Rozmiar: 263 bajtów

Poprzedni Powrót do strony głównej  Następny

Rozmiar: 271 bajtów    

 
Rozmiar: 1033 bajtów Rozmiar: 1016 bajtów
 

Anna Komperda

Szanowni Państwo !

Oddajemy do Państwa rąk nieplanowany wcześniej, dodatkowy numer EBIBu. Zawiera on materiały z seminarium poświęconego problemom gromadzenia zbiorów w bibliotekach naukowych. Temat jest z pozoru mało atrakcyjny i nieobecny wśród proponowanych ostatnio tematów polskich konferencji, poświęconych przede wszystkim różnym aspektom komputeryzacji. A jednak ciekawie zaproponowany tytuł spotkania "Gromadzenie zbiorów - sztuka integracji" oraz jego program nieoczekiwanie wywołał falę zainteresowania, która zaskoczyła samych organizatorów.

Gromadzenie, nawet wśród bibliotekarzy, jest postrzegane jako jeden z etapów takich czynności bibliotecznych, które są objęte w dużym stopniu rutyną i powielaniem wypracowanych już wcześniej procedur. A przecież wraz ze zmieniającymi się formami pracy i rolą bibliotek w środowisku akademickim powinny zmieniać i dostosowywać się działy odpowiedzialne za tworzenie zbiorów.

Jednodniowe seminarium, zorganizowane przede wszystkim przez pracowników Oddziału Gromadzenia Druków Zwartych Biblioteki Politechniki Wrocławskiej, zasygnalizowało jednak całą gamę nowych problemów, którymi "żyją" ostatnio wszyscy ci, którzy są odpowiedzialni za tworzenie i uzupełnianie kolekcji swoich bibliotek. Przedstawione referaty pokazały wiele sposobów, które pozwalają unowocześnić i uatrakcyjnić tę sferę działalności bibliotecznej. W trakcie spotkania, z konieczności spowodowanej ograniczeniem czasowym, zostały one zaprezentowane w formie piętnastominutowych wystąpień, my natomiast zamieszczamy materiał, który zawiera pełne wersje wybranych referatów.

I tak przedstawiony został najnowszy produkt informatyków Biblioteki PWr - moduł GROMADZENIE w systemie APIN. Jego możliwości i praktyczne wykorzystanie zostało pokazane "na żywo" w trakcie seminarium przez U. Wojtasik (BG PWr) - referat "Z wystawy do katalogu." oraz M. Kuzielę (BG PWr) - "Wymiana na nowe". Wypracowanie modelu współpracy z uczelnią począwszy od jej władz, pracowników naukowych, po bibliotekarzy - pracowników różnych agend - omawia referat D.Dudziak (BG PWr) - "Bibliotekarz dziedzinowy czy bibliotekarz zintegrowany?". Różne formy pozyskiwania i wymiany informacji o potrzebnej (zarówno czytelnikom jak i bibliotece) literaturze przedstawia M. Jurowski i M. Kuziela (BG PWr) - "Czytelnik sponsorem." i M. Jurowski - "Magia informacji." W spotkaniu zaprezentowały się firmy, które współpracują z bibliotekami w procesie gromadzenia - "KUBICZ - wydawnictwa importowane". Pokazane zostało wykorzystanie zasobów i aplikacji dostępnych w Internecie, które wspomagają warsztat pracowników odpowiedzialnych za gromadzenie. - B. Rek (BU Wr) - "Kłopot z nadmiarem i D. Janusz (BG AR Wr) - "Wybór czy konieczność ?"

Tak opracowana lista tematów pokazuje, że to nie rutyna, ale różnorodna i wieloetapowa praca jest podstawą efektywnie prowadzonej polityki gromadzenia, rozumianej na wrocławskim spotkaniu jako "sztuka integracji". Jest to integracja:

  • bibliotekarzy zatrudnionych w różnych działach Biblioteki Głównej i w jej licznych agendach;
  • potrzeb użytkowników z możliwościami finansowymi biblioteki;
  • różnych form pracy: od zbierania kwerend czytelników poprzez współpracę z konsultantami;
  • stosowania szeroko rozumianej techniki komputerowej: baz danych wydawców, pośredników, dystrybutorów, programów do technicznej obsługi procesu gromadzenia i aplikacji dostępnych w Internecie;
  • współpracy z firmami wspomagającymi bibliotekarzy w procesie tworzenia kolekcji.

Wrocławskie spotkanie poświęcone zagadnieniom, o których nieczęsto dyskutuje się w środowisku, dobitnie pokazało, że wszelkie zdobycze techniki, od komputerów po zasoby Internetu, powinny być niezbędnym warsztatem pracowników odpowiedzialnych za tworzenie kolekcji. To inwencja w stosowaniu nowych form pracy, otwarcie na współpracę z tymi, którzy korzystają z zasobów biblioteki, umiejętność pozyskiwania i zarządzania finansami daje gwarancje spójności i efektywności całego procesu jakim jest gromadzenie.

Zamieszczając program i referaty z wrocławskiego seminarium chcielibyśmy zachęcić wszystkich zainteresowanych do publikowania wszelkich materiałów ze spotkań, konferencji, warsztatów, które na bieżąco informują nas o tym czym "żyje" nasze środowisko. Publikacja elektroniczna to szybka i tania forma przekazu, poprzez którą chcemy przedstawiać jak najwięcej ciekawych i aktualnych wydarzeń bez względu na wcześniej opracowany, roczny plan tytułów naszego czasopisma.

Anna Komperda

  
Rozmiar: 1017 bajtów 
 
Rozmiar: 1012 bajtów

 
Rozmiar: 263 bajtów

EBIB Specjalny 1/2000 (SP1)
Komperda, A.: Felieton prowadzącego
www.ebib.pl/2000/sp1/feliet1s.html

Rozmiar: 271 bajtów