EBIB 
Nr 10/2002 (39), Współczesna sztuka edytorska. Sprawozdanie
  Poprzedni artykuł Następny artykuł   

 
Rozmiar: 77 bajtów Rozmiar: 77 bajtów Rozmiar: 77 bajtów Rozmiar: 77 bajtów


Jan Krajewski

Biblioteka dziecięca w europejskim systemie edukacji i informacji

Rozmiar: 77 bajtów Rozmiar: 77 bajtów
Rozmiar: 45 bajtów

Biblioteka dziecięca w europejskim systemie edukacji i informacji

W dniach 9-11 września w Ciechocinku odbyła się międzynarodowa konferencja "Biblioteka dziecięca w europejskim systemie edukacji i informacji", zorganizowana przez Polski Związek Bibliotek. W konferencji wzięło udział 75 uczestników, w tym 7 gości z zagranicy. Patronat honorowy nad konferencją przyjął Minister Kultury oraz Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Patronat telewizyjny objęła TVB, radiowy - Radio PIK, prasowy - Nowości. Gościem konferencji była Pani dr Magdalena Ślusarska - dyrektor Departamentu Książki z Ministerstwa Kultury oraz dyrektor Departamentu Kultury i Edukacji - Grzegorz Frankowski. Zamierzeniem organizatorów było przybliżenie pracownikom polskich bibliotek metod pracy z dziećmi w zagranicznych oraz polskich bibliotekach, mających w tym względzie poważne osiągnięcia. Szczególne zainteresowanie wzbudziły referaty przedstawicielek z Chorwacji, w których zaprezentowano pracę z dziećmi po wojnie w tym kraju. Zastosowane metody pracy mogą być wykorzystywane także w innych społecznościach będących w sytuacjach kryzysowych niekoniecznie związanych z wojną. Uczestnicy żywo interesowali się sposobami pracy bibliotek duńskich, powszechnie uważanych za najlepsze pod tym względem w Europie. Interesujące okazały się również działania bibliotek we Lwowie, które wprowadzają skoordynowaną współpracę bibliotek szkolnych z wykorzystaniem środków z programów unijnych. Natomiast informacja przedstawiciela Biblioteki Narodowej pozwoliła na zapoznanie z danymi statystycznymi dotyczącymi bibliotek dziecięcych w Polsce. Wykazano niedobór środków finansowych i postępujący proces likwidacji filii bibliotek, w tym również dziecięcych. Uwagę zwrócił również referat prezentujący formy pracy Biblioteki Dziecięcej im. Wandy Chotomskiej w Płocku, nielicznej pod tym względem w Polsce.

Konferencja w Ciechocinku była drugą międzynarodową konferencją organizowaną przez Polski Związek Bibliotek (w roku ubiegłym podobna - Biblioteki publiczne wobec Unii Europejskiej - odbyła się w Przysieku). Podobnie jak w roku ubiegłym, została w całości przygotowana przez Kierownika Biura PZB, Panią Dorotę Sawicką, która wykazała wysoki profesjonalizm organizacyjny pomimo krótkiego okresu pracy. PZB będące nowym stowarzyszeniem podejmuje inicjatywy i zadania związane z problematyką unijną, organizowaniem szkoleń dla bibliotekarzy, uczestniczy we wszystkich istotnych wydarzeniach i decyzjach związanych z sytuacją polskich bibliotek. Aktualnie PZB liczy 70 bibliotek, na każdym posiedzeniu Zarządu są przyjmowani nowi członkowie.

Wnioski z konferencji są następujące:

  1. Istnieje potrzeba tworzenia nowoczesnej literatury pięknej dla dzieci i młodzieży o wysokich wartościach artystycznych i ideowych.
  2. Należy dążyć do ujednolicenia klasyfikacji w polskich bibliotekach dziecięcych.
  3. Należy określić wymagania kwalifikacyjne dla pracowników bibliotek dziecięcych z uwzględnieniem przygotowania pedagogicznego.
  4. Redefiniowania wymagają terminy "biblioteka dziecięca" oraz "filia".
  5. Istnieje społeczna potrzeba odtworzenia specjalizacji instruktora czytelnictwa dziecięcego.
  6. Należy wzmocnić mecenat państwowy i samorządowy nad czytelnictwem dzieci i młodzieży.

Jan Krajewski

  Początek strony
Rozmiar: 45 bajtów
Rozmiar: 77 bajtów Rozmiar: 77 bajtów Rozmiar: 77 bajtów Rozmiar: 77 bajtówBiblioteka dziecięca w europejskim systemie edukacji i informacji/Jan Krajewski, // W: EBIB Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska. - Nr 10/2002 (39) listopad. - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2002. - Tryb dostępu: http://www.ebib.pl/2002/39/sprcie.php. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187

 

Rozmiar: 77 bajtów Rozmiar: 77 bajtów