Biuletyn EBIB 9/2010 (118) grudzień, Książki i sztuka

Biuletyn
Powrót do strony głównej
nr 9/2010(118) grudzień

ISSN: 1507-7187

Wydawca:
Stowarzyszenie Bibliotekarzy
Polskich.

Redaktor naczelny:
Bożena Bednarek-Michalska

Redaktor prowadzący:
Iwona Sójkowska
Dagmara Sawicka

Korekta:
Izabella Milewska-Warta
Zuzanna Helis
Sylwia Wołek-Biernat

Redakcja techniczna:
Joanna Broniarczyk
Aleksander Radwański

redakcja.ebib@gmail.com


Książki i sztuka

Felieton wstępny – Książki i sztuka

Artykuły
Karolina Malamis
     Albrecht Dürer i znaczenie jego twórczości w dziejach sztuki książki
Mirosław Grycuk
     Oprawa artystyczna ? przywracanie blasku starym książkom. Doświadczenia bibliofila i konserwatora
Dagmara Bubel
     Typografia i zdobnictwo druków jasnogórskich XVIII wieku
Ewa Rutkiewicz
     Wokół problemów ilustracji
Katarzyna Kotowska
     Manga - japoński komiks a kultura Zachodu
Aleksandra Mroczek
     Łódzka korespondencja artystyczna - czyli o Muzeum Książki Artystycznej i Fundacji Correspondance des Arts okiem subiektywnej łodzianki
Jadwiga Wielgut-Walczak
     Galeria Jednej Książki

Badania, teorie, wizje
Iwona Sójkowska
     Wystawy w Bibliotece Politechniki Łódzkiej w ujęciu historycznym

Sprawozdania
Renata Wilgosiewicz-Skutecka
     Warsztaty opracowania starych druków - Poznań, 2010
Edyta Kotyńska
     Sprawozdanie z pobytu na stażu zawodowym w Bibliotece SUB Göttingen w ramach projektu Erasmus


Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska - Nr 9/2010 (118) grudzień. - [Warszawa]: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich K[omisja] W[ydawnictw] E[lektronicznych],2010. - Czasopismo elektroniczne. - Książki i sztuka. - : http://www.ebib.info/2010/118/index.php. - ISSN 1507-7187