EBIB 
Nr 2/2002 (31), Jakość w bibliotekarstwie  cz. II. Konfrontacje praktyczne. Komunikat
  Poprzedni artykuł Następny artykuł  

 
Rozmiar: 77 bajtów Rozmiar: 77 bajtów Rozmiar: 77 bajtów Rozmiar: 77 bajtów


Nagroda POLCULU dla dr Olgi Olszewskiej - partnera grantu ZDROWIE realizowanego przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną i Książnicę Miejską w Toruniu

Rozmiar: 77 bajtów Rozmiar: 77 bajtów
Rozmiar: 45 bajtów

"ZDROWIE", to nazwa jednego z grantów realizowanych w 2001 roku przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną i Książnicę Miejską w Toruniu, przyznanego przez Open Society Institute w Budapeszcie. Celem tego nietypowego dla działań Biblioteki grantu było rozszerzenie świadomości prozdrowotnej mieszkańców Torunia oraz podniesienie roli biblioteki, jako ośrodka informacji i szeroko pojętej edukacji. Projekt grantu został przygotowany przez dr Olgę Olszewską i dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Książnicy Miejskiej w Toruniu - Teresę E. Szymorowską. Inicjatorką tego niezwykłego pomysłu, mającego na celu propagowanie zdrowia poprzez umiejętnie dobraną książkę, poradę specjalistyczną, czy też fachową informację jest doktor medycyny-psychiatra dziecięcy- Olga Olszewska. Realizowany przez Bibliotekę projekt spotkał się z wielkim uznaniem społecznym, nie tylko wśród społeczności lokalnej, ale i daleko poza granicami Torunia. Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Książnica Miejska z ogromną satysfakcją przyjęła wiadomość, że: Fundacja Emigracyjna POLCUL, doceniając edukacyjną rolę medycznej edukacji poprzez książkę, przyznała- doktor Oldze Olszewskiej nagrodę za rok 2001. Fundacja nagradza ludzi, którzy w sposób szczególny zasłużyli się w propagowaniu edukacji i kultury polskiej. Doktor Olga Olszewska została wyróżniona za upowszechnianie w ramach programu ZDROWIE wiedzy medycznej. Wyróżniono dwie formy realizacji grantu: Bibliotekę Rodzinną i Szkołę dla Rodziców.

Biblioteka Rodzinna. Doktor Olszewska widząc ogromną potrzebę edukacji medycznej społeczeństwa, w 1998 roku zaproponowała Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej i Książnicy Miejskiej w Toruniu - Filii nr 16 mieszczącej się przy ul. Konstytucji 3 Maja 10, utworzenie wydzielonego księgozbioru medycznego, zwanego Biblioteką Rodzinną, przeznaczoną dla szerokiego grona odbiorców - ludzi borykających się z problemami zdrowotnymi oraz dla ich rodzin. Księgozbiór oraz pieniądze na zakup nowych wydawnictw pani doktor pozyskała wyłącznie od darczyńców. Powstającej Bibliotece Rodzinnej w roku 2000 znacząco pomógł Urząd Miejski w Toruniu. Jednak dopiero w ramach środków pochodzących z grantu ZDROWIE było możliwe tak duże rozbudowanie księgozbioru.

Aktualnie Biblioteka Rodzinna liczy 1700 woluminów. Celem Biblioteki jest promocja i edukacja dotycząca zdrowia fizycznego i psychicznego. Poprawa zdrowia społeczeństwa wymaga popularyzowania wiedzy medycznej. Zapotrzebowanie społeczne na tego typu literaturę jest ogromne. Czasopisma ilustrowane i ulotki nie zawsze podają informacje kompetentne. Księgarnie oferują co prawda bogaty wybór literatury, ale trudno jest wybrać przystępnie napisane, a jednocześnie wartościowe pozycje. Wiele osób, i to najczęściej tych, którym pomoc jest najbardziej potrzebna, nie stać na zakup książek.

Naprzeciw tym potrzebom wychodzi Biblioteka Rodzinna, w księgozbiorze której tytuły dobierane są bardzo starannie. Bez względu na to, którą książkę wybierze czytelnik, może mieć pewność, że jej treść odpowiada aktualnej wiedzy specjalistycznej z danej dziedziny. Odpowiedzialna za nadzór merytoryczny Biblioteki dr Olga Olszewska współpracuje z gronem konsultantów - lekarzy. Wszystkie te osoby pomagają Bibliotece społecznie.

Biblioteka Rodzinna - księgozbiór dotyczący edukacji prozdrowotnej - jest pierwszą tego typu inicjatywą w kraju. Jest ona oryginalnym pomysłem dr Olgi Olszewskiej i z pewnością znajdzie naśladowców w innych miastach. Dzięki inicjatywie dr Olszewskiej Toruń ma szansę stać się pionierem w zakresie edukacji prozdrowotnej.

"Szkoła dla Rodziców" - Szkoła została pomyślana jako warsztaty psychoedukacyjne według programu A. Faber i E. Malzlish dla wszystkich rodziców, którzy chcą poprawić kontakty ze swoimi dziećmi. Jest to forma przydatna zarówno w profilaktyce, jak i terapii zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży. Warsztaty były prowadzone przez psychologów i pedagogów, ludzi, którzy posiadają rozległą wiedzę z zakresu psychoterapii i psychoedukacji Cykl zajęć w "Szkole dla Rodziców" trwał trzy miesiące. Przeprowadzono dwa takie cykle. Na końcowych zajęciach rozdano anonimowe podsumowujące ankiety dla uczestników. Szczególnie wysoko zajęcia ocenili rodzice dzieci nadpobudliwych i cierpiących na depresje. Twierdzili oni, że zajęcia bardzo poprawiły ich kontakty z dziećmi.

Grant ZDROWIE nie tylko rozszerzył świadomość prozdrowotną mieszkańców Torunia, sprawił również, że biblioteka została postrzegana w środowisku jako centrum informacji i edukacji. Prestiżowa nagroda POLCULU, którą otrzymała doktor Olga Olszewska, jest dużym sukcesem osobistym lekarki, a także Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Książnicy Miejskiej w Toruniu, która była realizatorem grantu.

Komunikat opracowała Danuta Krełowska, Toruń styczeń 2002

  Na początek
Rozmiar: 45 bajtów
Rozmiar: 77 bajtów Rozmiar: 77 bajtów Rozmiar: 77 bajtów Rozmiar: 77 bajtówNagroda POLCULU dla dr Olgi Olszewskiej - partnera grantu ZDROWIE realizowanego przez WBP i Książnicę Miejską w Toruniu [Dokument elektroniczny] / Danuta Krełowska. - Wwa : KWE SBP. - EBIB ;2002 nr 31. - Tryb dostepu : http://ebib.oss.wroc.pl/2002/31/krelowska.php

 

Rozmiar: 77 bajtów Rozmiar: 77 bajtów