Biuletyn EBIB 2/2000 (10) luty, Systemy biblioteczne

Biuletyn
Powrót do strony głównej
nr 2/2000(10) luty

ISSN: 1507-7187

Wydawca:
Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Redaktor naczelny:
Szymon Matuszewski

Redaktor prowadzący:
Szymon Matuszewski

Korekta:
Joanna Grześkowiak
Jadwiga Wielgut-Walczak
Marek Jurowski

Redakcja techniczna:
Stanisław Skórka

redakcja.ebib@gmail.com


Systemy biblioteczne

Felieton wstępny

Artykuły
Radosława Maniecka-Dziubecka
     System biblioteczny ALEPH
Damian Klesta, Izydor Statkiewicz
     Komputerowy zintegrowany system biblioteczny APIN
Elżbieta Woźniak
     Kompleksowy system zarządzania biblioteką "PROLIB"
Leszek Masadyński
     System biblioteczny SOWA

Komunikaty:
     Rozporządzenie Ministra KiDN w sprawie zasad ewidencji materiałów bibliotecznych
     Ukazało się na rynku wydawniczym
     Warto wiedziec...


Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Szymon Matuszewski - Nr 2/2000 (10) luty. - [Wrocław]: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2000. - Czasopismo elektroniczne. - Systemy biblioteczne. - : http://www.ebib.pl/2000/10/index.php. - ISSN 1507-7187