Biuletyn
Powrót do strony głównej
nr 1/1999(1) kwiecień

ISSN: 1507-7187

Wydawca:
Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Redaktor naczelny:
Szymon Matuszewski

Redaktor prowadzący:
Bożena Bednarek-Michalska

redakcja.ebib@gmail.com


Czy istnieje środowisko bibliotekarzy?

Felieton wstępny

Artykuły

Bożena Bednarek-Michalska
     Felieton całkiem nie primaaprilisowy
Małgorzata Kisilowska
     Komunikacja w środowisku bibliotekarskim
Aleksander Radwański
     Wszyscy przeciw wszystkim
Bożena Bednarek-Michalska
     Czy opłaca się dyskutować?
Barbara Szczepańska
     Cicha przystań?
Maria Pidłypczak-Majerowicz
     Zawód - bibliotekarz

Głosy w dyskusji:

Andrzej Drożdż
     Czy istnieje środowisko bibliotekarzy?
Krystyna Koszela-Reksa
     Czy istnieje środowisko bibliotekarzy?
Halina Śmietana
     Czy istnieje środowisko bibliotekarzy?
Bogumiła Warząchowska
     Czy istnieje środowisko bibliotekarzy?
Jadwiga Wielgut-Walczak
     Czy istnieje środowisko bibliotekarzy?
     Listy do redakcji (kwiecień)

Komunikaty:

     Zaproszenie przez Open Society Institute/Network Library Program do składania wniosków o dofinansowanie projektów automatyzacji bibliotek
Redakcjia pierwszego polskiego Elektronicznego Biuletynu Informacyjnego Bibliotekarzy
     Protokół z zebrania założycielskiego
Anna Filipowicz
     Warto wiedzieć ...


Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Szymon Matuszewski - Nr 1/1999 (1) kwiecień. - [Wrocław]: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1999. - Czasopismo elektroniczne. - Czy istnieje środowisko bibliotekarzy?. - : http://www.ebib.pl/1999/1/index.php. - ISSN 1507-7187