Wrocławskie Spotkania Bibliotekarzy Polonijnych
Wrocław, 4-6 lipca 2007

Poprzedni - Spis treści - Następny

            

Maria Burchard, Agnieszka Kasprzyk
Centrum NUKAT Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, POLSKA

Cały świat widzi NUKAT

Whole world can see NUKAT

NUKAT w OCLC

NUKAT - katalog centralny polskich bibliotek naukowych budowany jest metodą współkatalogowania od lipca 2002 r. i jest źródłem gotowych rekordów dla bibliotek uczestniczących we współpracy. W budowaniu katalogu centralnego uczestniczy ponad 60 bibliotek, w tym 42 akademickie. Wprowadziły one do katalogu centralnego w ciągu blisko 5 lat prawie 900 000 rekordów bibliograficznych oraz ponad milion rekordów kartoteki haseł wzorcowych. Do polskich katalogów lokalnych skopiowano w tym okresie ponad 2 300 000 rekordów bibliograficznych. Centralna informacja o zbiorach polskich bibliotek budowana w katalogu NUKAT jako pochodna kopiowania rekordów zawiera ponad 2 300 000 linków do właściwych rekordów w katalogach lokalnych.

W 2005 r. Centrum NUKAT rozpoczęło rozmowy z OCLC na temat udostępnienia do prezentacji w katalogu WorldCat rekordów bibliograficznych dla polskiej produkcji wydawniczej z katalogu centralnego NUKAT. Następnie na podstawie zawartej w 2006 r. umowy o nieodpłatnej współpracy z OCLC Pica przekazano do bazy OCLC (w 5 cyklach) 443 000 rekordów bibliograficznych wybranych z bazy NUKAT. Są one dostępne w bazie OCLC od maja 2006 r. Do końca 2006 r. 11 757 z tych rekordów bibliograficznych zostało skopiowanych do katalogów lokalnych bibliotek świata pobierających dane z OCLC.

Jednocześnie 31 bibliotek polskich z grupy 60 współpracujących z NUKAT-em skorzystało nieodpłatnie z nielimitowanego dostępu do katalogu WorldCat, udostępniając tę usługę zarówno swoim pracownikom, jak i uťytkownikom. Łącznie przeprowadzono w ramach umowy 22 062 wyszukiwań. W grupie bibliotek, których uťytkownicy sięgali do tej usługi w 2006 r. najaktywniej znalazły się:

Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie - 6363 wyszukiwań,
Biblioteka Uniwersytetu Źląskiego - 2153,
Biblioteka Główna Politechniki Łódzkiej - 1700,
Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu - 1665,
Biblioteka Zakładu im. Ossolińskich - 1370,
Biblioteka Politechniki Warszawskiej - 1179,
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Łodzi - 1068.

Pozostałe biblioteki dokonały od kilkuset do kilku wyszukiwań.

Pochodzące z NUKAT-u rekordy są dostępne w katalogu WorldCat poprzez interfejs FirstSearch, bezpłatną przeglądarkę danych (http://www.worldcat.org) oraz w ramach projektu OpenWorldCat poprzez np. internetową przeglądarkę Google. Nazwa ‾NUKAT※ oznaczający w tych rekordach ich pochodzenie stanowi link do katalogu NUKAT, w którym naleťy ponowić wyszukiwanie określonego dokumentu. Następnie poprzez nazwę biblioteki dociera się do odpowiedniego rekordu w katalogu lokalnym biblioteki przechowującej dany dokument.

Od kwietnia 2007 r. uzyskanie przez bibliotekę współpracującą z NUKAT-em nielimitowanego dostępu do katalogu WorldCat za pomocą interfejsu FirstSearch jest odpłatne.

NUKAT w Google

W 2006 r. Centrum NUKAT nawiązało współpracę z przedstawicielem firmy Google nadzorującym projekt Google Scholar. Od grudnia 2006 r. wyselekcjonowane dane z katalogu NUKAT zapisane w formacie XML zostały udostępnione do przeszukiwania dla wyszukiwarki Google Scholar Beta. Jeśli opis dla poszukiwanego w Google Scholar dokumentu znajduje się w Nukacie, w wynikach wyszukiwania pojawia się link Find in NUKAT łączący uťytkownika bezpośrednio z danym opisem w bazie NUKAT. Opisy dokumentów udostępnianych przez biblioteki współkatalogujące w Nukacie moťna wyszukiwać w Google Scholar według nazw autorów i współautorów, tytułów i tytułów serii oraz numerów ISBN i ISSN. Dla uťytkowników zlokalizowanych w Polsce na podstawie adresu IP link wyświetla się domyślnie, pozostali uťytkownicy mogą włączyć przeszukiwanie bazy NUKAT w ustawieniach wyszukiwarki.

Dane aktualizowane są raz na miesiąc.

            

Poprzedni - Spis treści - Następny

(C) 2007 EBIB

            Cały świat widzi NUKAT / Maria Burchard, , Agnieszka Kasprzyk // W: Wrocławskie Spotkania Bibliotekarzy Polonijnych. Wrocław, 4-6 lipca 2007 roku. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, K[omisja] W[ydawnictw] E[lektronicznych], Redakcja "Elektronicznej Biblioteki", 2007. - (EBIB Materiały konferencyjne nr 17). - ISBN 83-921757-6-X. -Tryb dostępu : http://www.ebib.info/publikacje/matkonf/mat17/burchard_kasprzyk.php