ebib 
Nr 5/2010 (114), Ścieżki kariery i rozwoju bibliotekarzy. Komunikat
 poprzedni artykuł następny artykuł   

 


Anna Marcol
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach

"Dialogi Biblioteczne" – półrocznik Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Józefa Lompy w KatowicachRys. 1. Strona tytułowa Dialogów Bibliotecznych.
Źródło: „Dialogi Biblioteczne” 2009 nr 2.

Działalność wydawnicza Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Józefa Lompy w Katowicach ma wieloletnią tradycję, opartą na opracowaniu własnych książek, informatorów, folderów i zestawień bibliograficznych, realizowaną zarówno przez bibliotekę macierzystą, jak i placówki filialne. Są to przede wszystkim publikacje dokumentujące jej historię oraz druki informacyjne. Od trzech lat PBW jest także wydawcą „Dialogów Bibliotecznych” – bezpłatnego półrocznika o charakterze informacyjno-poradnikowym.

„Dialogi” ukazują się w wersji papierowej i elektronicznej. Ich celem jest wspomaganie pracy nauczycieli bibliotekarzy oraz rozpowszechnianie informacji o ciekawych imprezach i inicjatywach podejmowanych w górnośląskim środowisku bibliotekarskim. Periodyk ten popularyzuje ponadto tematykę bibliotekoznawczą, bibliologiczną i kulturalno-oświatową oraz istotne w danym okresie rocznice i obchody. Przykładowo, większość materiałów metodycznych opublikowanych w numerze jesienno-zimowym z 2009 r. poświęcono Juliuszowi Słowackiemu i Wojciechowi Korfantemu oraz historii najnowszej promowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Jednak zasadniczo poszczególne zeszyty nie mają charakteru monotematycznego. Na ich strukturę wewnętrzną składa się kilka działów:

  • Z życia Biblioteki,
  • Ludzie książki i prasy,
  • Z praktyki nauczyciela bibliotekarza,
  • Z bibliotekarskiej półki,
  • Placówki oświatowe w regionie,
  • Regionalia,
  • Z relacji uczestnika,
  • Biblioteka poleca.

Na łamach półrocznika można znaleźć materiały pomocne w bieżącej pracy nauczycieli bibliotekarzy (scenariusze zajęć i wystaw, zestawienia bibliograficzne), relacje z działań i inicjatyw podejmowanych przez biblioteki szkolne i pedagogiczne, recenzje, sprawozdania z konferencji i warsztatów bibliotekarskich oraz teksty wspomagające edukację regionalną. Ich autorami są przede wszystkim pracownicy PBW i jej filii, bibliotekarze z bibliotek szkolnych i uczelnianych oraz współpracujący z czasopismem pracownicy naukowi. Redakcji udało się także nawiązać kontakt z osobami z zagranicy, dzięki czemu na łamach „Dialogów” pojawiły się ciekawe wywiady, których udzielili kolejno: dr Matthias Kneip – poeta i publicysta z Ratyzbony, promotor Polski i Śląska w Niemczech, Agata Kalinowska-Bouvy z Mareil sur Mauldre pod Paryżem – poetka i dziennikarka, wieloletni prezes Polskiego Stowarzyszenia Autorów, Dziennikarzy i Tłumaczy w Europie z siedzibą w Paryżu oraz Renata Partyka, redaktorka i literatka z Hamburga. Na łamach pisma ukazała się też rozmowa z prof. Marią Kalczyńską – bibliologiem z Opola, prezesem Stowarzyszenia Ochrony Poloników Niemieckich.

Warto zaznaczyć, że „Dialogi” trafiają do obiegu regionalnego i ogólnopolskiego, czemu sprzyja ich rejestracja w Narodowym Ośrodku ISSN działającym przy Bibliotece Narodowej w Warszawie. Periodyk ten odnotowała ponadto baza ARIANTA[1], popularyzująca fachowe i naukowe polskie czasopisma dostępne on-line oraz katalogi elektroniczne bibliotek naukowych (m.in. Biblioteki Śląskiej w Katowicach, Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu i Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego). Promocji sprzyja również serwis Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich[2], który systematycznie zamieszcza notki o publikacji kolejnych zeszytów oraz strona internetowa PBW, udostępniająca wszystkie numery archiwalne[3].

Najnowszy numer „Dialogów” ukazał się w czerwcu 2010 roku. Jest bogaty w materiały metodyczne oraz relacje z inicjatyw i imprez realizowanych w ostatnich miesiącach przez biblioteki pedagogiczne i szkolne na Górnym Śląsku. Na jego łamach pojawiły się także teksty, które powinny zainteresować pracowników bibliotek z całego kraju, np. wywiad z Piotrem Marcinkowskim z Zarządu Głównego SBP na temat działalności sekcji młodych bibliotekarzy.

Zapraszam do lektury!

Przypisy

[1] Zob. PULIKOWSKI, A., DRABEK, A. Naukowe i fachowe polskie czasopisma elektroniczne [on-line]. Katowice: Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego, Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego, 2005 [Dostęp 14.05.2010]. Dostępny w World Wide Web: http://www.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/.

[2] Zob. „Dialogi Biblioteczne” – biuletyn o charakterze informacyjno-poradnikowym. W: Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna SBP [on-line]. [Dostęp 14.05.2010]. Dostępny w World Wide Web: http://e-pedagogiczna.edu.pl/index.php?akcja=art_zobacz&art_id=293&id_news=257.

[3] Zob. Dialogi Biblioteczne. W: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach [on-line]. [Dostęp 14.05.2010]. Dostępny w World Wide Web: http://www.pbw.katowice.pl/.

 Początek strony"Dialogi Biblioteczne" – półrocznik Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Józefa Lompy w Katowicach / Anna Marcol// W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska - Nr 5/2010 (114) czerwiec/lipiec. - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2010. - Tryb dostępu: http://www.ebib.info/2010/114/a.php?marcol. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187