Rozmiar: 263 bajtów

Poprzedni Powrót do strony głównej  Następny

Rozmiar: 271 bajtów    

 
Rozmiar: 1033 bajtów Rozmiar: 1016 bajtów
 

Bolesław Rek

Biblioteka Uniwersytecka
we Wrocławiu

Kłopot z nadmiarem

Wykorzystanie aplikacji dostępnych w Internecie do analizy cen zamawianych tytułów


 

Zamierzam zwrócić uwagę kolegów i koleżanek gromadzących książki zagraniczne na nowe możliwości w obrębie naszego warsztatu. Burzliwy rozwój księgarni internetowych w ostatnich latach sprawił, że przy powszechnym już w bibliotekach naukowych standardzie wyposażenia: komputer z zainstalowaną przeglądarką internetową - zamawiający staje w całkiem innym niż dotychczas położeniu wobec krajowego dostawcy książek zagranicznych, kiedy to w odpowiedzi na zamówienie dostaje formularz za wskazaniem: wyczerpane u wydawcy.

Tradycyjnie, była to odpowiedź definitywna i pozbawiająca złudzeń. Od kilku lat - już nie jest. Przeszukiwanie zawartości pod adresami internetowymi:

i wieloma innymi poucza, że książka wyczerpana u wydawcy bywa dostępna w sieci księgarni realnych, którą księgarnia internetowa kontroluje. Jej sprowadzenie może zająć nawet kilka miesięcy, ale jest możliwe.

Dla porównania cen i trybów dostawy z poszczególnych księgarni internetowych dobrze jest użyć narzędzia przeszukiwawczego dostępnego pod adresem URL:

     http://www.evenbetter.com

Jego pierwotnym adresem było: http://www.acses.com, a kolejnym - http://www.dealpilot.com . Pod wszystkimi tymi adresami było to pożyteczne narzędzie, zestawiające ceny znalezionej pozycji w zależności od sprzedawcy, trybu dostawy (mniej lub bardziej ekspresowego) i położenia odbiorcy, obejmującego wszystkie długości i szerokości geograficzne. Tryb przeszukiwania, po połączeniu się z witryną, jest intuicyjny, jak zwykle w WWW, i nie będzie tu relacjonowany.

Z powodu braku wypracowanych procedur składania zamówień i przyjmowania dostaw z księgarni internetowych, nie jest to jeszcze narzędzie do bezpośredniego wykorzystania. Jednak jego zalety zostały przez autora wielokrotnie sprawdzone. Dla bibliotek prowadzących wymianę publikacji księgarnie internetowe pomocne są w przeprowadzaniu wyceny otrzymanych publikacji (jeżeli nie dokonał tego dostawca). Nic też nie stoi na przeszkodzie, aby w oparciu o dane z WWW zlecać kontrahentowi zagranicznemu - w ramach porozumienia o wymianie - dokonanie zakupów wedle naszych dyspozycji. W skrajnych wypadkach korzystając z WWW można dokonywać lokalizacji poszukiwanych unikatowych książek i wskazywać kontrahentowi adresy internetowe księgarni i bądź antykwariatów, w których prace te się znajdują.

Natomiast od dostawców krajowych mamy prawo oczekiwać, że dostosują się do zmienionych warunków i w obliczu komunikatu od wydawcy: out of print/out of stock nie zaprzestaną zamówionej książki poszukiwać. Nie mając ograniczeń formalno-rachunkowych, które wiążą ręce pracownikom bibliotek, powinni tworzyć procedury zamawiania książek rzadkich w księgarniach internetowych podnosząc w ten sposób poziom usług i promując własną firmę.

Do góry

  
Rozmiar: 1017 bajtów 
 
Rozmiar: 1012 bajtów

 
Rozmiar: 263 bajtów

EBIB Specjalny 1/2000 (SP1)
Rek B.: Kłopot z nadmiarem
www.ebib.pl/2000/sp1/rek.html

Rozmiar: 271 bajtów