EBIB 
Nr 1/2006 (71), Zasoby bibliotek - prezentacja, informacja, nowości. Felieton
  Nastpny artyku   

 


Marzena Marcinek
Dorota Lipińska
Biblioteka Główna Politechniki Krakowskiej

Felieton wstępny
W grudniu ubiegłego roku EBIB współorganizował konferencję z cyklu Internet w bibliotekach, której wiodącym tematem były podaż i popyt na biblioteczne zasoby elektroniczne. Ponieważ znaczna część zespołu redakcyjnego uczestniczyła w przygotowaniach, a potem w samej konferencji, oraz biorąc pod uwagę fakt, że koniec grudnia to czas świąteczny, a więc i czas na odpoczynek od spraw zawodowych, postanowiliśmy połączyć numery grudniowy i styczniowy Biuletynu EBIB. Wracamy w nim do tematu zasobów bibliotek w kontekście ich prezentacji obecnym i potencjalnym użytkownikom.

Przyzwyczailiśmy się już do tego, że biblioteki zamieszczają w Internecie swoje witryny z podstawowymi informacjami. O tym, jak znaczny wzrost liczby polskich bibliotek w Internecie odnotowaliśmy w ostatnich latach, będzie można przeczytać już wkrótce w materiałach konferencyjnych EBIB w referacie naszej redakcyjnej koleżanki Anny Komperdy. Powoli przyzwyczajamy się do tego, że katalogi - podstawowe źródło informacji o zasobach bibliotek - można przeglądać w Internecie. Postęp technologiczny zmusza nas jednak nieustannie do poszukiwania nowych, bardziej efektywnych sposobów kontaktu z czytelnikami. Dlatego wiele bibliotek na coraz szerszą skalę prowadzi elektroniczne usługi informacyjne typu pytanie-odpowiedź. Ich forma zmienia się niemal z dnia na dzień wraz z upowszechnianiem nowych rozwiązań stosowanych przez serwisy i portale internetowe. Zainspirowana wynikami prowadzonych w Kanadzie badań porównawczych jakości usług informacyjnych realizowanych tradycyjnie i wirtualnie[1], a także formami współpracy w zakresie e-usług bibliotek z różnych kontynentów[2], zaprosiłam panią Lidię Derfert-Wolf do zamieszczenia w EBIB-ie artykułu o doświadczeniach bibliotek i światowych tendencjach w rozwoju usług informacyjnych typu pytanie-odpowiedź. Temat okazał się bardzo obszerny, a dostępna literatura, mimo stosunkowo krótkiego okresu, jakiego dotyczy (ok. 20 lat), zaskakująco bogata, co oznacza, że i temat jest niezwykle istotny. Nie jest zatem kwestią przypadku, że nasze publikacje w nowym roku otwiera artykuł o różnorodnych formach e-usług.

Podobną tematykę poruszają U. Cieraszewska i H. Gałek. O ile jednak L. Derfert-Wolf przedstawia historię i teraźniejszość różnych form usług elektronicznych, ich wady i zalety, a także standardy, zalecenia i wytyczne, o tyle autorki Chatu w L-przestrzeni koncentrują się na zawartej w tytule formie interaktywnego elektronicznego kontaktu w czasie rzeczywistym.

Obok najnowszych form informacji niewątpliwie nadal będą nam towarzyszyć stare, sprawdzone metody, jak np. upowszechnianie informacji o dorobku naukowym instytucji czy gromadzenie rozproszonych informacji i ich porządkowanie poprzez tworzenie baz danych. Przykłady takich działań znajdą Państwo w artykułach I. Sójkowskiej oraz A. Drabek i A. Pulikowskiego. O innej formie prezentacji zasobów biblioteki, skierowanej głównie do jej potencjalnych użytkowników, barwnie opowiadają A. Uniejewska i J.Wróbel. W 1998 roku Biblioteka Politechniki Wrocławskiej po raz pierwszy wzięła czynny udział w Dolnośląskim Festiwalu Nauki. Obecnie przygotowuje się do udziału w kolejnej jego edycji. Zarówno tematyka, jak i ciekawe formy prezentacji zasobów i możliwości biblioteki na poszczególnych festiwalach mogą być dla nas inspiracją i zachętą do podejmowania niecodziennych wyzwań.

O tym, że bibliotekarze nie tylko udostępniają zasoby i informacje o nich, lecz też otwierają podwoje biblioteki dla nietypowych gości, mogą się Państwo przekonać, czytając bogato ilustrowany artykuł M. Habrowskiej ze Śródmiejskiej Biblioteki dla Dzieci i Młodzieży w Warszawie.

W dziale Komunikaty zamieściliśmy informację o Projekcie E-LIS, którego logo gości ostatnio na głównej stronie EBIB-u. Zwracamy uwagę na tę inicjatywę, która poprzez otwarte repozytorium publikacji umożliwia nam - polskim bibliotekarzom - szerokie udostępnianie własnych prac oraz swobodny dostęp do profesjonalnej światowej literatury.

Przedstawiamy także sprawozdania z kilku konferencji. Wśród nich znalazły się dwa teksty studentów: sprawozdanie z ogólnopolskiej studenckiej konferencji w IINiB w Krakowie oraz studenckie spojrzenie na wspomnianą na początku felietonu III Konferencję EBIB. Uzupełnia je sprawozdanie naszej redakcyjnej koleżanki Zuzanny Zakrzewskiej.

W Warto wiedzieć także studencki akcent - polskie i zagraniczne przykłady bibliotek realizujących ciekawe formy e-usług. Przedstawione inicjatywy stanowią uzupełnienie zestawienia odsyłaczy do dokumentów i stron związanych z tytułem aktualnego numeru.

Serdecznie zapraszamy do lektury!

Marzena Marcinek i Dorota Lipińska[1] NILSEN, K. Virtual versus Face-to-Face Reference: Comparing Users' Perspectives on Visits to Physical and Virtual Reference Desks in Public and Academic Libraries [on-line]. [dostęp 13 stycznia 2006]. Dostępny w World Wide Web: http://www.ifla.org/IV/ifla71/papers/027e-Nilsen.pdf.

[2] LUNNEBORG, E., MARINER, V. Utilizing Virtual Reference to Serve Multi type Library Patrons. The Experiences of Collaborative Services in Sweden and Florida [on-line]. [dostęp 13 stycznia 2006]. Dostępny w World Wide Web: http://www.ifla.org/IV/ifla71/papers/029e-Lunneborg_Mariner.pdf.

 Początek stronyFelieton wstępny / Marzena Marcinek, Dorota Lipińska// W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska. - Nr 1/2006 (71) grudzień/styczeń. - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2006. - Tryb dostępu: http://www.ebib.info/2006/71/felieton71.php. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187