EBIB 
Nr 5/2003 (45), Biblioteki wyższych szkół niepublicznych - problemy i nowe rozwiązania organizacyjne. Prezentacje
 Poprzedni artykuł Następny artykuł   

 


Jadwiga Seńko
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie
Biblioteka

Wczoraj, dziś i jutro
Biblioteki Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie


Krótka historia

Biblioteka Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości im. Leona Koźmińskiego rozpoczęła swoją działalność 13 marca 1995 roku. Na początku był to w zasadzie punkt biblioteczny, mieszczący się w jednej małej sali. Księgozbiór liczył niewiele ponad 1000 książek, przekazanych w formie daru przez Międzynarodową Szkołę Zarządzania. Były to głównie pozycje z ekonomii i zarządzania, przede wszystkim w języku angielskim.

Początki były trudne - parę szaf, biurko z komputerem i ogrom oczekiwań, którym należało sprostać. Książki zaczęłam kompletować dzięki pomocy kierowników katedr, którzy przekazywali mi listy lektur obowiązkowych i nieobowiązkowych. Największym moim problemem było zdobycie pozycji już niedostępnych na rynku księgarskim, ale od czego jest pomysłowość bibliotekarzy? Prosiłam autorów o książki, wydawnictwa o zgodę na skopiowanie kilku rozdziałów, pożyczałam mnóstwo woluminów z bibliotek państwowych na okres egzaminów. Przykłady można by mnożyć, ale sądzę, że wszyscy bibliotekarze szkół niepublicznych przez to przeszli i znają to na pamięć. Muszę przyznać, że spotkałam się z dużą życzliwością i zrozumieniem.

W takich warunkach lokalowych mieściliśmy się przez kolejne dwa lata, ale księgozbiór rósł w tempie błyskawicznym. Władze szkoły nie skąpiły bowiem pieniędzy na zakup nowości.

W wakacje 1997 roku przenieśliśmy się do pomieszczenia trzykrotnie większego, w którym funkcjonowaliśmy przez rok. W kolejne wakacje został przeprowadzony generalny remont sali bibliotecznej, która została podzielona na cztery segmenty: magazyn książek z regałami jezdnymi, wypożyczalnię, pokój opracowań i czytelnię z wolnym dostępem do półek. Jesienią 2002 roku dostaliśmy dodatkowe pomieszczenie. W tej chwili biblioteka ma dwa działy: gromadzenia i opracowania zbiorów oraz przechowywania i udostępniania zbiorów.

Księgozbiór

Jak wspomniałam powyżej, w chwili otwarcia biblioteki księgozbiór liczył 1096 wol., głównie z zakresu nauk ekonomicznych i zarządzania. Gdyby pokusić się w tej chwili o charakterystykę księgozbioru, musiałabym przedstawić większość działów proponowanych przez Uniwersalną Klasyfikację Dziesiętną. Pozwolę sobie przytoczyć tylko te działy, które nie są "typowe" dla bibliotek o charakterze ekonomiczno-zarządzającym, jak: literatura piękna, gramatyka języka polskiego, historia, mitologia, geografia, przewodniki. W 1999 roku otrzymaliśmy z Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN depozyt kilkunastu tysięcy książek i czasopism polskich i zagranicznych.

W ostatnim czasie uczelnia utworzyła dwa nowe kierunki: prawo oraz studia w języku angielskim BBA. W przyszłym roku ruszą dwa kolejne: socjologia i europeistyka. Zrozumiałe więc, że w dużej mierze zakupy są nastawione na potrzeby studentów nowo otwartych kierunków.

Od początku istnienia biblioteki książki w czytelni ustawione są działowo. Przez pewien okres eksperymentalnie prowadziliśmy dwa księgozbiory czytelni, jeden z wolnym dostępem, drugi - bez dostępu. Chcieliśmy w ten sposób chronić najbardziej wartościowe książki przed kradzieżą. Pomysł ten spowodował - niestety - dużo zamieszania i dlatego po roku zrezygnowaliśmy z niego. W 2001 roku wpadłam na pomysł naklejania kolorowych pasków na grzbiety egzemplarzy czytelnianych. Sądziłam, że w ten sposób chociaż trochę zminimalizuję przestawienia w księgozbiorze czytelni. Ten pomysł z kolei okazał się bardzo trafny.

Systematycznie wzrastający stan księgozbioru spowodował konieczność zmiany organizacji układu na półkach. W związku z powyższym z systemu działowego przeszliśmy na numerus currens. Ponadto, po niewielkim remoncie, dotychczasowy pokój opracowania zbiorów został zamieniony na kameralną czytelnię czasopism.

Od 1999 roku korzystamy z systemu bibliotecznego PATRON, dzięki któremu nasz katalog jest dostępny w Internecie.

Rocznie kupujemy i opracowujemy do 5000 wol. Wszystkie książki opracowywane są na bieżąco.

Czytelnicy

Spośród ponad 7,5 tys. zarejestrowanych czytelników przytłaczającą większość stanowią studenci. Szkoła, oprócz studiów w języku polskim, prowadzi również studia w języku angielskim. Jest to tzw. nitka angielska. Studia podyplomowe są prowadzone także w języku niemieckim i rosyjskim. W związku z tym skład czytelników jest wielonarodowy i wielokulturowy. Spora część z nich w ogóle nie mówi po polsku.

W ciągu roku akademickiego liczba odwiedzin sięga prawie 60.000, podobnie jak liczba wypożyczeń, która nieznacznie przekracza liczbę odwiedzin i systematycznie rośnie.

Studenci mają prawo do wypożyczenia pięciu książek na okres 28 dni. Osoby przygotowujące prace licencjackie, magisterskie, słuchacze studiów podyplomowych oraz doktoranci mogą wypożyczać do siedmiu książek na okres sześciu tygodni. W egzekwowaniu zwrotu książek w terminie są pomocne kary pieniężne. Niestety, nie na wszystkich czytelników działają one dyscyplinująco, mimo że nie należą do najniższych. Za jeden dzień opóźnienia jest pobierana złotówka od każdego przetrzymanego woluminu. Czytelnicy sami decydują, czy kara ma być przeznaczona na zakup książek, czy na budowę nowej biblioteki. Każda z książek zakupiona z kar jest oznaczona pieczęcią ze stosowną informacją.

Biblioteka prowadzi również wypożyczenia międzybiblioteczne. Liczba ich nie jest jeszcze wielka, ale również rośnie.

Nasi czytelnicy coraz częściej i chętniej korzystają z profesjonalnych źródeł informacji, nie tylko z nowoczesnych baz danych, jak EBSCO i ProQuest, ale również z tradycyjnych, drukowanych bibliografii, poszerzając swoje studia poza lekturę zadaną przez wykładowców.

Życzliwość i profesjonalizm pracowników biblioteki jest znana w całej szkole. Wielu studentów twierdzi, że jest to najsympatyczniejsze i najweselsze miejsce na terenie uczelni. W wypadku obaw, że zdobyta w czytelni wiedza okaże się niewystarczająca, biblioteka posiada w swych zbiorach przedegzaminacyjną deseczkę do odpukiwania w niemalowane.

Nowa biblioteka

W 2002 roku rozpoczęto budowę nowej biblioteki. Jest to właściwie przebudowa sąsiedniego budynku po zlikwidowanym zespole szkół średnich. Biblioteka zajmie najniższy poziom, gdzie znajdzie się magazyn książek z wolnym dostępem do 120.000 wol., czytelnia czasopism bieżących, czytelnia multimedialna wraz z informatorium oraz sala internetowa. Obecnie personel biblioteki przygotowuje księgozbiór do przeprowadzki. Książki i czasopisma będą ustawione na półkach zgodnie z klasyfikacją opracowaną na podstawie UKD. Całość księgozbioru zabezpieczy system elektromagnetyczny.

Po przeprowadzce czytelnicy znajdą fachową pomoc u przeszkolonych bibliotekarzy. Spodziewamy się bowiem, że korzystanie przez czytelników z wolnego dostępu do książek spowoduje pewne zamieszanie i zagubienie.

Liczymy, że nowy gmach znacznie przyspieszy rozwój naszej biblioteki, zważywszy, iż władze szkoły nigdy nie "skąpiły grosza" na zakup nowości.

 Początek stronyWczoraj, dziś i jutro / Jadwiga Seńko// W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska. - Nr 5/2003 (45) maj. - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2003. - Tryb dostępu: http://www.ebib.pl/2003/45/senko.php. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187