EBIB 
Nr 5/2001 (23).  Biblioteki lokalne jako ośrodki informacji regionalnej. Apel
Poprzedni artykuł Następny artykuł     

 


 
Rozmiar: 45 bajtów

Anna Sitarska
Zakład Bibliotekoznawstwa
Uniwersytet w Białymstoku

Apel o RECENZJĘ książki
Jadwigi KOŁODZIEJSKIEJ :
Lokalność i uniwersalność bibliotek.- Warszawa : Biblioteka Narodowa, Instytut Książki i Czytelnictwa, 2000.- 155, [7] s.

Rozmiar: 45 bajtów

Apel kieruję do średniego pokolenia i młodzieży bibliotekarskiej. Mam bowiem nadzieję, że ich publikowane opinie i polemiczne wypowiedzi mogą mieć w praktyce moc budującą sensowne działania.

Zważywszy temat niniejszego numeru EBIBu wydaje się niemal konieczne zwrócenie uwagi na ostatnią książkę Jadwigi Kołodziejskiej. Jak zwykle Autorka dostarcza swym czytelnikom porcję nie tylko faktografii o światowym zasięgu (jaki repertuar lektur prowadzi do tych danych!?), ale również swoje własne widzenie i wyjaśnianie zjawisk w otaczającym biblioteki świecie oraz własne - często bardzo dyskusyjne - oceny rzeczywistości bibliotekarskiej. Dla czytelników EBIBu byłoby na pewno bardzo pożyteczne poznanie szczegółowej analizy i oceny tekstu Jadwigi Kołodziejskiej.

Dla zachęty zwrócę uwagę na dwa rozdziały - gorące w swej aktualności: rozdz. II: Wobec papierowej i elektronicznej cywilizacji oraz rozdz.VIII: Bibliotekarki: damy i wyrobnice.

Dla zainteresowanych szczególnym postrzeganiem przez Jadwigę Kołodziejską relacji między aspektami lokalności i uniwersalności w służbie bibliotekarskiej zacytuję fragment końcowego akapitu książki: "Biblioteka publiczna była, jest i raczej będzie instytucją o charakterze lokalnym, służącą głównie miejscowej społeczności ... W przekazywaniu wartości artystycznych kultury narodowej i uniwersalnej wyraża się globalny aspekt ich działania. Tę misję pełnią zarówno największe biblioteki w kraju, jak i najmniejsze filie wiejskie. I na tym właśnie polega wyjątkowość i szczególność bibliotek jako instytucji kultury" (s.146).

Czy słusznie Autorka ogranicza globalny aspekt przekazywanych wartości jedynie do obszaru kultury artystycznej w wymiarze narodowym i uniwersalnym? To tylko jedno z licznych pytań, które mogą być inspirowane przez lekturę najnowszej książki pani Profesor Jadwigi Kołodziejskiej.

 

Rozmiar: 45 bajtów Rozmiar: 45 bajtów
 
Rozmiar: 45 bajtów Rozmiar: 45 bajtów

EBIB 5/2001 (23), Biblioteki lokalne jako ośrodki informacji regionalnej.
A. Sitarska, Apel o RECENZJĘ książki Jadwigi KOŁODZIEJSKIEJ : Lokalność i uniwersalność bibliotek, Warszawa 2000.
www.ebib.pl/2001/23/sitarska2.html