Powrót do strony głównej
 

ISSN: 1507-7187

Wydawca:
Stowarzyszenie Bibliotekarzy
Polskich. KWE

Redaktor naczelny:
Bożena Bednarek-Michalska

Redaktor prowadzący:
Joanna Kmiecińska-Maciejewska

Korekta:
Beata Antczak,
Marek Jurowski

Redakcja techniczna:
Marek Jurowski,
Marek Stepowicz

Opracowanie graficzne:
Stanisław Skórka


Rozmiar: 77 bajtów Biblioteki publiczne wielkich miast

Od redaktora

Artykuły

Komunikaty

Warto wiedziećBiuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska. - Nr 1/2003 (41) styczeń. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich K[omisja] W[ydawnictw] E[lektronicznych], 2002. - Czasopismo elektroniczne. - Biblioteki publiczne wielkich miast. - Tryb dostępu: http://www.ebib.pl/2003/41/index.php. - ISSN 1507-7187