Biuletyn
Powrót do strony głównej
nr 7/2010(116) październik

ISSN: 1507-7187

Wydawca:
Stowarzyszenie Bibliotekarzy
Polskich. KWE

Redaktor naczelny:
Bożena Bednarek-Michalska

Redaktor prowadzący:
Katarzyna Kozak
Bożena Grocholska

Korekta:
Izabella Milewska-Warta
Iwona Sójkowska

Redakcja techniczna:
Joanna Broniarczyk

redakcja.ebib@gmail.com


Ewidencja i opracowanie zbiorów

Felieton wstępny

Artykuły

Małgorzata Dudziak-Kowalska
     Efektywność kooperacyjnej metody opracowania zbiorów zwartych w katalogu centralnym NUKAT. Doświadczenia Biblioteki Głównej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
Krystyna Szczur , Monika Walczak-Prystaj
     Komputerowy katalog zbiorów specjalnych Biblioteki Głównej Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie
Bożena Krężel
     Wymiana jako źródło pozyskiwania zbiorów bibliotecznych. Doświadczenia i wnioski
Ewa Bogusz
     Opracowanie i ewidencja dokumentów elektronicznych w Bibliotece Narodowej
Beata Kurek
     Proces gromadzenia i opracowywania zbiorów w Oddziale Dokumentów Życia Społecznego Biblioteki Jagiellońskiej

Badania, teorie, wizje

Barbara Główka
     E- learning a biblioteka uczelni ekonomicznej (Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej)

Komunikaty

Bożena Grocholska
     Body in the Library
Bożena Bednarek-Michalska
     Open Access Week - Tydzień otwartego dostępu do wiedzy


Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska - Nr 7/2010 (116) październik. - [Warszawa]: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich K[omisja] W[ydawnictw] E[lektronicznych],2010. - Czasopismo elektroniczne. - Ewidencja i opracowanie zbiorów. - : http://www.ebib.info/2010/116/index.php. - ISSN 1507-7187