EBIB 
Nr 5/2003 (45), Biblioteki wyższych szkół niepublicznych - problemy i nowe rozwiązania organizacyjne. Prezentacje
 Poprzedni artykuł Następny artykuł   

 


Katarzyna Staniewska
Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna w Warszawie
Biblioteka Główna

Biblioteka Główna
Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Informatycznej w Warszawie


Biblioteka Główna Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Informatycznej w Warszawie (WSE-I) jest jednostką międzywydziałową, podlegającą rektorowi uczelni. System biblioteczno-informacyjny Biblioteki Głównej WSE-I powstał w 1999 roku. Od tej pory wciąż uzupełniamy zarówno nasze zbiory, jak i ofertę skierowaną do czytelników.

Czytelnia naukowa obsługuje studentów oraz pracowników naukowych i administracyjnych WSE-I, a także czytelników spoza uczelni. Z wypożyczalni studenckiej, oprócz studentów i pracowników WSE-I, mogą korzystać studenci innych uczelni w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych.

Biblioteka Główna jest otwarta przez cały tydzień - w dni powszednie od godz. 800 do 2000, zaś podczas weekendu od godz. 900 do 1500. Pracujemy również w czasie wakacji, nie zamykając biblioteki nawet na tydzień. Daje to studentom poczucie, że mogą skorzystać z czytelni codziennie. Przez cały czas mają też możliwość telefonicznego kontaktu z biblioteką. Staramy się również jak najbardziej skrócić czas oczekiwania na książki - wypełniony prawidłowo rewers jest realizowany natychmiast.

Zbiory biblioteki obejmują prawie 19.000 wol. wydawnictw zwartych, ponad 200 tytułów wydawnictw ciągłych oraz niemal 5000 prac dyplomowych studentów WSE-I. Oprócz gromadzonego od czterech lat własnego księgozbioru dysponujemy także około 5000 wol. książek, które w tym roku przejęliśmy z byłej Biblioteki Europejskiej Wyższej Szkoły Biznesu. Obecnie są one w trakcie opracowywania.

Obok tradycyjnych publikacji udostępniamy czytelnikom bazy danych na nośnikach elektronicznych. Należy do nich Przewodnik Bibliograficzny Piśmiennictwa Ekonomicznego, czyli bibliografia artykułów o tematyce ekonomicznej tworzona przez Szkołę Główną Handlową, a także Lex Polonica Prima, program - aktualizowany co miesiąc - który umożliwia dostęp do aktów prawnych i orzeczeń. W czytelni za pośrednictwem Internetu można przeszukiwać katalogi najważniejszych bibliotek w Polsce poprzez stronę http://www.wsp.krakow.pl/biblio/adresy.html. Korzystając z rewersu międzybibliotecznego studenci WSE-I mogą wypożyczać książki z innych bibliotek uczelnianych.

Zbiory są katalogowane w programie MAK. Od stycznia 2003 roku są udostępnione także on-line pod adresem http://biblioteka.wsei.pl/.

Obecnie z biblioteki korzysta około 6500 czytelników. Liczba odwiedzin w 2002 roku wyniosła 22.745 (statystyka zarejestrowana w programie MAK).

Działalność biblioteki rozpoczynała się, gdy liczba studentów w Wyższej Szkole Ekonomicz-no-Informatycznej wynosiła niewiele więcej niż 2000, wobec aktualnej liczby około 7000 nie zawsze łatwo jest kontynuować dawne rozwiązania i procedury. Zachodzi potrzeba wprowa-dzenia innowacji. Muszą one jednak zostać odłożone do czasu przeprowadzki do nowego budynku, która nastąpi latem 2003 roku.

Jednym z głównych problemów jest konieczność organizacji pracy w małym i nieprzystoso-wanym do tego celu lokalu. Siedzibą biblioteki jest obecnie budynek adaptowany z dawnych pomieszczeń magazynowych na warszawskim Ursynowie. Udało się wygospodarować z nich czytelnię na 50 miejsc oraz magazyn o powierzchni około 50 m2. Książek przybywa jednak niemal z tygodnia na tydzień, w związku z czym miejsca na nowe pozycje trzeba już szukać gdzie indziej, m.in. przystosowując do tego celu część czytelni. Zachodzi także potrzeba łączenia kilku funkcji w jednym lokalu, na przykład dział opracowania jest zarazem pokojem socjalnym.

Z trudnościami tymi pracownicy biblioteki jednak dobrze sobie radzą, czemu sprzyja przyja-zna atmosfera w zespole oraz poczucie humoru. Natomiast zderzeń w wąskich przejściach magazynu unikają głównie dzięki... szczupłym sylwetkom. Personel biblioteki stanowią ludzie młodzi, dobrze pamiętający czasy, gdy sami studiowali. Pozwala im to lepiej zrozumieć potrzeby czytelników i wyjść im naprzeciw. Bibliotekarze WSE-I mają ambicje naukowe, czują potrzebę dalszego kształcenia się i podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych.

Wielu studentów WSE-I, szczególnie studiujących w trybie zaocznym, pochodzi z małych miejscowości, a więc kontakt z biblioteką uczelnianą nierzadko jest dla nich pierwszym kontaktem z biblioteką naukową w ogóle. Występują też trudności związane z korzystaniem z katalogu w formie elektronicznej, zamiast tradycyjnej kartkowej. W tym zakresie Biblioteka Główna pełni w pewnym sensie funkcję edukacyjną. Informujemy czytelników o sposobach samodzielnego poszukiwania materiałów spośród dostępnych w katalogu oraz wśród innych źródeł naukowych, zapoznajemy ich z nowoczesnymi nośnikami informacji, a także udzielamy wskazówek np. odnośnie tworzenia bibliografii.

Niestety, ostatnimi czasy nasilającym się wśród studentów zjawiskiem jest nieodpowiednie zachowanie wobec obsługujących ich bibliotekarzy. Zdarzają się czytelnicy, którzy na każdą propozycję samodzielnego wyszukania danej pozycji w katalogu reagują agresją. Jako główną przyczynę odmowy skorzystania z katalogu podają brak czasu. Oczekują zatem podania książek niejako "na tacy", co może stanowić jeden z symptomów coraz powszechniejszej macdonaldyzacji świata...

Powoli dobiega końca budowa nowoczesnego obiektu uczelni. W nowym budynku otrzymamy 800 m2 powierzchni do zagospodarowania. Na 300 m2 powstanie czytelnia z wolnym dostępem do zbiorów i stanowiskami komputerowymi z dostępem do Internetu. Planujemy wy-dzielenie wypożyczalni oraz stworzenie stanowiska do cichej nauki w grupach. Liczymy na uruchomienie nowoczesnej powielarni dla potrzeb biblioteki i studentów.

Mamy nadzieję, że po przenosinach do nowoczesnej siedziby Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Informatycznej wszystkie te funkcje będziemy mogli pełnić znacznie lepiej i sprawniej oraz rozwijać działalność naukową. Planujemy także połączyć w jednej placówce zbiory Biblioteki WSE-I oraz oddziału ursynowskiej Biblioteki Publicznej. Ułatwi to mieszkańcom Ursynowa korzystanie z naszych zbiorów z dziedziny ekonomii i informatyki, zaś studentom uczelni umożliwi dostęp do lektur niezwiązanych z nauką.

 Początek stronyBiblioteka Główna / Katarzyna Staniewska// W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska. - Nr 5/2003 (45) maj. - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2003. - Tryb dostępu: http://www.ebib.pl/2003/45/staniewska.php. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187