Powrót do strony głównej

ISSN: 1507-7187

Wydawca:
Stowarzyszenie Bibliotekarzy
Polskich. KWE

Redaktor naczelny:
Bożena Bednarek-Michalska

Redaktor prowadzący:
Anna Komperda

Korekta:
Beata Antczak,
Hanna Kalinowska,

Redakcja techniczna:
Aleksander Radwański
Joanna Broniarczyk

Opracowanie graficzne:
Stanisław Skórka,
Marek Stepowicz


Rozmiar: 77 bajtów

Felieton redaktora prowadzącego

Artykuły

Badania, teorie, wizje

Opinie

Sprawozdania

Komunikaty

PrawoBiuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska. - Nr 9/2003 (49) październik. - [Warszawa]: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich K[omisja] W[ydawnictw] E[lektronicznych],2003. - Czasopismo elektroniczne. - Internetowe systemy wymiany i przesyłania informacji. - Tryb dostępu: http://www.ebib.pl/2003/49/index.php. - ISSN 1507-7187