EBIB 
Nr 4/2002 (33), Standardy i organizacja. Komunikat
 Poprzedni artykuł Następny artykuł   

 
Rozmiar: 77 bajtów Rozmiar: 77 bajtów Rozmiar: 77 bajtów Rozmiar: 77 bajtów


Działalność bibliotek publicznych
Wytyczne IFLA/ UNESCO

Standardy dla bibliotek publicznych

Rozmiar: 77 bajtów Rozmiar: 77 bajtów
Rozmiar: 45 bajtów

Wkrótce w Wydawnictwie SBP ukaże się polska wersja standardu IFLA: "Działalność bibliotek publicznych. Wytyczne IFLA/ UNESCO" pod redakcją Małgorzaty Kisilowskiej. Za zgodą Wydawnictwa reprodukujemy spis treści. We wstępie do polskiego wydania M.Kisilowska pisze:
"W sytuacji polskiej Wytyczne IFLA można (i należy) traktować jako doskonały punkt wyjścia do rozpoczęcia krajowych prac standaryzacyjnych, w wyniku których powinien powstać tekst podobny do standardów obowiązujących obecnie choćby w Wielkiej Brytanii. Takie przedsięwzięcie wymaga przede wszystkim współpracy całego środowiska związanego z bibliotekarstwem publicznym (praktyków i teoretyków), organizacji bibliotekarskich i - z pewnością - Ministerstwa Kultury. W efekcie powinny powstać już nie tylko wytyczne, ale konkretne standardy, określające minima konieczne do spełnienia w dobie cywilizacji informacyjnej, zbudowane na podstawie doskonałej znajomości potrzeb polskiego społeczeństwa w całej jego różnorodności, wymogów międzynarodowych, wreszcie realnych możliwości organizatorów sieci bibliotek publicznych w Polsce".

Spis treści [Działalność bibliotek publicznych. Wytyczne IFLA/ UNESCO]

Przedmowa do wydania polskiego
Przedmowa
Wprowadzenie


Rozdział 1. Rola i cel biblioteki publicznej
1.1 Wprowadzenie
1.2 Definiowanie biblioteki
1.3 Cele biblioteki publicznej
1.4 Inicjator zmian
1.5 Wolność informacji
1.6 Dostęp dla wszystkich
1.7 Potrzeby lokalne
1.8 Kultura lokalna
1.9 Kulturowe korzenie biblioteki publicznej
1.10 Biblioteki bez ścian
1.11 Budynki biblioteczne
1.12 Zbiory


Rozdział 2. Podstawy prawne i finansowe
2.1 Wprowadzenie
2.2 Biblioteka publiczna a władze krajowe
2.3 Prawo regulujące funkcjonowanie bibliotek publicznych
2.4 Finansowanie
2.5 Zarządzanie biblioteką publiczną
2.6 Administracja biblioteki publicznej
2.7 Budowanie opinii publicznej i promocja


Rozdział 3. Wychodząc naprzeciw potrzebom użytkowników
3.1 Wprowadzenie
3.2 Poznanie potencjalnych użytkowników
3.3 Analiza potrzeb środowiska
3.4 Usługi dla użytkowników
3.5 Troska o klienta
3.6 Kształcenie użytkowników
3.7 Współpraca i dzielenie się zbiorami
3.8 Sieci elektroniczne
3.9 Dostępność usług
3.10 Budynki biblioteczne


Rozdział 4. Gromadzenie zbiorów
4.1 Wprowadzenie
4.2 Polityka zarządzania zbiorami
4.3 Skala zasobów
4.4 Uzupełnianie zbiorów
4.5 Zasady utrzymywania zbiorów
4.6 Standardy dotyczące zbiorów książkowych
4.7 Standardy dotyczące sprzętu udostępniającego informację elektroniczną
4.8 Program gromadzenia zbiorów dla nowotworzonych bibliotek
4.9 Wskaźniki uzupełniania i selekcji


Rozdział 5. Zarządzanie personelem
5.1 Wprowadzenie
5.2 Kwalifikacje personelu bibliotecznego
5.3 Kategorie personelu
5.4 Normy etyczne
5.5 Obowiązki personelu bibliotecznego
5.6 Normy zatrudnienia
5.7 Wykształcenie bibliotekarzy
5.8 Szkolenia
5.9 Kariera zawodowa
5.10 Warunki pracy
5.11 Wolontariusze


Rozdział 6. Zarządzanie i marketing w bibliotekach publicznych
6.1 Wprowadzenie
6.2 Umiejętności w zakresie zarządzania
6.3 Budowanie i utrzymywanie sieci
6.4 Zarządzanie finansami
6.5 Zarządzanie zasobami bibliotecznymi
6.6 Zarządzanie personelem
6.7 Planowanie i rozwój systemów bibliotecznych
6.8 Zarządzanie zmianą
6.9 Delegowanie
6.10 Instrumenty zarządzania
6.11 Marketing i promocja


Załącznik 1. Manifest bibliotek publicznych IFLA/ UNESCO
Załącznik 2. Fińska Ustawa biblioteczna (904/1998)
Załącznik 3. Karta praw użytkownika
Załącznik 4. Standardy budownictwa bibliotecznego w Ontario (Kanada) i w Barcelonie (Hiszpania)
Bibliografia
Indeks

  Na początek
Rozmiar: 45 bajtów
Rozmiar: 77 bajtów Rozmiar: 77 bajtów Rozmiar: 77 bajtów Rozmiar: 77 bajtówDziałalność bibliotek publicznych : Standardy dla bibliotek publicznych/ // W: EBIB Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska. - Nr 4/2002 (33) kwiecień. - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2002. - Tryb dostępu: http://www.ebib.pl/2002/33/index.php. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187

 

Rozmiar: 77 bajtów Rozmiar: 77 bajtów