EBIB 
Nr 4/2002 (33), Standardy i organizacja. Komunikat
 Poprzedni artykuł Następny artykuł   

 
Rozmiar: 77 bajtów Rozmiar: 77 bajtów Rozmiar: 77 bajtów Rozmiar: 77 bajtów


Spotkanie z posłem Jerzym Wenderlichem w Toruniu

Rozmiar: 77 bajtów Rozmiar: 77 bajtów
Rozmiar: 45 bajtów

26 marca 2002 roku odbyło się w Toruniu spotkanie bibliotekarzy z województwa kujawsko-pomorskiego z Przewodniczącym Sejmowej Komisji Kultury Jerzym Wenderlichem, który jest posłem z naszego regionu. Spotkanie zostało zorganizowane przez dyrektora Książnicy Kopernikańskiej - Teresę Szymorowską.

Celem spotkania było nakreślenie ogólnej sytuacji bibliotek publicznych w kraju, zwrócenie uwagi pana posła na bieżące sprawy związane z bibliotekarstwem i przedstawienie nowych projektów, jakie powstają w województwie. Teresa Szymorowska przedstawiła "Sytuację i szansę polskiej sieci bibliotek" oraz projekt "Otwieranie świata" (prezentacja PowerPoint).

Spotkanie nie spełniło oczekiwań bibliotekarzy, ponieważ pan poseł znalazł dla nas tylko jedną godzinę i nie starczyło czasu na żadną dyskusję merytoryczną związaną z bibliotekami. Jedyną dobrą informacją dla nas było to, że poseł znajdzie czas na następne spotkania, być może nawet w Sejmie Rzeczpospolitej, w ramach prac Komisji Sejmowej.

Obiecał także, że przyjrzy się pomysłom bibliotekarzy dotyczącym promowania Unii Europejskiej w sieci bibliotek publicznych. Jest to w tej chwili temat gorący i ściśle związany z działaniami Sławomira Wiatra - pełnomocnika rządu ds. Informacji Europejskiej, który mówi w mediach: "Chcę być menedżerem, który będzie koordynował przepływ informacji w dół. Informacja europejska, jak każdy produkt, wymaga instrumentów marketingowych. Nikt dotychczas nie myślał w ten sposób".

Bibliotekarze z regionu kujawsko-pomorskiego chcą panu posłowi w tym pro-bibliotekarskim myśleniu pomóc, może się uda wspólnie znaleźć ciekawe rozwiązanie, żeby ten przepływ informacji w dół sprawnie przebiegał. Bibliotekarze przygotowali dla pana posła szereg materiałów drukowanych, które naświetlają nie tylko stan bibliotek w kraju (Raport o bibliotekach 2001), ale i opisują nowe pomysły Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich (INFOBIBnet).

Spotkanie skomentowała Bożena Bednarek-Michalska

  Na początek
Rozmiar: 45 bajtów
Rozmiar: 77 bajtów Rozmiar: 77 bajtów Rozmiar: 77 bajtów Rozmiar: 77 bajtówSpotkanie z posłem Jerzym Wenderlichem w Toruniu/ // W: EBIB Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska. - Nr 4/2002 (33) kwiecień. - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2002. - Tryb dostępu: http://www.ebib.pl/2002/33/wanderlich.php. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187

 

Rozmiar: 77 bajtów Rozmiar: 77 bajtów