EBIB 
Nr 10/2004 (61), Regionalna współpraca bibliotek. Sprawozdanie
  Poprzedni artykuł Następny artykuł   

 


Irena Augustynowska
Czytelnia Instytutu Goethego
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu

Obrady V Kongresu Bibliotekarzy Euroregionu Nysa


W dniach 2-4 czerwca 2004 roku odbył się w Jeleniej Górze V Kongres Bibliotekarzy Euroregionu Nysa. Organizatorem Kongresu była Grodzka Biblioteka Publiczna i jej dyrektor - Janusz Łokaj. W inauguracji uczestniczyli również zaproszeni goście: przewodniczący Rady Miejskiej Jeleniej Góry - Jerzy Pleskot, zastępca prezydenta miasta - Józef Szarzyński, kierownik Instytutu Książki i Czytelnictwa Biblioteki Narodowej - prof. dr hab. Oskar Czarnik oraz Martina Meisner z Ministerstwa Nauki i Kultury Ziemi Saksońskiej w Dreźnie i Christian Leutemann - dyrektor Państwowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego dla Bibliotek Saksonii, a także przedstawiciele innych euroregionów: Proeuropa Viadlina, Sprawa-Nysa-Bóbr, Glacensis, reprezentanci Euroregionu Karpackiego oraz grupa bibliotekarzy. Uroczystego otwarcia kongresu dokonał wiceprezydent Jeleniej Góry - Józef Szarzyński.

Inaugurujący referat pt. Polskie bibliotekarstwo publiczne na przełomie XX i XXI wieku wygłosiła Anna Gątowska - dyrektor Legnickiej Biblioteki Publicznej, a Janusz Łokaj omówił temat 10 lat transgranicznej współpracy bibliotek publicznych Euroregionu Nysa (1993-2003). Interesująca była również multimedialna prezentacja dr. Thomasa Burgera, dyrektora Saksońskiej Biblioteki Krajowej, Państwowej oraz Uniwersyteckiej w Dreźnie nt. Możliwości współpracy w ramach sieci bibliotecznych.

Kolejny dzień obrad kongresu zainaugurowała prelekcja dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu - Andrzeja Ociepy. Zaprezentował on sieć bibliotek publicznych miasta Wrocławia, ze szczególnym uwzględnieniem nowej filii, tzw. mediateki, której otwarcie zaplanowano na koniec czerwca 2004 r. O działalności jeleniogórskiej sieci bibliotek i głównych założeniach programowych Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej mówili: Ewa Bryniak i Janusz Łokaj, na temat dyrektyw informacyjnych Unii Europejskiej oraz o ich wpływie na funkcjonowanie bibliotek w Niemczech, poinformowała Sabine Liber-Knecht - kierownik Biblioteki Prawoznawstwa SLUB w Dreźnie. Był to interesujący wykład, między innymi dlatego, że bibliotekarstwo polskie czekają zmiany związane z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej.
Dialog interkulturowy w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Doksach to tytuł kolejnego referatu wygłoszonego przez dr Renatę Mauzerową, informujący o historyczno-kulturowym aspekcie działalności biblioteki funkcjonującej w małym, pięciotysięcznym miasteczku.

W programie konferencji przewidziano również wycieczkę do Domu Gerharda Hauptmanna w Jagniątkowie. Tu uczestnicy konferencji wysłuchali wykładu o życiu i twórczości niemieckiego pisarza, a następnie udali się na spacer do wodospadu Szklarka w Szklarskiej Porębie.

W trzecim dniu konferencji instruktor Grodzkiej Biblioteki Publicznej w Jeleniej Górze - Ewa Grzempa zaprezentowała zebranym wydawnictwo powstałe w wyniku współpracy bibliotekarzy polskich, czeskich i niemieckich pt. Biblioteka-Knihovna-Bibliothek, które przeznaczone jest dla najmłodszych użytkowników. Bogato ilustrowane, z tekstem w trzech językach, informuje dzieci, jak korzystać z biblioteki i jak się w niej zachowywać. Jest to już drugie tego typu wydawnictwo, opracowane i wydane przez międzynarodowy zespół. Pierwsze wydawnictwo, zatytułowane Sprachfuhrer-Przewodnik-Pruvodce, miało służyć bibliotekarzom do nauki podstawowych słów, zwrotów i nazw związanych z biblioteką, pomagając w pierwszych zawodowych, transgranicznych kontaktach oraz zidentyfikowaniu instytucji pracujących w tym samym regionie, ale po różnych stronach granic. Obie publikacje wzbudziły duże zainteresowanie wśród uczestników konferencji, podobnie jak towarzysząca konferencji wystawa, prezentująca dokumenty dziesięcioletniej współpracy przygranicznych bibliotek: czeskich, niemieckich i polskich.

Instruktor Wojewódzkiej Biblioteki Naukowej w Libercu - Ladislava Skopowa opowiedziała o pracach wykonywanych przez jej bibliotekę na rzecz regionu. Polskich bibliotekarzy, uczestniczących w konferencji, zainteresował szczególnie fakt funkcjonowania w Libercu "księgozbiorów wymiennych", umożliwiających szybki dostęp czytelników do nowości wydawniczych, a równocześnie nieobciążających budżetu biblioteki. Inne zadania biblioteki w Libercu pokrywają się z tymi, jakie na rzecz terenu wykonują w Polsce działy metodyczne w bibliotekach szczebla powiatowego i wojewódzkiego, a w Niemczech - Państwowe Ośrodki Doradztwa Metodycznego, o których mówił w swoim referacie na zakończenie konferencji - Christian Leutemann, dyrektor Ośrodka w Dreźnie.

W trakcie konferencji do komisji wniosków zgłoszono następujące propozycje:

  • zorganizowanie konferencji z udziałem wszystkich euroregionów,
  • określenie standardów dotyczących funkcjonowania sieci oraz zakresu oferowanych przez nie usług,
  • podejmowanie działań mających na celu współpracę z bibliotekami krajów ościennych,
  • upowszechnianie materiałów i doświadczeń bibliotek działających w strukturach euroregionów i przekazywanie ich bibliotekom spoza tych struktur,
  • podpisywanie umów o współpracy między bibliotekami z Niemiec i Czech, w celu uzyskania środków na wspólną działalność,
  • prezentacja wystawy towarzyszącej kongresowi w bibliotekach euroregionu w formie trójjęzycznej,
  • lobbing na rzecz państwowych programów wspierania bibliotek publicznych w oparciu o doświadczenia czeskie i niemieckie,
  • podjęcie działań na rzecz wykorzystania doświadczeń niemieckich i czeskich w systemie wymiany zbiorów między bibliotekami,
  • wymiana książek obcojęzycznych w ramach Euroregionu Nysa.

Na zakończenie obrad gospodarz kongresu - dyrektor Janusz Łokaj - zaprosił uczestników do udziału w przyszłorocznej konferencji.

 Początek stronyObrady V Kongresu Bibliotekarzy Euroregionu Nysa / Irena Augustynowska// W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska. - Nr 10/2004 (61) grudzień. - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2004. - Tryb dostępu: http://www.ebib.pl/2004/61/augustynowska.php. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187