EBIB 
Nr 8/2003 (48), Standardy i oceny funkcjonowania bibliotek. IFLA
 Poprzedni artykuł Następny artykuł   

 


IFLA - struktura i podstawowe informacje


IFLA (The International Federation of Library Associations and Institutions - Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń i Instytucji Bibliotekarskich) jest wiodącym, międzynarodowym ciałem reprezentującym interesy bibliotekarzy, pracowników informacji i użytkowników w skali globalnej.

IFLA liczy obecnie 1700 członków w ponad 150 krajach (w Polsce członkami IFLA jest m.in. SBP i Biblioteka Narodowa). IFLA została zarejestrowana w Holandii w 1971 roku. Biblioteka Królewska, narodowa biblioteka Holandii w Hadze, dostarczyła kierownictwu IFLA niezbędne wyposażenie.

CELE

IFLA jest niezależną, międzynarodową, pozarządową organizacją typu "not-for-profit". Jej główne cele to:

  • promowanie wysokiego standardu usług bibliotecznych i informacyjnych;
  • upowszechnianie rozumienia wartości dobrej biblioteki i serwisu informacyjnego;
  • reprezentowanie interesów członków na całym świecie.

CZŁONKOSTWO

Członkiem IFLA może być organizacja, stowarzyszenie, instytucja (np. biblioteka) lub indywidualny bibliotekarz. czy student. Istnieje szereg form członkostwa, który pozwala na działanie w ramach IFLA każdej formie organizacyjnej - ostatni również np. jednoosobowym centrom lub bibliotekom szkolnym. Dwoma głównymi typami członków, którzy posiadają prawo głosu, są członkowie-stowarzyszenia i członkowie-instytucje.

STRUKTURA IFLA

WŁADZE

Ciałem ustawodawczym IFLA jest Naczelna Rada składająca się z delegatów członków mających prawo głosu. Rolę organu wykonawczego pełni Zarząd Główny składający się z 21 osób. Koordynacją działań zajmuje się Komitet Zawodowy, monitoruje on prace w zakresie 4 Podstawowych Działań, 8 Działów, 45 Sekcji, i 6 Grup Dyskusyjnych.

PODSTAWOWE DZIAŁANIA

Problemy wspólne dla bibliotek na całym świecie są przedmiotem Podstawowych Działań IFLA, określonych przyjętą strategią tej organizacji. Są to:

  • ALP (Advancement of Librarianship Programme) zajmuje się rozwojem profesji biliotekarskiej w krajach rozwiniętych,
  • FAIFE (Free Access to Information and Freedom of Expression) dotyczy wolności dostępu do informacji i wolności ekspresji,
  • CLM (The Copyright and other Legal Matters Committee) zajmuje się prawem autorskim i innymi sprawami prawnymi,
  • PAC (Preservation and Conservation) koncentruje się na inicjatywach związanych z konserwacją i zabezpieczaniem materiałów bibliotecznych.

Każde Działanie Podstawowe ma dyrektora, który odpowiada przed Zarządem Głównym i Komitetem Zawodowym.

DZIAŁY, SEKCJE i OKRĄGŁE STOŁY

(numeracja nie jest kolejna - odpowiada numerom Grup Zawodowych)

I. Dział Uniwersalnych Bibliotek Naukowych
 1.Biblioteki Narodowe
 2.Biblioteki Uniwersyteckie i Inne Główne Biblioteki Naukowe.
 3.Serwisy Biblioteczne i Naukowe Parlamentów.
 
II. Dział Bibliotek Specjalnych
 4.Biblioteki Rządowe.
 5.Biblioteki Naukowe Humanistyczne.
 6.Biblioteki Geograficzne (Kartograficzne).
 7.Biblioteki Naukowo-Techniczne.
 28.Biblioteki Medyczne i Nauk Biologicznych.
 30.Biblioteki Artystyczne.
 37.Biblioteki Specjalizujące się w Lokalnej Historii i Genealogii.
 
III. Dział Bibliotek obsługujących ogół czytelników
 8.Biblioteki Publiczne.
 9.Biblioteki dla Niepełnosprawnych.
 10.Biblioteki dla Dzieci i Młodzieży.
 11.Biblioteki Szkolne i Centra Zasobów.
 31.Biblioteki dla Niewidomych.
 32.Usługi Biblioteczne dla Wielokulturowych Społeczności.
 38.Biblioteki Ruchome (Mobilne).
 
IV. Dział Bibliograficzny
 12.Bibliografia.
 13.Katalogowanie.
 29.Klasyfikacja i Indeksowanie.
 
V. Dział Zbiorów i Usług
 14.Gromadzenie i Rozwijanie Zbiorów.
 15.Wypożyczanie i Dostarczanie Dokumentów.
 16.Publikacje Ciągłe.
 17.Informacje Rządowe i Publikacje Urzędowe.
 18.Rzadkie Książki i Rękopisy.
 36.Zestawienia i Bibliografie (Reference).
 37.Gazety Codzienne (dzienniki).
 
VI. Dział Zarządzania i Technologii
 19.Zabezpieczanie i Konserwacja.
 20.Budynki i Wyposażenie Bibliotek.
 21.Technologia Informacyjna.
 22.Statystyka i Ewaluacja.
 34.Zarządzanie i Marketing.
 35.Multimedia i Środki Audiowizualne.
 40.Zarządzanie Stowarzyszeniami Bibliotekarskimi.
 41.Problemy Kobiet.
 
VII. Dział Edukacji i Badań
 23.Edukacja i Szkolenia.
 24.Bibliotekoznawstwo.
 33.Czytelnictwo.
 42.Umiejętność posługiwania się informacją (Information Literacy).
 43.Rozwój Zawodowy i Podnoszenie Kwalifikacji.
 44.Historia Bibliotek.
 45.Czasopisma z Zakresu Nauki o Informacji i Bibliotekoznastwa.
 
VIII. Dział Regionalny
 25.Afryka.
 26.Azja i Oceania.
 27.Ameryka Łacińska i Karaiby.

Dodatkowym źródłem na temat działalności IFLA i poszczególnych struktur jest IFLANET: www.ifla.org, gdzie można znaleźć również szereg materiałów źródłowych i publikacji.

Z materiałów informacyjnych IFLA wybrał i zredagował:
Aleksander Radwański

 Początek stronyIFLA - struktura i podstawowe informacje// W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska. - Nr 8/2003 (48) wrzesień. - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2003. - Tryb dostępu: http://www.ebib.pl/2003/48/ifla.php. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187