ebib 
Nr 5/2010 (114), Ścieżki kariery i rozwoju bibliotekarzy. Komunikat
 poprzedni artykuł następny artykuł   

 


Bożena Lewandowska
Biblioteka Pedagogiczna w Ciechanowie

Platforma Moodle Biblioteki Pedagogicznej w Ciechanowie


W ostatnich latach w wyniku gwałtownego rozwoju i upowszechnienia Internetu obserwuje się duże zainteresowanie e-learningiem. E-learning przyspiesza proces nauczania, zwiększa jego skuteczność. Stwarza dużą swobodę wyboru tempa, czasu i miejsca nauki, choć wymaga od studentów samodzielności. Już dziś korzysta z niego wiele różnego typu szkół, ośrodków kształcenia nauczycieli, bibliotek, uczelni wyższych.

Biblioteka Pedagogiczna w Ciechanowie, służąc nauczycielom, uczniom i studentom w ich kształceniu oraz doskonaleniu zawodowym, wspierając działalność bibliotek szkolnych, stara się sprostać oczekiwaniom swojego środowiska. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom w grudniu 2009 r. uruchomiono platformę e-learningową Moodle. Tą formą kształcenia chcemy zainteresować zwłaszcza bibliotekarzy, a także nauczycieli i studentów. Nauczyciele zostali poinformowani o proponowanej nowej możliwości: prezentację platformy zorganizowano najpierw dla bibliotekarzy powiatu ciechanowskiego, a w niedługim czasie zostanie przedstawiona nauczycielom z terenu czterech filii: Mławy, Płońska, Pułtuska i Żuromina.

Rys. 1. Platforma Moodle w Bibliotece Pedagogicznej w Ciechanowie (zrzut ekranu)
Rys. 1. Platforma Moodle w Bibliotece Pedagogicznej w Ciechanowie (zrzut ekranu)
Źródło: Moodle – Biblioteka Pedagogiczna w Ciechanowie [on-line]. [Dostęp 12.06.2010]. Dostępny w World Wide Web: http://moodle.bpciechanow.edu.pl/.

Bibliotekarzom oraz studentom bibliotekoznawstwa i informacji naukowej biblioteka oferuje kurs zatytułowany „Ewidencja materiałów bibliotecznych” a w jego ramach następujące tematy:

 • ewidencja wpływów,
 • ewidencja ubytków,
 • ewidencja finansowo-księgowa,
 • dowody wpływów,
 • księgi ewidencyjne,
 • jednostki ewidencyjne,
 • ewidencja wydawnictw ciągłych,
 • skontrum.

Aby wziąć w nim udział, trzeba utworzyć własne konto na platformie Moodle, którego aktywacja następuje przez pocztę elektroniczną. Uczestnicy kursu mają do dyspozycji forum oraz słownik pojęć (mogą również sami dodawać hasła), mogą także tworzyć własne profile sieciowe. Zdobytą wiedzę weryfikuje się podczas quizu oraz egzaminu końcowego, polegającego na wykonaniu i przesłaniu zadania na platformę.

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych Żuromina mogą uczestniczyć w kursie „Zabytki architektury powiatu żuromińskiego”, przygotowanym przez pracowników Biblioteki Pedagogicznej w Żurominie. W tym celu niezbędna jest rejestracja oraz otrzymanie klucza dostępu od osób prowadzących. Przedmiotem kursu jest architektura sakralna oraz dwory i pałace powiatu żuromińskiego. Na zakończenie przewidziano test sprawdzający wiadomości z zakresu wiedzy na temat regionu.

Z platformy biblioteki mogą również korzystać goście. Kurs „Przewodnik po katalogu OPAC” jest adresowany do aktualnych i potencjalnych użytkowników biblioteki. Jego celem jest zapoznanie się z katalogiem elektronicznym OPAC: przeglądaniem i wyszukiwaniem zbiorów, zamawianiem i ich rezerwacją, korzystaniem z własnego konta. Aby być jego uczestnikiem, wystarczy zalogować się jako gość i korzystać z zasobów platformy. Szkoleniom towarzyszą interesujące zasoby metodyczne, również dostępne dla gości, m.in. prezentacje multimedialne dla bibliotekarzy szkolnych wykonane w programie PowerPoint przez pracowników biblioteki, prowadzących te spotkania. Tematyka zasobów jest następująca:

 • metody aktywne w nauczaniu,
 • efektywne uczenie się,
 • metoda projektów,
 • wspieranie zdolnego ucznia,
 • promocja biblioteki szkolnej,
 • edukacja regionalna w pracy biblioteki szkolnej.

Oferta Biblioteki Pedagogicznej w Ciechanowie będzie systematycznie poszerzana o nowe propozycje związane z organizowanymi spotkaniami. Zachęca się osoby zainteresowane nowymi formami nauczania do korzystania z zasobów platformy umieszczonej pod adresem sieciowym: www.moodle.bpciechanow.edu.pl.

 Początek stronyPlatforma Moodle Biblioteki Pedagogicznej w Ciechanowie / Bożena Lewandowska// W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska - Nr 5/2010 (114) czerwiec/lipiec. - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2010. - Tryb dostępu: http://www.ebib.info/2010/114/a.php?lewandowska. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187