EBIB 
Nr 6/2002 (35), Biblioteki kościelne i teologiczne. Artykuł
 Poprzedni artykuł Następny artykuł  

 
Rozmiar: 77 bajtów Rozmiar: 77 bajtów Rozmiar: 77 bajtów Rozmiar: 77 bajtów

Maria Łabyk
Biblioteka Główna
Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej
w Warszawie

Czy akademia może istnieć bez specjalistycznej biblioteki teologicznej?

Rozmiar: 77 bajtów Rozmiar: 77 bajtów
Rozmiar: 45 bajtów

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie (ChAT) jest uczelnią teologiczną i ekumeniczną, jedyną tego typu w Europie i trudno sobie wyobrazić, aby mogła istnieć bez specjalistycznej biblioteki teologicznej.

ChAT jest państwową uczelnią teologiczną, kontynuatorką przedwojennego Wydziału Teologii Ewangelickiej i Studium Teologii Prawosławnej Uniwersytetu Warszawskiego. Przy współudziale Kościołów starokatolickich w roku 1954 przekształciła się w Chrześcijańską Akademię Teologiczną[1].

W obrębie trzech sekcji: ewangelickiej, prawosławnej i starokatolickiej kształci studentów w zakresie nauk teologicznych i pedagogicznych dla Kościołów chrześcijańskich w Polsce.

Dużą rolę w kształtowaniu dorobku naukowego spełnia biblioteka, której działalność jest ściśle związana z rozwojem uczelni. Niewielka część (9000 wol.) księgozbioru byłego Wydziału Teologii Ewangelickiej Uniwersytetu Warszawskiego ocalała z zawieruchy wojennej, stała się zaczątkiem Biblioteki. Biblioteka od początku dostosowywała swój księgozbiór do ekumenicznego charakteru uczelni i potrzeb wszystkich jej użytkowników z Kościołów chrześcijańskich. Sukcesywnie poszerzała swój zakres księgozbioru o nowe działy, uwzględniające historię i teologię różnych wyznań. Stała się specjalistyczną Biblioteką gromadzącą publikacje dotyczące teologii protestanckiej, prawosławnej i starokatolickiej.

Biblioteka posiada charakter ekumeniczny, dlatego gromadzone zbiory dotyczą historii i teologii trzech tradycji kościelnych: ewangelickiej, prawosławnej i starokatolickiej.

Przemiany ustrojowe w roku 1989 i samodzielność uczelni umożliwiły powołanie do życia Ekumenicznego Instytutu Katechetycznego, a następnie przekształcenie go w ekumeniczny Instytut Pedagogiczny. W Instytucie tym przygotowywani są przyszli pracownicy duchowni i świeccy dla Kościołów chrześcijańskich, administracji państwowej, placówek oświatowych oraz opiekuńczych. W związku z nowymi zadaniami, Biblioteka zaczęła poszerzać księgozbiór o książki z zakresu: pedagogiki, pedagogiki religijnej, socjologii i psychologii.

Obecnie księgozbiór liczy 37 095 wol. książek i 4 941 wol. czasopism. Posiadamy katalogi: alfabetyczny i przedmiotowy książek i alfabetyczny czasopism. Od roku 2000 Biblioteka jest komputeryzowana system MAK) i współpracuje z innymi bibliotekami teologicznymi.

Gromadzenie zbiorów odbywa się drogą zakupów, wymiany i darów pochodzenia krajowego i zagranicznego. Jedną z pierwszych instytucji zagranicznych wspomagających bibliotekę i zaopatrujących w niezbędne książki i czasopisma jest Hilswerk der Evangelischen Kirchen der Schweiz - Organizacja Pomocy Międzykościelnej Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego w Szwajcarii. HEKS pomaga bibliotece już blisko 50 lat. Dzięki współpracy międzyuczelnianej z Wydziałem Teologicznym Uniwersytetu w Bonn, Biblioteka otrzymuje cenne książki teologiczne.

Z ciekawszych i cenniejszych pozycji posiadamy wszystkie dzieła Marcina Lutra (61 wol.) oraz Corpus Reformatorum (85 wol.). Cenną kolekcję stanowi 176 starodruków, w tym Biblia w tłumaczeniu Marcina Lutra z roku 1555.

Biblioteka Główna ChAT w ciągu prawie pół wieku swego istnienia dobrze służy studentom i pracownikom naukowym, pomagając w procesie dydaktycznym. Jej specyficzny księgozbiór cieszy się dużym zainteresowaniem czytelników z zewnątrz; świadczą o tym liczne odwiedziny w czytelni. W ostatnim czasie wzrosło zainteresowanie czytelników współpracą i dialogiem ekumenicznym między Kościołami i u nas właśnie znajdują na ten temat bogate materiały.

Prowadzimy wypożyczenia międzybiblioteczne dla studentów i pracowników naukowych innych uczelni (nie tylko teologicznych). Przyjeżdżają do nas czytelnicy nawet z najdalszych zakątków kraju.

Wychodząc naprzeciw potrzebom czytelników uruchomiliśmy stanowisko komputerowe do sprawniejszego i szybszego przeszukiwania księgozbioru. Posiadamy w bazie 2 885 opisów druków zwartych oraz 646 opisów prac doktorskich, magisterskich i licencjackich. Mamy również sporządzoną bibliografię zawartości Rocznika Teologicznego, czasopisma wydawanego przez ChAT od roku 1959.

Głównym zadaniem Biblioteki ChAT na najbliższe lata jest bez wątpienia jej całkowita komputeryzacja, umożliwienie dostępu do księgozbioru przez Internet oraz owocna współpraca z bibliotekami naukowymi w kraju i za granicą.

 
Rozmiar: 45 bajtów
Rozmiar: 45 bajtów

Przypisy

1. Uchwała Rady Ministrów nr 728/ 54 z 26 października 1954 roku.

  Na początek
Rozmiar: 45 bajtów
Rozmiar: 77 bajtów Rozmiar: 77 bajtów Rozmiar: 77 bajtów Rozmiar: 77 bajtówCzy akademia może istnieć bez specjalistycznej biblioteki teologicznej? / Maria Łabyk // W: EBIB Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska. - Nr 6/2002 (35) czerwiec. - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2002. - Tryb dostępu: http://www.ebib.pl/2002/35/labyk.php. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187

 

Rozmiar: 77 bajtów Rozmiar: 77 bajtów