Nr 5/2001 (23).  Biblioteki lokalne jako ośrodki informacji regionalnej. Felieton prowadzącego
Poprzedni artykuł Następny artykuł     

 


 
Rozmiar: 45 bajtów

Urszula Puszkiewicz

Wstęp prowadzącego

Rozmiar: 45 bajtów

Bieżący numer EBIB 5/2001 (23) poświęcono roli bibliotek w zaspakajaniu potrzeb informacyjnych wpólnot lokalnych. Stąd wziął się jego temat przewodni Biblioteki jako ośrodki informacji regionalnej. Liczyłam na to, że problematyka obsługi informacyjnej społeczeństwa - jego podmiotów instytucjonalnych, samorządowych i gospodarczych - w dobie przemian ustrojowych, ekonomicznych i technologicznych, znajdzie szczególny wyraz na łamach naszego miesięcznika, prezentując przede wszystkim doświadczenia bibliotek i centrów informacji w zakresie rozwoju usług informacyjnych.

W miarę napływu materiałów okazało się, że przygotowywany numer sam w sobie jest regionalny, ponieważ prezentuje dokonania i doświadczenia bibliotek Podlasia, a w swojej głównej części - artykułów recenzjowanych - zawiera prace autorów z Białegostoku. Wyjątek stanowi jedynie umieszczona w sekcji Raportów - publikacja bibliotekarzy z Poznania prezentująca m.in. wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród bibliotek niepaństwowych szkół wyższych.

Z ogromną przyjemnością pragnę zawiadomić, że tegoroczną laureatką nagrody im. Adama Mickiewicza - najlepszego bibliotekarza w Polsce - została prof. dr hab. Anna Sitarska z Zakładu Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu w Białymstoku, która wśród licznych obowiązków i pełnionych funkcji znajduje czas na redakcję naukową w naszym biuletynie. Nagroda przyznawana jest od czterech lat wybitnym specjalistom bibliotecznym, wnoszącym znaczący wkład w rozwój polskiego bibliotekarstwa. Werdykt ogłoszono 16 maja 2001 roku podczas otwarcia 46 Międzynarodowych Targów Książki w Warszawie.
Serdecznie gratuluję Pani Profesor - w imienu zespołów biuletynu EBIB i serwisu Elektroniczna Biblioteka - tej nagrody i uznania, które są niewątpliwie potwierdzeniem znaczenia Pani pracy i dokonań w środowisku. W znoju kształcenia kadr bibliotekarskich, popartym olbrzymim doświadczeniem i twórczym zaangażowaniem, życzę zdrowia i dalszych sukcesów na polu nauki i dydaktyki.

 

Rozmiar: 45 bajtów Rozmiar: 45 bajtów
 
Rozmiar: 45 bajtów Rozmiar: 45 bajtów

EBIB 5/2001 (23), Biblioteki lokalne jako ośrodki informacji regionalnej.
U. Puszkiewicz, Wstęp prowadzącego
www.ebib.pl/2001/23/felieton.html