EBIB 
Nr 7/2005 (68), Dwa kroki do przodu. Sprawozdanie
 Poprzedni artykuł Następny artykuł   

 


Anna Tabor
Koło Naukowe Studentów Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Uniwersytet Jagielloński

Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Kół Naukowych Bibliotekoznawców p.t. Ośrodki informacji - rzeczywistość a oczekiwania - Kraków 20 maja 2005 r.


W dniu 20 maja 2005 r. została zorganizowana przez Koło Naukowe Studentów Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych Bibliotekoznawców pt. Ośrodki informacji - rzeczywistość a oczekiwania. Konferencja zgromadziła obok gospodarzy, studentów bibliotekoznawstwa z Katowic, Torunia, Lublina, Wrocławia oraz studentów Akademii Pedagogicznej z Krakowa.

Obrady toczyły się podczas dwóch sesji. W trakcie pierwszej poruszono tematykę promocji i specjalizacji ośrodków informacji. Zaprezentowano referaty dotyczące: ośrodków informacji w mieście w świetle badań ankietowych (A. Łakomy, UŚ Katowice), polskich ośrodków informacji turystycznej za granicą (M. Babula, UJ Kraków) oraz ośrodków informacji gospodarczej i medycznej w województwie kujawsko-pomorskim (J. Grabowska i A. Lewicka, UMK Toruń).

Podczas drugiej sesji natomiast podjęto problematykę związaną z naukowymi i edukacyjnymi ośrodkami informacji w Polsce. Przedstawione referaty poruszyły tematykę: szkolnej strony internetowej dla młodzieży (K. Dąbrowa i P. Hrabiec, AP im. KEN w Krakowie), polskiej sieci centrów informacji dla naukowców (U. Klin, UJ Kraków), Informatorium Biblioteki Głównej Uniwersytetu w Lublinie (Ł. Jóźwiak, UMCS Lublin), a także biblioteki jako ośrodka informacji (E. Rybka, P. Marzec, UMK Toruń), ośrodków informacji o książce dla dzieci i młodzieży (A. Borowska, UŚ Katowice), Centrum Innowacji Transferu Technologii i Rozwoju UJ (B. Kuźnar, UJ Kraków), centrów informacji archiwalnej (M. Buczek, UMCS Lublin) i projektu szkolnego centrum informacji na przykładzie wybranej placówki (D. Kamisińska, AP im. KN Kraków).

Każda z części konferencji kończyła się dyskusją. W charakterze obserwatorów i dyskutantów uczestniczyli w niej m.in. prof. dr hab. Jacek Wojciechowski, prof. dr hab. Maria Kocójowa, prof. dr hab. Anna Sitarska, dr hab. Wiesław Babik, dr hab. Maria Próchnicka i dr Piotr Lechowski, a także kilkuosobowe grono młodszych pracowników nauki i licznie zgromadzeni studenci. Na zakończenie obrad każdy z referujących otrzymał podziękowanie za udział w konferencji z rąk opiekuna Koła Naukowego Studentów IINiB UJ dr. hab. Andrzeja Linerta.

 Początek stronySprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Kół Naukowych Bibliotekoznawców p.t. Ośrodki informacji - rzeczywistość a oczekiwania - Kraków 20 maja 2005 r. / Anna Tabor// W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska. - Nr 7/2005 (68) sierpień/wrzesień. - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2005. - Tryb dostępu: http://www.ebib.pl/2005/68/tabor.php. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187