EBIB 
Nr 1/2004 (52), Niepełnosprawni w bibliotece. Warto wiedzieć
  Poprzedni artykuł   

 


Warto wiedzieć...


Biblia dla niewidomych

Aurora Ministries - organizacja chrześcijańska - oferuje Nowy Testament na kasetach audio. Nagrania dostępne są w 64 językach, także po polsku. Komplet kaset wysyłany jest całkowicie za darmo ludziom, którzy są niewidomi lub mają słaby wzrok, a także bibliotekom, lekarzom czy organizacjom specjalizującym się w pracy z niewidomymi. Osoby indywidualne powinny zgłosić pisemną prośbę z dołączonym zaświadczeniem o charakterze upośledzenia wzroku.

Do organizacji można pisać na adres: BIBLE ALLIANCE, P.O. Box 621, Bradenton FL 34206, USA. Dodatkowe informacje i odpowiednie formularze w języku angielskim dostępne są na stronie Aurora Ministries http://www.gospelcom.net/aurora/flash.htm.


Warto przeczytać

EBIB Materiały konferencyjne nr 7

Anna Wołodko, Anna Budniewska - Użytkownicy niepełnosprawni w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie / // W: Czytelnik czy klient? : Toruń 4-6 grudnia 2003 roku. - Tryb dostępu : http://ebib.oss.wroc.pl/matkonf/torun/wolodko.php . - ISBN 83-915689-6-2

Małgorzata Fedorowicz - Formy zaspokajania potrzeb bibliotecznych osób niepełnosprawnych na przykładzie wybranych ośrodków czytelnictwa chorych i niepełnosprawnych w Polsce // W: Czytelnik czy klient? : Toruń 4-6 grudnia 2003 roku. - Tryb dostępu : http://ebib.oss.wroc.pl/matkonf/torun/fedorowicz.php . - ISBN 83-915689-6-2

Bronisława Woźniczka-Paruzel - Biblioteki wobec czytelników niepełnosprawnych: od dyskryminacji do integracji / // W: Czytelnik czy klient? : Toruń 4-6 grudnia 2003 roku. - Tryb dostępu : http://ebib.oss.wroc.pl/matkonf/torun/wozniczka.php . - ISBN 83-915689-6-2


Kilka przydatnych adresów

Biblioterapia - http://salve.slam.katowice.pl/biblioterapia.htm

Biblioterapia, wybór lektur - http://www.bib.edu.pl/biblioterapia1.html

Niepełnosprawni - http://www.niepelnosprawni.info
Internet dla Niepełnosprawnych - http://www.idn.org.pl
Niepełnosprawni w Unii Europejskiej - http://isi.idn.org.pl/

Komputerowe Laboratorium Inwalidów Ruchu (KLABIR) - http://www.idn.org.pl/fpmiinr/klabir/

Kurier IDN1 - http://www.idn.org.pl/kurier/

Bez barier - http://www.bezbarier.pl/

Tacy sami - http://www.tacysami.org.pl/

Integracja - http://www.integracja.org/labeo

Stowarzyszenie na rzecz niepełnosprawnych - http://www.spes.org.pl/

 Początek stronyWarto wiedzieć...// W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska. - Nr 1/2004 (52) styczeń. - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2004. - Tryb dostępu: http://www.ebib.pl/2004/52/warto.php. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187