EBIB
Materiały konferencyjne nr 16

ISBN: 83-920302-4-9

Wydawca:
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, KWE; Politechnika Łódzka

Organizator:
Biblioteka Politechniki Łódzkiej

Komitet organizacyjny:
Błażej Feret
Elżbieta Rożniakowska
Elżbieta Skubała
Anna Kazan

Komitet programowy:
Prof. dr hab. Hanna Tadeusiewicz
Dr hab. Stanisława Kurek-Kokocińska – prof. nadzw.
Dr Jan Janiak

Recenzent:
Prof. dr hab. Hanna Tadeusiewicz

Patronat:
J.M. Rektor Politechniki Łódzkiej prof. dr hab. inż. Jan Krysiński

Projekt okładki:
Marcin Walczak

Redakcja techniczna:
Małgorzata Rożniakowska
Iwona Sójkowska

(Materiały nr 16 są elektroniczną kopią wydawnictwa drukowanego, które ukazało się pod tym samym tytułem nakładem Politechniki Łódzkiej w wydawnictwie SATORI. Zachowano oryginanlny numer ISBN oraz oznaczenia odpowiedzialności)


Pełny tekst w jednym pliku PDF

II Konferencja Biblioteki Politechniki Łódzkiej

BIBLIOTEKI XXI WIEKU.
CZY PRZETRWAMY?

Łódź, 19-21 czerwca 2006 r.

Strona tytułowa           Sponsorzy           Spis treści

SESJA I - Przeszłość i przyszłość - refleksje i wizje

Di Martin
Bright futures: getting a sense of direction
Elżbieta Kałuża
Wczorajsza przyszłość: jutro bibliotekarstwa polskiego w artykułach Przeglądu Bibliotecznego z lat 1946-1988 (gazetka ścienna)
Piotr Szefliński
Społeczeństwo informacyjne - o czym biblioteka XXI wieku powinna wiedzieć?

SESJA II - Funkcje bibliotek w zmieniającej się rzeczywistości

Wanda Pindlowa
Rola biblioteki w procesie wyłączania i włączania społecznego
Lidia Szczygłowska
"Cybrary" to wciąż biblioteka
Małgorzata Kisilowska, Jadwiga Woźniak-Kasperek
Czy katalogowanie ma przyszłość? Dwugłos względnie uporządkowany
Jolanta Stępniak
Koegzystencja bibliotek cyfrowych i tradycyjnych w akademickich systemach biblioteczno-informacyjnych w perspektywie najbliższych 10 lat
Ewa Parzonka, Elżbieta Pieńkowska
Biblioteka przyszłości, ale jakiej? Uwarunkowania ekonomiczne i demograficzne

SESJA III - Zarządzanie nowoczesną biblioteką

Anna Donnersberg, Maria Szczygieł
Personal Management w bibliotece
Roman Tomaszewski, Mariusz Polarczyk
Biblioteka ucząca się
Bożena Jaskowska
Dzielenie się władzą i partnerstwo - czy to możliwe w bibliotece akademickiej?
Danuta Szewczyk-Kłos
Współczesne metody zarządzania a struktury organizacji pracy w bibliotekach akademickich

SESJA IV- Bibliotekarz w bibliotece przyszłości

Marzenna Cupa, Marcin Berduszek
Bibliotekarz na miarę czasów
Agnieszka Kanczak, Karina Szołtysik
Czy w bibliotece XXI wieku jest miejsce dla bibliotekarza?

SESJA V - Oczekiwania użytkowników biblioteki cyfrowej

Maria Anna Jankowska
Wymagania informacyjne użytkowników w bibliotekach akademickich XXI wieku: LibQUAL +TM jako narzędzie pomiaru jakości usług bibliotecznych
Dagmara Sawicka
E-pytanie, e-odpowiedź... czyli jakich badań potrzebują biblioteki przyszłości?
Danuta Konieczna
Współczesne trendy architektury bibliotecznej a zmieniające się wymagania użytkowników bibliotek

SESJA VI - Biblioteki cyfrowe - tendencje rozwoju

Ewa Kołodzińska, Halina Ganińska
Wizja biblioteki wirtualnej w strategii biblioteki uniwersytetu technicznego
Grażyna Piotrowicz
Cyfrowa przyszłość, czyli biblioteki w erze informacji
Małgorzata Rożniakowska, Marcin Margas, Iwona Kitlińska, Piotr Bógdoł
Biblioteki dawniej i dziś. Hybrydowe, cyfrowe...? Jakie będą i co może wpłynąć na ich kształt w przyszłości

SESJA VII - Internet w bibliotece - zagrożenie czy pomocne narzędzie w pracy bibliotekarza

Magdalena Lankocz
Internet w służbie bibliotek akademickich i czytelnika
Zenona Krupa
Internet - zagrożenie czy uzupełnienie tradycyjnej biblioteki?

SESJA POSTEROWA

Halina Brzezińska-Stec
Biblioteka Uniwersytecka im. J.Giedroycia w Białymstoku w nowym gmachu
Lidia Derfert-Wolf
E-LIS - archiwum publikacji z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej
Bożena Grocholska
Główna i drugoplanowa rola Biblioteki Politechniki Wrocławskiej
Danuta Kapinos, Sylwester Staniszewski
Metodologia Six Sigma gwarantem jakości i efektywności procesu udostępniania zbiorów w Bibliotece Głównej Politechniki Świętokrzyskiej
Anna Komperda
Rola bibliotek akademickich w zakresie tworzenia i rozpowszechniania informacji o dorobku naukowym uczelni
Lidia Mikołajuk
Elektroniczne bazy danych i ich miejsce w bibliotece XXI wieku na przykładzie systemu ATHENS
Natalia Pamuła-Cieślak
Zjawisko Ukrytego Internetu - rola bibliotek w upowszechnianiu jego zasobów
Beata Paw
Bibliotekarz w społeczeństwie informacyjnym (e-society)
Ewa Piotrowska, Renata Zając
Wirtualne serwisy informacyjne w bibliotekach naukowych
Jolanta Przyłuska
Przenikanie wiedzy między ośrodkami badawczymi na przykładzie analizy bazy SCOPUS
Iwona Sójkowska, Filip Podgórski
Dokąd zmierza informacja? - czyli co oferuje biblioteka, a czego oczekuje użytkownik. Stan obecny i rozwój informacji naukowej w bibliotekach uczelni technicznych
Piotr Szefliński, Sebastian Krzepkowski
SILOS. Źródło wiedzy o przeszłości dla przyszłości
Grażyna Wojsznis
Transformacja zawodu bibliotekarza na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci (na przykładzie Biblioteki Głównej Politechniki Szczecińskiej) i jego perspektywy


(c) 2006 EBIB, Politechnika Łódzka