EBIB
Materiały konferencyjne
nr 21

ISBN: 978-83-62315-00-0

Wydawca:

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, KWE

Organizatorzy:
Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu

Komisja Wydawnictw Elektronicznych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, EBIB

Fundacja eIFL.net

Open Society Institute

Poznańska Fundacja Bibliotek Naukowych

Redakcja:
Iwona Sójkowska
Barbara Szczepańska

Redaktor serii:
Iwona Sójkowska

Tłumaczenie:
Joanna Grześkowiak
Katarzyna Zys

Korekta:
Izabella Milewska-Warta

Redakcja techniczna:
Joanna Broniarczyk

redakcja.ebib@gmail.comPatronat nad konferencją objęło
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Pełne nagranie audio/video Konferencji na stronie Telewizji Internetowej UMK

14 styczeń 2010

Alma Swan

Open Access - co w nim interesującego dla Polski?
Open Access - what`s in it for Poland?

pdf presentation
Bernard Rentier

Wprowadzanie w życie uniwersytetu polityki otwartego dostępu do wiedzy
Implementation of Open Access to knowledge policy in university community

pdf presentation
Claire Bundy

Rozwój repozytoriów instytucjonalnych oraz sposoby ich wykorzystania przez instytucje do wprowadzenia tzw. „zielonego” Open Access
The developments in the institutional repository market and how institutions use repositories to achieve "green" Open Access

pdf presentation
Alicja Mielcarek

Nowoczesna Biblioteka Arfido: całodobowe zwroty książek dzięki zastosowaniu technologii RFID
The modern Arfido Library: around-the-clock book returns thanks to the RFID technology appliance

pdf presentation
Iryna Kuchma, Jan Andrzej Nikisch

Polityka otwartego dostępu w Europie i Stanach Zjednoczonych
Open Access policies in Europe and in the USA

pdf prezentacja pdf presentation
Marcin Werla

Otwarte zasoby naukowe w Polsce – wybrane projekty i inicjatywy, współpraca europejska
Open science resources in Poland – selected projects and initiative, European co-operation

pdf prezentacja
Maria Romano

Warsztaty dla wydawców naukowych i akademickich
Workshops for academic and scientific publishers

pdf presentation

15 styczeń 2010

Włodzisław Duch

Otwarta nauka
Open Science

pdf prezentacja
Jarosław Stolarski

Acta Palaeontologica Polonica: liczą się nie tylko „wydawnicze supermarkety”
Acta Palaeontologica Polonica: not only „publishing supermarkets” matter

pdf prezentacja
Axel Kaschte

Więcej, czyli nowe możliwości: megaagregatory treści naukowych oraz ich wpływ na praktykę wyszukiwawczą i upowszechnienie OA
More Is Different: Mega-Aggregation of Scholarly Materials and its Impact on the Search Experience and the OA accessibility
Maciej Dziubecki

Nowość Ex Libris: Primo Central
New from Ex Libris: Primo Central
pdf prezentacja
Małgorzata Rychlik, Emilia Karwasińska

AMUR - Repozytorium Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
AMUR - Adam Mickiewicz University Repository

pdf prezentacja pdf presentation
Alek Tarkowski

Zarządzanie własnością intelektualną przez naukowców i instytucje naukowe
Intellectual property management by researchers and research institutions
pdf prezentacja
Jacek Ciesielski

Nowoczesne technologie publikacji elektronicznej dla wydawców Open Access
E-publishing technology solutions for Open Access journals and books

pdf prezentacja
Jarosław Lipszyc

Koalicja Otwartej Edukacji i promocja otwartej nauki (open knowledge) w Polsce
Coalition for Open Education and promotion of open knowledge in Poland
(c) 2010 EBIB