EBIB 
Nr 10/2002 (39), Współczesna sztuka edytorska. Sprawozdanie
  Poprzedni artykuł Następny artykuł   

 
Rozmiar: 77 bajtów Rozmiar: 77 bajtów Rozmiar: 77 bajtów Rozmiar: 77 bajtów


Agata Wietecha

Paryskie dyskusje o systemie ALEPH

Rozmiar: 77 bajtów Rozmiar: 77 bajtów
Rozmiar: 45 bajtów

Paryskie dyskusje o systemie ALEPH
13th ICAU Annual Meeting,
Paris 30.09-2.10.2002, Université de la Sorbonne
http://www.icau.org

ICAU - International Consortium of ALEPH Users zrzesza 206 bibliotek przede wszystkim w celu wpływania na kierunki rozwoju zintegrowanego systemu bibliotecznego ALEPH, którego producentem jest firma Ex Libris. Coroczne spotkania konsorcjum stanowią także okazję do sprzyjającej rozwojowi bibliotek wymianie doświadczeń i wzajemnych kontaktów.

W tym roku w Paryżu zaprezentowano wiele aspektów innowacji związanych ze zintegrowanym systemem bibliotecznym ALEPH. Wiele uwagi poświęcono prezentacjom doświadczeń użytkowników z wielu krajów, które pozwalały zarówno ukazać różne punkty widzenia, jak i skomentować to, co dzieje się "wokół ALEPHa".

Uczestnikami spotkania byli także producenci i dystrybutorzy systemu. Podczas jednej z sesji odbyła się dyskusja, w trakcie której odpowiadali oni na pytania zgromadzone pośród członków ICAU w ciągu poprzednich dni. Wspólnie z przedstawicielami bibliotek (administratorzy, bibliotekarze systemowi, kadra kierownicza związana z komputeryzacją) uczestniczyli oni w sesjach oraz rozmowach kuluarowych, które dotyczyły przede wszystkim ALEPHa. Była to także okazja do nawiązania osobistych kontaktów z uczestnikami spotkania.

Wspólne obrady były owocne nie tylko ze względu na charakter spotkania, który umożliwia administratorom i bibliotekarzom systemowym poznanie kalendarium planowanych aktualizacji wersji i ich zawartości, ale także innowacji powstałych dzięki innym użytkownikom oraz werbalizacji potrzeb, które odczuwają użytkownicy systemu na całym świecie.

Charakter dyskusji był czasem bardziej ogólny, lecz częściej drobiazgowy, utrzymany w konwencji nazewniczej stosowanej przez administratorów i bibliotekarzy systemowych. Szereg rozmów dotyczył wymagań sprzętowych, używanych wersji oprogramowania, stabilności i wydajności systemu operacyjnego. Nowe wymagania dla przyszłych wersji ALEPHa oraz zapowiedzi nowych rozwiązań pozwalają osobom zarządzającym systemem na przygotowanie się do wdrożenia aktualizacji programu. Czasem, w zależności od kondycji finansowej biblioteki, oznacza to wymianę części sprzętu lub zmianę użytkowanych systemów operacyjnych. Zawsze natomiast nowa wersja systemu, pomimo szeregu narzędzi pomocniczych, oznacza przez krótki okres dodatkową pracę dla osób zarządzających bazą.

Jednym z kontrowersyjnych tematów była sprawa czasopism elektronicznych, gdyż globalne zarządzanie tymi zasobami jest trudne w obecnej wersji systemu (jedyne, co można wykonać, to tzw. zewnętrzny link do odpowiedniej strony WWW). Niektóre z bibliotek, posiadające oprogramowanie SFX i MetaLib - plug-in do ALEPHa, traktują te czasopisma jako zewnętrzną bazę danych, usuwając linki z baz katalogowych. Jednak szereg bibliotek nie planuje zakupu tych systemów, a są to materiały, o których informacja powinna się znaleźć w systemie bibliotecznym. Niestety, sprawa ta nie została wcześniej zwerbalizowana przez członków ICAU, a w roku 2002 Ex Libris odnotował tylko jedną prośbę związaną z tym problemem. Być może problem wydawał się zbyt oczywisty i dlatego nie został zgłoszony. Na spotkaniu w Paryżu rozgorzała prawdziwa debata na ten temat. Producenci ALEPHa przy okazji tej dyskusji, jak i późniejszych referatów, mieli okazję przekonać się, jak istotna jest to sprawa. Zmiana ich stanowiska, wychodzącego naprzeciw potrzeb użytkowników, stanowi godny naśladowania przykład współpracy w tworzeniu systemu bibliotecznego. Z jednej strony przecież producent ma ukształtowaną filozofię systemu, wizję jego rozwoju, jest zainteresowany utrzymaniem jego stabilności (to ostatnie zgadza się z pewnością z oczekiwaniami użytkowników), a z drugiej chce wychodzić naprzeciw rodzącym się potrzebom bibliotek, które produkowane przez niego oprogramowanie mogłoby zaspokoić, a tego biblioteki właśnie od systemu oczekują.

Interesujące podczas naszego spotkania było zarówno uczenie się producenta, czerpanie z doświadczeń użytkowników, jak i zachwyt sali wyrażany na widok nowych możliwości systemu, dostępnych w przyszłych wersjach. Wymiana zdań podczas dyskusji pokazała także, że niektórzy oczekują możliwości, które inni uważają za zbyteczne bądź niemile widziane. Nie może to być zaskoczeniem, gdyż ICAU zrzesza ponad 200 bibliotek o różnym charakterze z całego świata. Temu także musi stawić czoło system.

mgr Agata Wietecha

  Początek strony
Rozmiar: 45 bajtów
Rozmiar: 77 bajtów Rozmiar: 77 bajtów Rozmiar: 77 bajtów Rozmiar: 77 bajtówParyskie dyskusje o systemie ALEPH/Agata Wietecha, // W: EBIB Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska. - Nr 10/2002 (39) listopad. - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2002. - Tryb dostępu: http://www.ebib.pl/2002/39/spraleph.php. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187

 

Rozmiar: 77 bajtów Rozmiar: 77 bajtów