EBIB 
Nr 4/2002 (33), Standardy i organizacja. Komunikat
 Poprzedni artykuł Następny artykuł   

 
Rozmiar: 77 bajtów Rozmiar: 77 bajtów Rozmiar: 77 bajtów Rozmiar: 77 bajtów


Warto wiedzieć...

Rozmiar: 77 bajtów Rozmiar: 77 bajtów
Rozmiar: 45 bajtów

Biblioteka i informacja w środowisku współczesnej szkoły.

W serii wydawniczej SBP "Nauka-Dydaktyka-Praktyka" ukazała się jubileuszowa, 50 pozycja: Biblioteki i informacja w środowisku współczesnej szkoły autorstwa profesora Marcina Drzewieckiego. Książka jest odpowiedzią na oczekiwania środowiska, a szczególnie nauczycieli-bibliotekarzy, którym zapoczątkowana ostatnio reforma systemu edukacji, a także zmiany technologiczne w dziedzinie edukacji i dostępu do informacji, stawiają nowe zadania.
(...) Sytuacja w Polsce, w tej materii, dopiero się klaruje. Środowisko edukacyjne coraz bardziej czuje potrzebę działań na rzecz określenia funkcji, zadań, roli bibliotek dla przebudowywanego systemu oświaty. Odczuwa się brak ogólnopolskich standardów (zaleceń) dla bibliotek, czyli instrumentów wspierających tzw. oświatę równoległą. Jeśli praca ta będzie w tym zakresie pomocna, cel postawiony przeze mnie się spełni.(...) Czytamy w notce "Od Autora".

W czasie 12 Targów Książki Edukacyjnej EDUKACJA XXI książka otrzymała nagrodę w kategorii książek pomocniczych dla nauczycieli. Jej recenzja autorstwa prof. Jadwigi Kołodziejskiej ukaże się w majowym numerze Bibliotekarza.

Autor jest dyrektorem Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Centrum Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumentacyjnej im. H. Radlińskiej w Warszawie, jest także przewodniczącym Komitetu Redakcyjnego serii "Nauka - Dydaktyka - Praktyka".

Drzewiecki Marcin, Biblioteka i informacja w środowisku wspólczesnej szkoły / Marcin Drzewiecki ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. - Warszawa : Wydaw. SBP, 2001. - (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; nr 50)


Portal Kultury Polskiej

W IV kwartale 2001 roku uruchomiony został Portal Kultury Polskiej - http://kultura.infoport.pl, prezentujący m.in. Kulturalną Mapę Polski, dającą całościowy ogląd stanu kultury w Polsce, przedstawiony w układzie regionalnym i krajowym - czytamy w "Raporcie o stanie realizacji zadań w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce w IV kwartale 2001 r." KBN. Ocenę pozostawiamy czytelnikom.


Budowanie zasobów sieciowych

Pod adresem: http://www.oaforum.org/ znajduje się Open Archives Forum dotyczące europejskich inicjatyw w zakresie budowania zasobów sieciowych (m.in. Open Archives Initiative). Planując powstawanie zasobów polskich, możemy skorzystać z tych doświadczeń

  Na początek
Rozmiar: 45 bajtów
Rozmiar: 77 bajtów Rozmiar: 77 bajtów Rozmiar: 77 bajtów Rozmiar: 77 bajtówWarto wiedzieć.../ // W: EBIB Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska. - Nr 4/2002 (33) kwiecień. - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2002. - Tryb dostępu: http://www.ebib.pl/2002/33/warto33.php. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187

 

Rozmiar: 77 bajtów Rozmiar: 77 bajtów