Biuletyn EBIB 6/2010 (115) sierpień/wrzesień, Nowy wymiar zabezpieczania zasobów

Biuletyn
Powrót do strony głównej
nr 6/2010(115) sierpień/wrzesień

ISSN: 1507-7187

Wydawca:
Stowarzyszenie Bibliotekarzy
Polskich. KWE

Redaktor naczelny:
Bożena Bednarek-Michalska

Redaktor prowadzący:
Bożena Bednarek-Michalska

Korekta:
Beata Antczak-Sabala
Iwona Sójkowska
Sylwia Wołek-Biernat

Redakcja techniczna:
Joanna Broniarczyk
Maciej Dynkowski

redakcja.ebib@gmail.com


Nowy wymiar zabezpieczania zasobów

Felieton konserwatorski

Artykuły
Aneta Januszko-Szakiel
     Nowy wymiar zabezpieczania elektronicznych zasobów
Włodzimierz Daszewski
     Cyfrowe zabezpieczenie zbiorów i informacji
Maciej Brzeźniak
     Usługa Powszechnej Archiwizacji i jej zastosowanie w bibliotekach naukowych do zabezpieczenia i archiwizacji danych
Sławomir Żabicki
     Przechowywanie danych - wyzwanie dla bibliotek cyfrowych

Badania, teorie, wizje
Ilona Miller, Maria Strutyńska
     Konserwacja szesnastowiecznych drzeworytów jednokartkowego druku („Einblattdrucker”) De hystorie unde erfindinghe des hillighen Sacraments tho der wilsnagk ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu
Karolina Żernicka
     Serwisy typu social bookmarking jako narzędzie wspomagające zarządzanie zasobami naukowymi w Internecie

Komunikaty
Alex Ball
     Preservation and Curation in Institutional Repositories
Charles W. Bailey, Jr.
     Digital Curation and Preservation Bibliography
Mariusz Polarczyk
     Nowa inwestycja Biblioteki Głównej i Centrum Informacji Naukowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
Krystyna Hudzik
     Niemiecka Biblioteka Cyfrowa – portal kultury i nauki

Sprawozdania
Anna Tonakiewicz
     E-learning jako alternatywna forma szkolenia użytkowników bibliotek
Monika Markiewicz
     Forum IT IBM Polska


Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska - Nr 6/2010 (115) sierpień/wrzesień. - [Warszawa]: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich K[omisja] W[ydawnictw] E[lektronicznych],2010. - Czasopismo elektroniczne. - Nowy wymiar zabezpieczania zasobów. - : http://www.ebib.info/2010/115/index.php. - ISSN 1507-7187