 1965 r. Możliwe jest wyszukiwanie w niej m.in. według autora, tytułu, hasła, roku wydania.

Polski serwis Deutsch als Fremdspareche http://www.deutsch.edu.pl/ powstał we współpracy z wydawnictwem Wagros z Poznania wydającym książki do nauki języków obcych. Na tej stronie znajdziemy wiele informacji o Niemczech, informacje gramatyczne, testy (sprawdzające wiedzę o krajach niemieckojęzycznych, znajomość gramatyki i słownictwa), test leksykalno-gramatyczny z egzaminu wstępnego na filologię germańską, dialogi, przysłowia, idiomy, katalog niemieckich stron WWW oraz rozmaite teksty pochodzące z niemieckich stron WWW. Minusem serwisu jest jego strona graficzna: na czerwonym tle białe literki, dość męczące dla oczu (ale to odczucie bardzo subiektywne).

Kolejna polska strona to http://deutschkenntnis.webpark.pl/, strona redagowana przez studentów filologii niemieckiej Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Zawiera m.in. słownik tematyczny, wypracowania, materiały do Landeskunde, dla początkujących podstawowe słówka i zwroty oraz podstawy gramatyczne i najciekawsze: testy dla chcących sprawdzić swoją znajomość języka. Są to testy m.in. z egzaminów wstępnych na germanistykę na wyższe uczelnie, testy z certyfikatów językowych i olimpiad oraz parę ćwiczeń m.in. z rekcji czasowników, mowy zależnej i słownictwa.

Serwis http://filo.pl/niemiecki/ zawiera m.in. słowniki tematyczne, biografie sławnych Niemców, cytaty z literatury niemieckiej, poezję niemieckojęzyczną, materiały do Landeskunde.
A w dziale "Nauka":

 • gra językowa "der, die, das" - 24 quizy sprawdzające znajomość rodzajników;
 • wyjaśnienia wielu błędów językowych;
 • certyfikaty: opisy najpopularniejszych certyfikatów;
 • ćwiczenia dla studentów, czyli ćwiczenia obejmujące zagadnienia z zajęć praktycznych z czterech lat studiów;
 • ćwiczenia leksykalno-gramatyczne dla uczniów średnio zaawansowanych;
 • teksty autorów niemieckich do samodzielnej nauki;
 • podstawowe informacje dotyczące niemieckiej fonetyki z przykładowymi nagraniami;
 • powtórka gramatyki niemieckiej z opisami i przykładami;
 • niemiecki z Kafką - nauka języka na podstawie "Procesu" Kafki, tekst ze szczegółowo opracowanym słownictwem;
 • nauka języka na podstawie piosenek;
 • testy z rozwiązaniami: dla maturzystów, kandydatów na wyższe uczelnie, zdających certyfikaty ZD lub ZMP;

i wiele innych ciekawych materiałów do nauki języka.

Stacja radiowa Deutsche Welle na swojej stronie http://www2.dw-world.de/polish/deutschkurs/ oferuje radiowy kurs niemieckiego Deutsch - Warum nicht? Niemiecki - czemu nie? dla dwóch poziomów zaawansowania: stopień podstawowy (seria I i II) oraz stopień średni (poziom III i IV). Dla obu poziomów są do załadowania pliki audio zawierające 52 lekcje oraz podręcznik. A dla osób znających dobrze język niemiecki i interesujących się problematyką ekonomiczną i gospodarką Niemiec Deutsche Welle udostępnia kurs języka ekonomicznego Marktplatz (Rynek), na który składa się 26 scenek i podręcznik do załadowania.

I na koniec "przeszukiwarka" i przewodnik po różnorakich testach dostępnych w Internecie: http://www.testedich.de/, a w niej m.in. 20 testów języka niemieckiego. Dla odpoczynku od ciężkiej nauki można także zrobić sobie po niemiecku test ze znajomości Tolkiena czy historii wypraw krzyżowych.

Przedstawione powyżej przykłady nie wyczerpują oczywiście bogatych możliwości Internetu. Są to raczej przykłady (subiektywnie wybrane) wykorzystania tego medium do nauki języka niemieckiego.
Miłej nauki!

 Początek stronyInternet jako pomoc w nauce języka niemieckiego / Beata Stankiewicz// W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska. - Nr 7/2005 (68) sierpień/wrzesień. - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2005. - Tryb dostępu: http://www.ebib.pl/2005/68/stankiewicz.php. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187