EBIB 
Nr 10/2004 (61), Regionalna współpraca bibliotek. Sprawozdanie
  Poprzedni artykuł Następny artykuł   

 


Anna Tonakiewicz
Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej

Innowacje w europejskich bibliotekach akademickich: tematy i zagadnienia


W dniu 7 grudnia br. w Warszawie odbyło się seminarium pt.: Innowacje w europejskich bibliotekach akademickich: tematy i zagadnienia, zorganizowane przez Bibliotekę Główną Politechniki Warszawskiej.

Pomysł spotkania był wynikiem nawiązanego kontaktu z dyrektorem Biblioteki Uniwersyteckiej w Exeter w Anglii Alasdairem Patersonem, podczas 25 konferencji IATUL w Krakowie w maju 2004 r. Seminarium zostało przeprowadzone przez Alasdaira Patersona i jego zastępcę Martina Myhilla. Na spotkanie zostali zaproszeni przedstawiciele kilkunastu akademickich bibliotek technicznych z całego kraju.

Program seminarium obejmował siedem bloków tematycznych, uwzględniających sugestie organizatorów i uczestników.

 1. Biblioteka i jej środowisko / Alasdair Paterson
  • Międzynarodowe trendy technologiczne i socjoekonomiczne (sprzęt komputerowy, oprogramowanie, dostęp do Internetu i wiedza potrzebna do korzystania z niego, współpraca mediów, statystyki dostępu do Internetu),
  • Współpraca międzynarodowa (LEONARDO, TEMPUS, IFLA, IATUL),
  • Współpraca krajowa i regionalna (szkolnictwo wyższe w Wielkiej Brytanii - oceny jakości, listy wiodących uniwersytetów; finansowanie uniwersytetów; współpraca krajowa i regionalna w bibliotekach - CILIP, SCONUL, SUPC, CHEST, SESLi; szkolenie zawodowe).
 2. Problematyka finansowania bibliotek / Alasdair Paterson
  • Metody podziału środków finansowych (budżet biblioteki głównej, przydział środków dla bibliotek wydziałowych, wspólne wydatki),
  • Różnorodność i mnogość elementów wpływających na finanse bibliotek (liczba studentów i pracowników, dochody uczelni z badań, planowanie rozwoju, zakup czasopism (zasada big deal), systemy komunikacji komputerowej),
  • Podział środków i budowa biznes planu biblioteki.
 3. Zasady (warunki) zatrudniania i rozwoju kadry / Martin Myhill
  • Kadra jako najważniejsze źródło sukcesu (motywacja i przywództwo, postawa, narzędzia, regularne szkolenia, monitoring, gotowość podejmowania nowych zadań),
  • Opis pracy (co jest potrzebne na poszczególnych stanowiskach, odpowiedzialność - przed kim?, godziny pracy, podstawowe umiejętności, kryteria selekcji, prawne przepisy dotyczące zatrudnienia),
  • Permanentne szkolenia (polityka szkoleń, ocena szkoleń, okres próbny, zarządzanie przez kontakt z pracownikami - miejscami pracy),
  • Motywacja (co motywuje kadrę?, status i postęp, wynagrodzenie, dodatkowe pieniądze, warunki pracy, wewnętrzne zadania).
 4. Budynki i przestrzeń / Alasdair Paterson
  • Przestrzeń, która pasuje do zamierzeń - zgodna z przeznaczeniem miejsca (rozbudowa przestrzeni, najlepsze projekty - biorące pod uwagę zmiany funkcji w przestrzeni i jej rozbudowie),
  • Adaptacje ("ulepszenia, budynki przyjazne dla użytkownika i przygotowane na zmiany w przyszłości - nowe trendy i potrzeby),
  • Konflikty (jak pogodzić obecne potrzeby i nie zamykać drzwi na przyszłość, atrakcyjność architektoniczna a przygotowanie na przyszłość, ludzie kontra książki, kontra nowe tendencje),
  • Finansowanie (pieniądze rządowe, pieniądze z Unii, regionalne, budżet uniwersytetu, pieniądze prywatne),
  • Wymogi na teraz i na przyszłość (biblioteka czynna 24/7, możliwość podłączenia własnego sprzętu, możliwość grupowej nauki, dźwiękoszczelne pomieszczenia, klimatyzacja pracująca we właściwy sposób, miejsca parkingowe, samoobsługa, ochrona),
  • Przykładowe problemy (II faza budowy w niedawno otwartym kampusie w Exeter - centrum dydaktyczne - I faza została zaprojektowana bez właściwej wizji przyszłości - obecnie istnieje potrzeba nowego budynku lub rozbudowy),
  • Koszty (koszt nowego budynku, koszt przeprowadzki, rozbudowa, straty).
 5. Charakter zbiorów / Martin Myhill
  • Krok w stronę publikacji on-line (wartość kolekcji drukowanej, pozytywy zbiorów online),
  • Stan informacji elektronicznej (wzrost liczby piśmiennictwa o 30% między 1999 a 2002 r.),
  • Rodzaje kolekcji on-line (własne zdigitalizowane zbiory, czasopisma drukowane i elektroniczne, pakiety elektroniczne czasopism, książki elektroniczne),
  • Własne zdigitalizowane zbiory (zbiory archiwalne i historyczne, nagrane zbiory, mikrofisze, mikrofilmy, slajdy, prace naukowe),
  • Niektóre problemy (koszty, specjalizacja, dostęp, prawa autorskie, zabezpieczenia w postaci drugiej kopii),
  • Niektóre odpowiedzi (konferencje i raporty, lokalne depozyty, licencje krajowe, selekcja pakietów),
  • Inicjatywy w Wielkiej Brytanii (NESLi2, roczne negocjacje, tworzenie baz danych, zakup archiwalnych pakietów czasopism elektronicznych, elektroniczna mapa dla edukacji, kolekcja filmów i innych mediów dla edukacji, inne).
 6. Dokąd zaprowadzą nas nowe technologie? / Martin Myhill
  • Łatwa identyfikacja użytkownika (jedno logowanie, systemy identyfikacji użytkownika, bez względu na miejsce logowania),
  • Usługi 24/7 (elektroniczne usługi informacyjne, permanentny katalog, system samoobsługi),
  • Samoobsługa wypożyczeń (wyposażenie, sprzęt),
  • Technologia RFID,
  • Świat w miniaturze (palmtopy, USB),
  • Łatwiejsze poszukiwania,
  • Wyszukiwarki kontekstowe, linkowania baz,
  • Wymiana danych,
  • Wartość informacji drukowanej - czy kończy się świat druku?
 7. Zarządzanie informacją (warto wydawać pieniądze na właściwy cel) / Alasdair Paterson, Martin Myhill
  • Wskaźniki (jak wygląda dobre zarządzanie, czy statystyka zabija fakty, jak dowiadujemy się, czego potrzebują nasi klienci),
  • Co naprawdę jest nam potrzebne? (monitorowanie procesów, opinie użytkowników, działalność dostawców),
  • Dlaczego monitorujemy problemy, analizy porównawcze, ocena wartości,
  • Co jest dostępne? (system informacji o wypożyczeniach i wykorzystaniu źródeł, dostęp do informacji, źródła informacji),
  • Ocena informacji (informacja zwrotna, grupy użytkowników, badania użytkowników i wykorzystania źródeł, benchmarking).

Prowadzący przedstawili problemy w ogólnym kontekście, odnoszącym się do bibliotek europejskich oraz akademickich bibliotek w Wielkiej Brytanii, wskazując jednocześnie implementację tych osiągnięć w Bibliotece Uniwersyteckiej w Exeter.

Prowadzący zachęcali uczestników do dyskusji i wymiany doświadczeń oraz do podjęcia wyzwania, jakim mogłoby być opracowanie wspólnego projektu w zakresie usług informacyjnych w ramach programu LEONARDO.

W spotkaniu, które prowadzono w języku angielskim, uczestniczyli przedstawiciele następujących bibliotek: Politechniki Warszawskiej, Politechniki Krakowskiej, Politechniki Poznańskiej, Politechniki Białostockiej, Politechniki Szczecińskiej, Politechniki Łódzkiej, Akademii Górniczo-Hutniczej, Akademii Świętokrzyskiej, Politechniki Wrocławskiej.

 Początek stronyInnowacje w europejskich bibliotekach akademickich: tematy i zagadnienia / Anna Tonakiewicz// W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska. - Nr 10/2004 (61) grudzień. - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2004. - Tryb dostępu: http://www.ebib.pl/2004/61/tonakiewicz.php. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187